Socialiniai mokslai / Pedagogika

Komunikavimo kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje

0 atsiliepimų
Autorius:

„Vienintelė tikra prabanga – žmonių bendravimo prabanga“ (A. de Sent-Egziuperi, 2003)

Darbo aktualumas. Visuomenė neįsivaizduojama be bendravimo. Nuo seniausių laikų gebėjimas sklandžiai, paprastai ir įtaigiai išreikšti mintį buvo laikomas dideliu pasiekimu. Šiuolaikinėje visuomenėje ugdymo kokybė yra siejama su bendraisiais gebėjimais arba kompetencijomis. LR Švietimo įstatyme (2003) kompetencija apibrėžiama kaip mokėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytomis žiniomis arba įgūdžiais. Taigi kiekvienos asmenybės vystymuisi yra labai svarbu socializuotis ir pritapti visuomenėje. Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos parengtoje ir patvirtintoje Bendrojoje priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programoje ypatingas dėmesys skiriamas vaiko kompetencijų ugdymui. Viena iš jų, neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenime, komunikavimo kompetencija. Išvertus iš lotynų kalbos žodį komunikacija, communicatio reiškia pranešimą. Giminingas žodis common reiškia padaryti bendru. Taigi komunikacija – tai bendravimas, keitimasis patirtimi, mintimis, išgyvenimais. Komunikacijos ir bendravimo savokas L. Jovaiša (1993) apibrėžia kaip sinonimus. Jis teigia, kad komunikacija, tai tarpasmeninė veikla, keičiantis patirtimi žodiniais ir nežodiniais signalais, ši veikla vadinama bendravimu. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas komunikacijos terminą, taip pat apibrėžia, kaip bendravimą (DLKŽ). Komunikacija - tai keitimasis informacija, naudojant kokią nors ženklų sistemą. Bendraudami žmonės dalijasi žiniomis, nuomonėmis, praneša vieni kitiems apie savo jausmus. Šiai informacijai perduoti naudojami įvairūs būdai: kalba (žodinis bendravimas), mimika, gestai, kai kada netgi aprangos detalės ar aksesuarai (nežodinis bendravimas). Ar keitimasis informacija vyksta sėkmingai, priklauso nuo to, kaip informacijos siuntėjas ir gavėjas supranta tų pačių ženklų - žodžių, gestų ir kt. - prasmę (Almonaitienė, 2005). Tad, komunikavimo kompetencijos ugdymas yra vienas svarbiausių ikimokyklinio ugdymo uždavinių.

Tyrimo objektas – komunikavimo kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje.

Tyrimo tikslas – ištirti komunikavimo kompetencijos raiškos priešmokyklinio amžiaus vaikų veikloje ypatumus.

Tyrimo uždaviniai:

1. Remiantis moksline literatūra apibūdinti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus;

2. Pateikti ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos ypatumus;

3. Atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos ugdymo specifiką;

4. Ištirti pedagogų požiūrį į vaikų komunikavimo kompetencijos ugdymą.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, apklausa, interpretavimas, statistinis duomenų pateikimas stulpeliniuose grafikuose.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS1
 • 1.IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ RAIDOS YPATUMAI3
 • 1.1 Fizinė raida3
 • 1.2Pažintinė raida4
 • 1.3Psichosocialinė raida7
 • 2.IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KOMUNIKAVIMO YPATUMAI8
 • 2.1Ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencija8
 • 2.2Ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos ugdymo specifika12
 • 3.IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJOS UGDYMO TYRIMAS15
 • 3.1Tyrimo metodika ir organizavimas15
 • 3.2Tyrimo imties charakteristika15
 • 3.3Pedagogių nuomonės tyrimo duomenų analizė16
 • 3.4Komunikavimo kompetencijų ugdymo galimybių vertinimas17
 • IŠVADOS22
 • REKOMENDACIJOS23
 • LITERATŪRA24
 • PRIEDAI26

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Kursinis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Darbo aktualumas. Vaikai rašyti ir skaityti pradeda nevienodai dėl skirtingų pažintinių, socialinių ir emocinių galių.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės
Diplominis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės

Aktualumas. Pyktis dažnai kyla, kai žmogus jaučiasi nesuprastas, įskaudintas, negali kontroliuoti situacijos ar įveikti sunkumų [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Priešmokyklinis ugdymas
Referatas Priešmokyklinis ugdymas

Šiandieninėje ikimokyklinio ugdymo sampratoje vienas svarbiausių aspektų yra vaiko brandinimas mokyklai. Priešmokyklinio ugdymo koncepcijoje ir [...]

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.

Mokytojo, kaip sveikatos ugdytojo, kompetencijos
Referatas Mokytojo, kaip sveikatos ugdytojo, kompetencijos

Mokytojo kompetencijų pagrindai susiformavo jau 20 amžiaus viduryje. Vėliau požiūris į kompetencijas kito, rėmėsi nebe [...]

7 klasės mokinių tiriamosios kompetencijos ugdymo galimybės biologijos pamokose taikant eksperimentą
Diplominis darbas 7 klasės mokinių tiriamosios kompetencijos ugdymo galimybės biologijos pamokose taikant eksperimentą

 Vaikai viską mėgsta išbandyti patys, pasaulį pažįsta jį liesdami, pasitelkdami kitus savo jutimo organus, tačiau [...]

Kaip ugdyti vaikų ekonominį raštingumą priešmokyklinėje grupėje
Rašinys Kaip ugdyti vaikų ekonominį raštingumą priešmokyklinėje grupėje

Gyvenant rinkos ekonomikos laikotarpiu būtina šviesti visuomenę ir teikti žinių, susijusių su ekonominiu raštingumu, kadangi [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos problemos
Tyrimas Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos problemos

Perėjimas iš vaikų darželio į pradinę mokyklą yra svar­bus žingsnis vaiko gyvenime. Pedagoginiu ir psichologi­niu [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas ir patirtis Latvijoje
Prezentacija Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas ir patirtis Latvijoje

Darbo tikslasLatvijaLatvijos švietimo sistemaIkimokyklinis ugdymasLatvijos darželiai [...]

Žalingų įpročių prevencijos programa priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams 2016-2017 m.m.
Referatas Žalingų įpročių prevencijos programa priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams 2016-2017 m.m.

L. Bulotaitės (2016) teigimu, dažnai ikimokyklinio amžiaus vaikai mato suaugusiuosius, kurie rūko ir vartoja alkoholį [...]