Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas

39 psl. / žod.

Ištrauka

Tyrimo objektas – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto turinį sudarantys komponentai, biudžeto vykdymo procesas, jo efektyvumo vertinimo kriterijai.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti Kelmės rajono savivaldybės biudžetą ir jo vykdymą 2008 – 2010 m., nustatyti bendras biudžeto plano įvykdymo tendencijas, pateikti rekomendacijas dėl šio proceso tobulinimo.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibrėžti savivaldybės sampratą ir funkcijas.
2. Išanalizuoti savivaldybės biudžeto sampratą ir turinį.
3. Ištirti savivaldybės biudžeto vykdymo procesą, biudžeto įvykdymo vertinimą ir kontrolę.
4. Atlikti empirinį tyrimą – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto (2008 – 2010 m.) įvykdymo analizę, įvertinti pokyčius per šį laikotarpį ir numatyti ateities tendencijas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.SAVIVALDYBĖS SAMPRATA IR FUNKCIJOS, VEIKLOS TEISINIAI PAGRINDAI 2.SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS: SAMPRATA IR VYKDYMO PROCESAS8
 • 2.1.Savivaldybės biudžeto samprata ir turinys8
 • 2.2.Biudžeto vykdymo organizavimas, vertinimas ir kontrolė12
 • 3.ELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO 2008 – 2010 M.
 • ANALIZĖ: EMPIRINIS TYRIMAS15
 • 3.1.Biudžeto pajamų ir asignavimų planų analizė15
 • 3.2.Biudžeto įvykdymo rodikliai18
 • 3.3.Biudžeto išlaidų analizė20
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS24
 • SANTRAUKA26
 • SUMMARY27
 • ŠALTINIAI IR LITERATŪRA28
 • PRIEDAI30

Reziumė

Autorius
donatas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 22, 2012
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. dvaras007
Temos aktualumas: Visų pasaulio valstybių politika remiasi finansiniais ištekliais. Tam, kad valstybė būtų finansiniu aspektu stipri, jei reikia sudaryti biudžetą. Kiekviena šalis...