Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Įvaizdžio formavimo tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Pastaruoju metu ir mūsų šalyje jau niekas neabejoja, kad vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės požiūrį į konkrečią instituciją, jos ekonominę sėkmę, yra įmonės įvaizdis. Vis didėjanti kova rinkoje vyksta ne tik tarp paslaugų ir įmonių, bet ir tarp jų įvaizdžių. Kiekvienai įmonei labai svarbu formuoti tokį savo įvaizdį, kad jis būtų visapusiškai palankus. Ateities rinkoje tarp gausybės panašios kokybės paslaugų bei prekių, svarbų vaidmenį vaidins įmonės įvaizdis bei stilius. Jų formavimui bus pasitelkiamos specialistų rekomendacijos ir patarimai.

Darbo tikslas – atskleisti įvaizdžio formavimo specialistų teikiamų paslaugų perspektyvas Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti įvaizdžio formavimo teorinius aspektus;
 2. Aprašyti darbe naudotus tyrimo metodus, bei tyrimo eigą;
 3. Apibendrinti įvaizdžio formavimo specialistų paslaugų poreikio internetinės apklausos rezultatus;
 4. Atskleisti įvaizdžio formavimo specialistų teikiamų paslaugų perspektyvas Lietuvoje.

Darbo metodai: atliekant teorines įvaizdžio paslaugų studijas naudota mokslinės literatūros analizė ir sintezė. Tiriant įvaizdžio poreikio praktinius klausimus atlikta internetinė apklausa, naudotos palyginamosios analizės bei sisteminimo būdai.

Darbo struktūra:

Pirmoje dalyje išnagrinėti įvaizdžio teoriniai aspektai: atskleista įvaizdžio samprata, įvaizdžio formavimo reikšmė bei jo elementai. Paaiškėjo, kad įvaizdis tiek organizacijos, tiek atskiro asmens atveju yra labai svarbus, kuris iš dalies gali lemti veiklos sėkmę.

Antroje dalyje aprašyti darbe taikyti mokslinės literatūros analizės ir sintezės metodai, taip pat atliktos internetinės apklausos bei jos rezultatų palyginamosios analizės bei sisteminimo metodai.

Trečioje dalyje aptarti tyrime naudotos internetinės apklausos rezultatai, palygintos mokslinės literatūros autorių tyrimų išvados su respondentų atsakymų rezultatais, kurie atskleidė, jog mokslininkų išvados sutinkta su respondentų pateikta nuomone tiek apie įvaizdį, tiek apie jo svarbą ir būtinumą.

Ketvirtoje darbo dalyje atskleistos įvaizdžio formavimo specialistų paslaugų perspektyvos Lietuvoje. Kuo toliau, tuo įvaizdžio specialistų paslaugos populiarės, jų paklausa didės, nes tokiomis konkurencijos sąlygomis organizacijos vis labiau suinteresuotos išlaikyti gerą įvaizdį.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
11245 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮVAIZDŽIO TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Įvaizdžio sąvokos apibrėžimas5
 • 1.2. Įvaizdžio formavimas ir jo reikšmė5
 • 1.3. Organizacijos įvaizdžio elementai10
 • 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS13
 • 2.1. Tyrimo metodika13
 • 2.2. Tyrimo etapai14
 • 3. ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO SPECIALISTŲ PASLAUGŲ POREIKIO TYRIMO REZULTATAI15
 • 4. ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO SPECIALISTŲ PASLAUGŲ PERSPEKTYVOS21
 • 4.1. Įvaizdžio formavimo specialistų paslaugų tendencijų vertinimas21
 • 4.2. Įvaizdžio formavimo specialistų paslaugų perspektyvų Lietuvoje numatymas22
 • LITERATŪRA24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Parduotuvės “Top shop” įvaizdžio tyrimas
Referatas Parduotuvės “Top shop” įvaizdžio tyrimas

Lankymasis įvairaus tipo parduotuvėse yra neatsiejama kiekvieno iš mūsų gyvenimo dalis. Jose apsilankome kone kiekvieną [...]

UAB „Inchcape motors“ įvaizdžio formavimo galimybių analizė
Diplominis darbas UAB „Inchcape motors“ įvaizdžio formavimo galimybių analizė

Temos aktualumas. Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis pasaulyje vis daugiau dėmesio yra skiriama stipraus ir stabilaus organizacijų [...]

,,Eurokos“ parduotuvės prekių asortimento formavimo tyrimas
Kursinis darbas ,,Eurokos“ parduotuvės prekių asortimento formavimo tyrimas

Temos aktualumas. Besikeičiančios ekonominės, socialinės ir politinės sąlygos pasaulyje daro didelę įtaką verslui. Kiekviena įmonė [...]

Politikų įvaizdžio formavimas socialinėse medijose
Diplominis darbas Politikų įvaizdžio formavimas socialinėse medijose

Šiuolaikiniame pasaulyje politiko įvaizdis visuomenės akyse neabejotinai yra vienas didţiausių konkurencinių paranašumų, neretai teigiamas politiko [...]

AB “Šiaulių banko” įvaizdis: klientų nuomonių analizė
Diplominis darbas AB “Šiaulių banko” įvaizdis: klientų nuomonių analizė

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu kiekviena įmonė savo veikloje greta gamybos, kainodaros, veiklos produktyvumo [...]

Elektroninio verslo taikymo aspektai: vieno atvejo tyrimas
Diplominis darbas Elektroninio verslo taikymo aspektai: vieno atvejo tyrimas

Temos aktualumas ir naujumas. Pastaraisiais metais įmonė, norėdama išlikti ir sėkmingai egzistuoti, privalo integruoti į [...]

Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste
Diplominis darbas Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais šalies ūkiui buvo būdingas didelis plėtros greitis: 2005 m. pridėtinės vertės [...]

ES moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra
Referatas ES moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

Išlikti konkurencinga moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra padeda [...]

Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse
Kursinis darbas Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse

Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) – tai vienas iš plačiausiai pasaulyje naudojamų netiesioginių mokesčių. PVM [...]

Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas
Diplominis darbas Lietuvos geležinkelio teikiamų paslaugų kokybės gerinimo galimybių ir priemonių tyrimas

Šiuolaikinis transporto vaidmuo yra ryškiai pasikeitęs. Transportas yra gyvybiškai svarbus ne tik žmogui, bet ir [...]

Ab ,, Sanitas” ekonominiai tyrimai
Referatas Ab ,, Sanitas” ekonominiai tyrimai

Ekonominiai statistiniai rodikliai yra verslo ir jo veiksnių identifikavimo rezultatai. Ekonominiai statistiniai rodikliai yra indikatoriai [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Įmonės X konkurencinių pranašumų tyrimas
Diplominis darbas Įmonės X konkurencinių pranašumų tyrimas

Šiandien verslui susiduriant su įvairiais skirtingo masto, pobūdžio, kilmės ir begale kitų rūšių sunkumų, išlikimas [...]

Konkurencinių pranašumas tyrimas
Diplominis darbas Konkurencinių pranašumas tyrimas "X" įmonėje

Šiuolaikinėje rinkos ekonomikos sistemoje tik įėjimas į rinką su konkurencinga preke suteikia įmonei galimybę išgyventi [...]