Ekonomika ir verslas / Rinkodara

X imonės reklamos priemonių vertinimas vartotojų požiūriu

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvos rinkos formavimas, jos integravimas į Europos rinkos sistemą, komercinių ryšių su užsienio šalimis intensyvėjimas neišvengiamai susiję su reklaminės veiklos vystymu ir plėtojimu. Ilgą laiką Lietuvoje objektyvių sąlygų reklamai vystytis nebuvo. Pirmiausia, vyravo deformuoti ekonominiai santykiai: pagrindinė produktų masė buvo realizuojama remiantis ilgalaikiais planais, iš anksto nustatytam vartotojui. Antra, reklama buvo laikoma ne tiek komercine, kiek ideologine veikla, o tai stabdė tiek jos teoriniu pagrindu, tiek metodikos formavimąsi. Galiausiai, reklamos specialistai iki šiol nebuvo ruošiami.

Kiekvienas žmogus susiduria su reklama. Ji būna įvairiausių formų: per televiziją, radiją, spaudoje. Reklama yra tiesiog mūsų gyvenimo dalis, ir kiekvienas vartotojas turi tvirtą nuomonę apie reklamos poveikį prekių ar paslaugų įsigijimui.

Darbo objektas – reklamos priemonės.

Darbo tikslas – išsiaiškinti reklamos daromą įtaką vartotojams.

                      Baigiamojo darbo tikslui pasiekti iškeliami šie uždaviniai:

 • Atskleisti reklamos esmę, jos savybes ir funkcijas;
 • Išnagrinėti reklamos priemonių rūšis.
 • Atlikti įmonės X reklamos priemonių įtakos vartotojams tyrimą.

Darbo metodai:

 • mokslinė literatūros ir įmonės duomenų analizė;
 • anketinė apklausa..

Darbo praktinė reikšmė – įmonė, susipažinusi su pateikta informacija apie reklamos įtaką vartotojams ir apklausos duomenis, galės ją pritaikyti ir naudoti pasirinkdama efektyviausias reklamos priemones.

Darbo temoje pasirinktas įmonės X pavadinimas bei tikrasis įmonės pavadinimas nenaudojamas darbe, kadangi įmonė nesutiko atskleisti savo pavadimo viešai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. REKLAMOS ESMĖ IR REIKŠMĖ7
 • 1.2. Reklamos funkcijos ir vaidmenys9
 • 1.3. Reklamos priemonės11
 • 1.3.2. Radijo reklama15
 • 1.3.3. Televizijos reklama16
 • 1.3.4. Lauko reklama16
 • 1.3.5. Internetinė reklama19
 • 1.4. Reklamos rengimo taisyklės ir reikalavimai21
 • 1.5 Reklama Lietuvos rinkoje21
 • 2. X ĮMONĖS REKLAMOS PRIEMONĖS23
 • 2.1. Bendrovės apibūdinimas23
 • 2.2 Bendrovės taikomų reklamos priemonių analizė24
 • 2.3. X įmonės reklamos priemonių įtakos vartotojams tyrimas28
 • 2.3.1. Tyrimo metodologiniai principai28
 • 2.3.2. Tyrimo duomenų analizė29
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI36
 • LITERATŪRA37
 • SANTRAUKA38
 • PRIEDAI39

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Grožio salono „Birutė“ paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Diplominis darbas Grožio salono „Birutė“ paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados (rekomendacijos), literatūros sąrašas. Pirmoje dalyje atskleisti paslaugų kokybės vertinimo [...]

Šiaulių KTV „S plius“ teikiamų Interneto paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Referatas Šiaulių KTV „S plius“ teikiamų Interneto paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Darbo problema. Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra [...]

X įmonės veiklos vertinimas pagal atsakingo ir etiško verslo principus. Vartotojų nuomonės tyrimas.
Kursinis darbas X įmonės veiklos vertinimas pagal atsakingo ir etiško verslo principus. Vartotojų nuomonės tyrimas.

Šiuolaikinių organizacijų, korporacijų dydis, pajėgumas, veiklos galimybės nepalyginamai didesnės ir pasekmės reikšmingesnės už ankstesniųjų laikų [...]

Paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Kursinis darbas Paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Paslaugos kokybė viena iš svarbiausių sudedamųjų dalių ir pagrindinių gyvenimo poreikių, be kurių žmonių gyvenimas [...]

Šiaulių kabelinės televizijos
Referatas Šiaulių kabelinės televizijos " S Plius" teikiamų interneto paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Darbo problema. Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra [...]

Šokiruojančios teatro reklamos paveikumo vartotojui vertinimas
Referatas Šokiruojančios teatro reklamos paveikumo vartotojui vertinimas

Temos Aktualumas. Poindustrinėje visuomenėje rinkodara yra viena svarbiausių sričių, lemiančių organizacijų veiklos efektyvumą ir sėkmę.

Prekės ženklo „Danija“ reklamos priemonės: vartotojų nuomonė
Diplominis darbas Prekės ženklo „Danija“ reklamos priemonės: vartotojų nuomonė

Temos naujumas ir aktualumas. Akivaizdu, kad skirtingi autoriai, apibrėždami reklamą, išskiria šią dimensiją kaip vieną [...]

Reklamos priemonių įtaka vartotojų elgsenai renkantis kompiuterį
Diplominis darbas Reklamos priemonių įtaka vartotojų elgsenai renkantis kompiuterį "Apple"

Darbo aktualumas. Reklama yra svarbi tiek verslo įmonėms, tiek vartotojams. Gerai apgalvota ir pateikta reklama [...]

Įmonės „Saugus jausmas“ reklamos analizė
Kursinis darbas Įmonės „Saugus jausmas“ reklamos analizė

Dauguma žmonių į reklamos veikimo sferą kasdieniniame gyvenime patenka kaip reklamos auditorijos atstovai. Marketingo specialistui [...]

Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas
Diplominis darbas Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Įmonės „X“ vartotojų poreikių analizė (žūklės reikmenų parduotuvės pavyzdžiu)
Kursinis darbas Įmonės „X“ vartotojų poreikių analizė (žūklės reikmenų parduotuvės pavyzdžiu)

Spartūs verslo aplinkos pokyčiai verčia įmones, siekiančias išsilaikyti rinkoje, ieškoti konkurencinių pranašumų, aktyviau remtis rinkodara.

Finansinė įmonės analizė turto požiūriu
Referatas Finansinė įmonės analizė turto požiūriu

Finansų analizė rinkos ekonomikos sąlygomis yra mikroekonomikos mokslo šaka, apibendrinanti praktikoje vykstančius finansinės veiklos procesus [...]

Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu
Referatas Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu

1. Vertikaliosįmonėsanalizė atlikimas a. Balanso b. Pelno(nuostolių) ataskaitos 2. Horizontalios įmonės analizės atlikimas a. Pelno(nuostolių) ataskaitos b. Balanso 3. Santykinių rodiklių analizė a. Pelningumo rodikliai. b. Likvidumo rodikliai. c. Apyvartumo rodikliai. d. Finansinio padengimo rodikliai. 4. Bankroto tikimybės [...]

Alkoholio reklamos poveikis x įmonės darbuotojų elgsenai
Diplominis darbas Alkoholio reklamos poveikis x įmonės darbuotojų elgsenai

Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti reklamos sampratą. 2. Aptarti vartotojų pasirinkimą lemiančius veiksnius. 3. Ištirti alkoholio [...]

“Aviva Lietuva” įmonės įvertinimas ekonominiu požiūriu
Kursinis darbas “Aviva Lietuva” įmonės įvertinimas ekonominiu požiūriu

„Aviva Lietuva“ priklauso tarptautinei „Aviva“ grupei – vienai didžiausių gyvybės draudimo bei pensijų fondų grupių [...]