X imonės reklamos priemonių vertinimas vartotojų požiūriu

38 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Lietuvos rinkos formavimas, jos integravimas į Europos rinkos sistemą, komercinių ryšių su užsienio šalimis intensyvėjimas neišvengiamai susiję su reklaminės veiklos vystymu ir plėtojimu. Ilgą laiką Lietuvoje objektyvių sąlygų reklamai vystytis nebuvo. Pirmiausia, vyravo deformuoti ekonominiai santykiai: pagrindinė produktų masė buvo realizuojama remiantis ilgalaikiais planais, iš anksto nustatytam vartotojui. Antra, reklama buvo laikoma ne tiek komercine, kiek ideologine veikla, o tai stabdė tiek jos teoriniu pagrindu, tiek metodikos formavimąsi. Galiausiai, reklamos specialistai iki šiol nebuvo ruošiami.

Kiekvienas žmogus susiduria su reklama. Ji būna įvairiausių formų: per televiziją, radiją, spaudoje. Reklama yra tiesiog mūsų gyvenimo dalis, ir kiekvienas vartotojas turi tvirtą nuomonę apie reklamos poveikį prekių ar paslaugų įsigijimui.

Darbo objektas – reklamos priemonės.

Darbo tikslas – išsiaiškinti reklamos daromą įtaką vartotojams.

Baigiamojo darbo tikslui pasiekti iškeliami šie uždaviniai:

 • Atskleisti reklamos esmę, jos savybes ir funkcijas;
 • Išnagrinėti reklamos priemonių rūšis.
 • Atlikti įmonės X reklamos priemonių įtakos vartotojams tyrimą.

Darbo metodai:

 • mokslinė literatūros ir įmonės duomenų analizė;
 • anketinė apklausa..

Darbo praktinė reikšmė – įmonė, susipažinusi su pateikta informacija apie reklamos įtaką vartotojams ir apklausos duomenis, galės ją pritaikyti ir naudoti pasirinkdama efektyviausias reklamos priemones.

Darbo temoje pasirinktas įmonės X pavadinimas bei tikrasis įmonės pavadinimas nenaudojamas darbe, kadangi įmonė nesutiko atskleisti savo pavadimo viešai.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. REKLAMOS ESMĖ IR REIKŠMĖ7
 • 1.2. Reklamos funkcijos ir vaidmenys9
 • 1.3. Reklamos priemonės11
 • 1.3.2. Radijo reklama15
 • 1.3.3. Televizijos reklama16
 • 1.3.4. Lauko reklama16
 • 1.3.5. Internetinė reklama19
 • 1.4. Reklamos rengimo taisyklės ir reikalavimai21
 • 1.5 Reklama Lietuvos rinkoje21
 • 2. X ĮMONĖS REKLAMOS PRIEMONĖS23
 • 2.1. Bendrovės apibūdinimas23
 • 2.2 Bendrovės taikomų reklamos priemonių analizė24
 • 2.3. X įmonės reklamos priemonių įtakos vartotojams tyrimas28
 • 2.3.1. Tyrimo metodologiniai principai28
 • 2.3.2. Tyrimo duomenų analizė29
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI36
 • LITERATŪRA37
 • SANTRAUKA38
 • PRIEDAI39

Reziumė

Autorius
dalia123
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 10, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

Reklamos organizavimas statybos įmonėse

Rinkodara Kursinis darbas 2008 m. mexxy
Šiandien reklama yra pastebima. Vartotojai susiduria su ja žiūrėdami televiziją, skaitydami laikraščius, žurnalus, klausydamiesi radijo, naršydami internetą ar paprasčiausiai vaikščiodami gatvėmis. Šiai reklamai...

Vartotojų požiūris į "X" prekę

Rinkodara Referatas 2012 m. dovile1990
Kitaip nei daugelis kitų teorijų, rinkodara negimė mokslininkų kabinetuose. Vartotojų gamybos, rinkos santykių apibendrinimas, patirties kaupimas tapo pirmais rinkodaros šaltiniais. Ne iš karto...