Socialiniai mokslai / Edukologija

Švietimo organizacijų vadovų veikla skatinant daugiakalbystės kultūrą (projektinės veiklos aspektu)

0 atsiliepimų
Autorius:

Tyrimo aktualumas. Per pastaruosius du dešimtmečius švietimo politika smarkiai pasikeitė. Įgyvendinant naujas reikšmingas švietimo naujoves, patvirtinus naująjį Švietimo įstatymą, mokyklos vidaus audito metodiką, kitus dokumentus, keitėsi švietimo organizacijų vadovų darbo pobūdis, atsirado ir tapo aktualios naujos idėjos. Šiandien švietimo organizacijų vadovai skatinami keisti savo veiklos stilių: gebėti dirbti komandoje, priimti švietimo įstaigos kaitai reikšmingus sprendimus, diegti projektų metodus į ugdymo procesą, atlikti įvairias papildomas užduotis, veiksmingai bendrauti, stebėti ir vertinti išorės ir vidaus aplinką, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, siekti efektyvios veiklos ir kt.

Tobulinant mokyklos veiklą, formuojant pedagogų požiūrį į ugdymo metodų ir jų komplektų pasirinkimą, gana svarbus vaidmuo tenka mokyklos vadovui. Vadovavimo pagrindas – tai mokėjimas vadovauti šiuolaikiškai, aktyviai, drąsiai taikant idėjas ir naujoves. Vadovavimas daro įtaką ugdymo procesui, bendruomenės telkimui, sąlygoja pedagogų kūrybiškumą, skatina norą nuolat tobulėti, ugdo iniciatyvą, savarankiškumą, stiprina įstaigos autoritetą, lemia vaikų ugdymo kokybę ir kaitos procesų sąlygas.

Daugiakalbystės diegimas į ugdymo procesą turėtų tapti viena iš mokyklos vadovo inicijuojamų naujovių. 2002 m. kovo mėn. Europos Sąjungos valstybių ar vyriausybių vadovai susitikime Barselonoje ragino nuo labai ankstyvos vaikystės mokyti mažiausia dviejų užsienio kalbų. Komisijos ilgalaikis tikslas yra didinti individualią daugiakalbystę tol, kol kiekvienas pilietis be savo gimtosios kalbos praktiškai mokės bent dvi kalbas.

Vidutinis užsienio kalbų, mokomų vidurinėse mokyklose, skaičius gerokai skiriasi nuo Barselonojo nustatyto tikslo. Be to, vis labiau pastebima tendencija, kad „mokytis užsienio kalbos‚ – tiesiog reiškia „mokytis anglų kalbos“. Komisija pabrėžė, kad „anglų kalbos nepakanka“. (Komisijos komunikatas, 2005).

Tyrimo naujumas. Švietimo vadovo veikla - pakankamai plačiai išnagrinėta tema. Pakankamai daug tyrimų atlikta vadovavimo stiliams nustatyti, plačiai nagrinėta projektinė veikla. Tarpkultūriniai projektai, bei jų teikiama nauda mokytojams ir mokiniams, mažai tyrinėjama, todėl susiklosčiusi situacija reikalauja specialaus mokslinio tyrimo. Magistrinis darbas būtų bandymas užpildyti šią spragą.

Tyrimo problema. Nors apie švietimo organizacijų vadovavimą, vadovų vaidmenį plėtojant projektinę veiklą atlikti įvairūs tyrimai, tačiau kyla probleminių klausimų:

 • Kokios yra švietimo organizacijų vadovų veiklos charakteristikos, skatinant daugiakalbystės kultūrą?
 • Ar švietimo organizacijose sudaromos palankios sąlygos daugiakalbystės mokymuisi?
 • Koks švietimo organizacijų vadovų vaidmuo plėtojant daugiakalbystę projektine veikla?

Todėl šiame darbe ir bandysiu analizuoti švietimo organizacijų vadovų veiklą, skatinant daugiakalbystės kultūrą švietimo organizacijose (projektinės veiklos aspektu).

 

Probleminis klausimas - Kokia švietimo organizacijų vadovų veikla skatinant daugiakalbystę?

Tyrimo objektas – švietimo organizacijų vadovų veikla skatinant daugiakalbystę.

Tyrimo tikslas – atskleisti švietimo organizacijų vadovų veiklą, skatinant daugiakalbystės kultūrą.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Atskleisti Europos Sąjungos strategiją daugiakalbystės (1+2) aspektu.
 2. Atskleisti projektinės veiklos švietimo organizacijoje poveikį švietimo organizacijų nariams.
 3. Apibūdinti švietimo organizacijų vadovų veiklą puosėlėjant Europos Sąjungos strategijos daugiaklabystės siekimą, įtraukiant mokyklos bendruomenę į tarptautinę projektinę veiklą.

Tyrimo metodai.

Duomenų rinkimo metodai: mokslo šaltinių apžvalga ir analizė, dokumentų analizė.

Reikšmingi žodžiai: vadovas, daugiakalbystė, vadovavimas, švietimo projektas, projektas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5570 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. EUROPOS SĄJUNGOS STRATEGIJA DAUGIAKALBYSTĖS (1+2) ASPEKTU6
 • 1.1. Europos Sąjungos kalbų politika6
 • 1.2. Europos Sąjungos paramos programos kalbų mokymui(si) ir mokyklų tobulinimui9
 • 1.3. Švietimo organizacijų vadovui būdingos veiklos sritys ir funkcijos10
 • 1.4. Švietimo projektų samprata13
 • 1.5. Projektinės veiklos švietimo organizacijoje poveikis švietimo organizacijų nariams17
 • 1.6. Mokyklos bendruomenės narių įtraukimas į tarptautinę projektinę veiklą18
 • TARPINĖS IŠVADOS21
 • NUORODOS Į ŠALTINIUS22
 • LITERATŪRA23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Projektas „13-18 metų paauglių įtraukimas į meninę veiklą dienos centre“
Referatas Projektas „13-18 metų paauglių įtraukimas į meninę veiklą dienos centre“

Daugelis paauglių, priklausančių rizikos grupės šeimoms, savo laisvalaikį leidžia gatvėje, užsiimdami asocialia veikla (duomenys buvo [...]

Kova už tiesą: kino filmo „Kruvinas deimantas“ herojaus profesinės veiklos aspektai žurnalistinės/medijų kultūros aptarimo požiūriu
Rašinys Kova už tiesą: kino filmo „Kruvinas deimantas“ herojaus profesinės veiklos aspektai žurnalistinės/medijų kultūros aptarimo požiūriu

1999 metai. Vakarų Afrikos valstybėje Siera Leonėje vyksta pilietinis karas dėl deimantų. Kai kas nors [...]

Lietuvos kultūros įstaigų tipologija, veikla ir teritorinė sklaida
Kursinis darbas Lietuvos kultūros įstaigų tipologija, veikla ir teritorinė sklaida

Kultūra – tai įvairialypis ir daugiakryptis procesas, apjungiantis visuomenės bei individo kūrybinę veiklą, kultūros vartojimą [...]

Organizacijos kultūros poveikis UAB „Autominutė ir ko“ veiklai
Diplominis darbas Organizacijos kultūros poveikis UAB „Autominutė ir ko“ veiklai

Temos aktualumas. Organizacijos kultūra yra esminių vertybių sistema, kuria vadovaujasi organizacija ir kuri yra pripažįstama [...]

Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą
Diplominis darbas Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą

Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama meninė projektinė veikla teoriniu aspektu. Antrojoje dalyje išanalizuotas paauglių socialinis ugdymas [...]

Nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos analizė
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos analizė

Nevyriausybinė organizacija – tai visuomeninė įstaiga, juridinis asmuo, veikiantis nepelno tikslais. Nevyriausybinės organizacijos pagrindinis tikslas [...]

UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais
Kursinis darbas UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais

Šiuolaikinėje rinkoje galima pastebėti įvairių konkurencijos strategijų – kai kurios įmonės renkasi būdą konkuruoti [...]

UAB “Sanitex” organizacijos padalinio logistikos veikla
Referatas UAB “Sanitex” organizacijos padalinio logistikos veikla

Temos aktualumas. Prekių judėjimas nuo gamintojo iki vartotojo, medžiagų, žaliavų – nuo jų gavybos vietos [...]

Caritas ir kitų organizacijų veikla
Referatas Caritas ir kitų organizacijų veikla

       Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems [...]

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei darė Vinco Kudirkos veikla ir kūryba?
Rašinys Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei darė Vinco Kudirkos veikla ir kūryba?

„ Jei tavo veiksmai įkvepia kitus svajoti daugiau, mokytis daugiau, nuveikti daugiau ir tapti kažkuo [...]

Kelionių organizatoriaus
Kursinis darbas Kelionių organizatoriaus "N" steigimo ir veiklos organizavimo projektas

Pastarųjų metų tendencijos rodo, kad be tarptautinės konkurencijos, Europos turizmo pramonė turi prisitaikyti prie besikeičiančios [...]

Kelionių organizatoriaus „N“ steigimo ir veiklos organizavimo projektas
Kursinis darbas Kelionių organizatoriaus „N“ steigimo ir veiklos organizavimo projektas

Daugelyje pasaulio šalių turizmas yra pripažįstamas, kaip prioritetinė, viena iš perspektyviausių ūkio šakų. Remiantis WTO [...]

Kultūrinės ir pramogų veiklos organizavimas ir priežiūra Lietuvoje
Referatas Kultūrinės ir pramogų veiklos organizavimas ir priežiūra Lietuvoje

     Šis darbas skirtas aptarti kultūrinės ir pramogų veiklos organizavimą ir priežiūrą Lietuvoje. Dažnai yra [...]

Kelionių organizatoriaus steigimo ir veiklos organizavimo projektas
Kursinis darbas Kelionių organizatoriaus steigimo ir veiklos organizavimo projektas

Per pastaruosius šešis dešimtmečius turizmo sfera visakeriopai plėtėsi tapdama vienu didžiausiu ir sparčiausiai augančiu ekonomikos [...]

Kelionių organizatoriaus
Verslo planas Kelionių organizatoriaus "Alfa Travel" steigimo ir veiklos organizavimo projektas

Per pastaruosius šešis dešimtmečius turizmo sfera visakeriopai plėtėsi tapdama vienu didžiausiu ir sparčiausiai augančiu ekonomikos [...]