Krašto apsaugos struktūra, krašto apsaugos politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų krašto apsaugai analizė

25 psl. / 3971 žod.

Ištrauka

1990 metais kovo 11 dieną Lietuva atgavo nepriklausomybę, o tai lemia, jog kaip ir kiekviena laisva šalis Lietuva turėjo turėti žmones, kurie gintu savo šalį, t.y. karius, todėl 1990 metais buvo įkurta Krašto apsaugos ministerija. Tinkamai parengti kariai, gerai išmanantys šiuolaikinę karybą, pasiryžę ginti Tėvynę karo atveju, gebantys veikti daugianacionalinių pajėgų sudėtyje, plataus spektro ir įvairaus intensyvumo operacijose, yra svarbiausia ir nepakeičiama krašto apsaugos sistemos investicija. Todėl kariniam rengimui skiriama daug dėmesio, o nuolatinis poreikis gilinti žinias ir įgūdžius bei profesionalumo siekimas yra išskirtinis karių bruožas. Darbas susideda iš dviejų dalių – teorinės ir praktinės. Pirmoje dalyje pateikta informaciją apie krašto apsaugos politikos ypatumus Lietuvoje. Antrojoje dalyje pateikti temos pateikiama informacija apie viešojo sektoriaus išlaidas krašto apsaugai, bei jų analizė.

Darbo darbo tikslas: Išanalizuoti viešojo sektoriaus skiriamas lėšas krašto apsaugai

Tyrimo objektas: Viešojo sektoriaus išlaidos krašto apsaugai.

Tyrimo metodai: Nagrinėjant mano pasirinktą darbo temą buvo analizuojami statistiniai duomenis.

Uždaviniai:

1) Pateikti Krašto apsaugos ministerijos aprašymą

2) Pateikti Krašto apsaugos ministerijos valdymo struktūrą

3) Pateikti ginybos politiką

4) Išanalizuoti Krašto apsaugos finansavima bei išlaidas.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Krašto apsaugos ministerija5
 • 1.1. Krašto apsaugos ministerijos esmė5
 • 1.2. Kapsaugos ministerijos politikos ypatumai6
 • 1.3. Krašto apsaugos ministerijos valdymo struktūra7
 • 1.4. Krašto apsaugos ministerijos sudėtis bei vykdomos programos8
 • 1.5. Gynybos politika9
 • 1.6. Lietuvos kariuomenė12
 • 2. Viešojo sektoriaus išlaidos krašto apsaugai analizė15
 • 2.1. Krašto apsaugos finansavimas16
 • 2.2. Krašto apsaugos finansavimo ir išlaidų korelacinė regresinė analizė
 • 2.3. Prognozavimas

Reziumė

Autorius
viika94
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 20, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Viešosios politikos analizės instrumentai: sąvokos, koncepcijos, metaforos, schemos, modeliai, teorijos, paradigmos - jų prasmės, reikšmės ir kritiškas požiūris. Viešojo ir privataus, analizės ir sintezės, politikos kitų sričių kontekste sąvokų samprata

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Aktualumas. Viešoji politika daugiausia dėmesio skiria tam, kaip problemos iškeliamos ir artikuliuojamos, ir kaip jos įtraukiamos į politikos darbotvarkę.Tačiau be viso to yra...

Žmogaus teisių apsauga ES

Viešasis administravimas Konspektas ABC12345
Šiame konspekte puikiai aptariami pagrindinės ES institucijos ir jų veikla. Vertingas įvadas į ES studijas.

Socialinės apsaugos viešųjų e - paslaugų tobulinimas

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2015 m. agne_st
Sparti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sklaida sukelia daug pokyčių įvairiose visuomenės gyvenimo srityse. Virtualioje erdvėje galima atrasti vis daugiau kasdieninių paslaugų, kurias...