Personalo valdymo veiklų analizė

46 psl. / 7600 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „FnB“ „1410“ padalinio personalo valdymo veiklas.

Tyrimo metodika – tyrimo metu apklausti padalinio vadovę, bei dirbantį personalą. Tyrimas buvo atliekas dvejais etapais. Pirmame etape buvo atliekamas kokybinis tyrimas. Apklausta padalinio vadovė. Tyrimas buvo atliekamas interviu metodu su išanksto apgalvotais klausimais. Kokybinio tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti personalo valdymo veiklas „1410“ padalinyje.

Antrame etape buvo atliekamas kiekybinis tyrimas. Suruošta anketa su iš anksto apgalvotų 17 klausimų, surinkta padalinio darbuotojų nuomonės apie personalo valdymą įmonėje, bei personalo valdymo veiklas. Apklausoje dalyvavo 35 darbuotojai, bei 8 padalinio administracijos darbuotojai.

Uždaviniai – 1. Aptariamos pagrindinės personalo valdymo veiklos, personalo poreikiai, atranka, personalo adaptavimas. 2. Susispažinti su UAB „FnB“ „1410“ padalinio veikla, personalo dokumentacija, interviu su padalinio vadovu, darbuotojų anketavimas personalo valdymo veiklų klausimais, problemų sprendimai „1410“ personalo valdymo veiklose bei pasiūlymai.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS7
 • I. PERSONALO VALDYMO SAMPRATA9
 • I.1PERSONALO VALDYMO PAGRINDINĖS VEIKLOS10
 • I.2 PERSONALO POREIKIO PLANAVIMAS12
 • I.3 PERSONALO ATRANKA13
 • I.3.1 PERSONALO ADAPTAVIMAS IR VERBAVIMAS14
 • I.4 ATLYGIS UŽ DARBĄ16
 • II. UAB „FnB“ PRISTATYMAS18
 • II.1 UAB „FnB“ „1410“ PERSONALAS19
 • II.2 PERSONALO DOKUMENTAI IR JŲ TURINYS21
 • II.3 UAB „FnB“ PADALINIO VADOVĖS INTERVIŲ REZULTATŲ PRISTATYMAS22
 • II.4. UAB „FnB“ 1410 PERSONALO VALDYMO TYRIMAS24
 • II.5 DARBUOTOJŲ ANKETAVIMO REZULTATAI IR APTARIMAS PERSONALO VALDYMO VEIKLŲ KLAUSIMAIS25
 • II.6 PERSONALO VALDYMO VEIKLŲ UAB „FnB“ „1410“ PADALINIO PRBOLEMOS BEI PASIŪLYMAI38
 • IŠVADOS40
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS41
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
karmis2
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 4, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Valdymo funkcijų analizė

Vadyba Kursinis darbas vaivulis
Po nepriklausomybės Lietuva aktyviai įsitraukė į Rytų ir Vidurio Europos šalyse prasidėjusius labai sudėtingus transformacijos į rinkos ekonomiką procesus. Tokia kasdien besikeičianti ekonominė...

Personalo veiklos vertinimo analizė

Vadyba Kursinis darbas 2016 m. wauchiukass
Kursiniame darbe nagrinėjama personalo veiklos vertinimo analizė. Šio darbo tikslas yra atlikti personalo veiklos vertinimo analizę organizacijoje. Pirmoje dalyje aprašomi personalo veiklos vertinimo...

Valdymo struktūros analizė

Vadyba Referatas 2010 m. lijanna
VADYBA; UAB „AGESETA“ VALDYMOS STRUKTŪROS ANALIZĖ; referatas; organozacijos valdymo struktūros tipas, bei jos privalumai ir trūkumai.

UAB "RIVONA" veiklos analizė

Vadyba Tyrimas 2013 m. teraja
UAB „Rivona“ - pagrindinė „Norfos” prekybos sistemos tiekėja. „Rivonos“ gamybinis padalinys - Alytaus pieninė. Nuo 2007 metų pradėjo veiklą kaip atskira, savarankiška įmonė....