Stateginio planavimo problemos ir sprendimas

20 psl. / 4234 žod.

Ištrauka

Strateginis planavimas traktuojamas kaip formali planavimo sistema strategijai sutinkamai su firmos misija ir tikslais parengti ir įgyvendinti. Strateginis planavimas nepakeičia strateginio valdymo, o tik formalizuoja jį kai kuriose firmose. Strateginio valdymo proceso formalizacija neapsiriboja vien strategijos kūrimo stadija, o apima ir kitas dvi stadijas: strateginę analizę ir strategijos įgyvendinimą. Siedami strateginio valdymo proceso stadijas ir strateginio planavimo proceso žingsnius, matome, kad strateginė analizė iš dalies atitinka planavimo prielaidų apibrėžimą. Strategijos kūrimo žingsniai yra tikslų formulavimas, alternatyvų nustatymas, alternatyvų įvertinimas ir geriausios alternatyvos parinkimas. Strategijos įgyvendinimas apima strategijos atraminių planų rengimą ir strateginio plano įgyvendinimą.

Strateginis valdymas firmoje yra ne vien formali strateginio planavimo sistema, o apima ir strateginį mastymą, kuris negali būti formalizuotas ir labiau kūrybinis, o ne formalus aktas. Maždaug 1960 - 1980 metais buvo tikėtasi, kad strateginis planavimas užtikrins firmos didesnius pelnus. Kai iš tiesų ta viltis ne visai pasitvirtino ir susidarė anksčiau neprognozuotos situacijos (pvz., naftos kainų krizė), požiūris į strateginį planavimą ėmė darytis skeptiškas. Kritikai teigė, kad dėl formalizacijos reikalavimo strateginis planavimas tapo pernelyg biurokratiškas ir nelankstus taikyti. Strateginį mąstymą pakeitė formalios planavimo taisyklės ir procedūros, ilgalaikius strateginius tikslus užgožė trumpalaikiai finansiniai tikslai. Dėl to įsivyravo nuomonė, kad strateginis planavimas jau tapo nepakankamas kaip strateginio proceso formalizavimo priemonė. Tačiau nemažai firmų dar ir dabar sėkmingai taiko strateginį planavimą. Todėl požiūris į strateginį planavimą vėl pradėjo keistis. Didžiausi kritikai jau pradeda nusileisti, teigdami, kad esant tam tikriems apribojimams strateginis planavimas gali atlikti naudingą funkciją.

Darbo objektas – strateginis planavimas. Jo taikymas modernioje organizacijoje.

Darbo tikslas – pagrįsti strateginio planavimo reikšmę modernioje organizacijoje.

Darbo uždaviniai:

 1. Išaiškinti strategijos ir strateginio planavimo sampratą.
 2. Apibrėžti strateginio planavimo funkcijos esmę ir naudą.
 3. Išanalizuoti duomenų perdavimo tinklų vystymosi strateginį planavimą.
 4. Atskleisti strateginio planavimo problemas ir jų sprendimo rekomendacijas.

Darbą sudaro: įvadas, 4 skyriai, 3 paveikslai, išvados ir literatūros sąrašas.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. STRATEGIJOS IR STRATEGINIO PLANAVIMO SAMPRATA3
 • 1.1 Strateginio planavimo istorija3
 • 1.2 Strategijos sąvoka3
 • 1.3 Strategijos apibrėžimas4
 • 1.4 Strateginis planas4
 • 2. STRATEGINIO PLANAVIMO FUNKCIJOS ESMĖ IR NAUDA6
 • 2.1 Strateginio planavimo metodologijos10
 • 2.2 Strateginio valdymo stiliai11
 • 3. DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLŲ VYSTYMOSI STRATEGINIS PLANAVIMAS13
 • 4. STRATEGINIO PLANAVIMO PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO REKOMENDACIJOS17
 • 4.1. Strateginio planavimo problemos17
 • 4.2. Rekomendacijos kaip išspręsti strateginio planavimo problemas17
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA20

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 5, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

JAV ekonomikos problemos ir jų sprendimas

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Pasaulio rinka kasmet pateikia įvairiausių netikėtumų, todėl norint suprasti atskiros valstybės ekonominę situaciją, visgi derėtų apžvelgti pasaulinius pokyčius ir susipažinti su ekonomine situacija...

Rusijos ekonomikos problemos ir jų sprendimas

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Rusija – tai šalis, kuri kiekvienam lietuviui yra gerai pažįstama pasaulio valstybė, nes buvome SSRS sudėtyje. Vieni turi geresnių, o kiti blogesnių prisiminimų....

Stateginis planavimas

Ekonomika Kursinis darbas 2013 m. rasa13
Šiame darbe mes apžvelgsime šiek tiek planavimą apskritai, bet didžiausią dėmesį skirsime periodiniam planavimui. T. y. ilgalaikiui planavimui, dar vadinamam perspektyviniu arba strateginiu,...