Kelionių agentūrų veiklos analizė

27 psl. / 7500 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Dabar, kai internetas yra visur ir visada, kai akimirksniu gali susirasti viską pasauliniame tinkle, gali lyginti viešbučius, skrydžius, ekskursijas net draudimo kainas, apmokėti sau tinkamu būdu, kam gi reikia turizmo agentūros? Gal be patirties ne ten nuvažiuosi, nepasitiki savo nuomone? Gal neturi laiko ieškoti, bijai apmokėti internetu? Kodėl gi vis dar reikalinga kelionių agentūra? Į šiuos klausimus bandysime atsakyti šiame kursiniame darbe.

Kelionių agentūra, kelionių biuras tai įmonė, teikianti kelionių paslaugas: informaciją apie keliavimo, turizmo galimybes, svečias šalis, kelionių būdus, turistines vietas, padeda suplanuoti kelionės maršrutą. Turizmo įmonė gali veikti kaip kelionių organizatorius arba kelionių agentūra. Kelionių agentūra paprastai tarpininkauja kelionių organizatoriams, siūlo jų organizuojamas keliones. Dažniausiai gali pasiūlyti įvairių organizatorių keliones. Kai kurios agentūros organizuoja keliones ir pačios, ypač vietinio turizmo, tačiau jos, pvz., Lietuvoje, turi gauti papildomą organizatoriaus pažymėjimą, suteikiantį teisę organizuoti keliones. Jei įmonė atitinka keliamus reikalavimus, pažymėjimą jai išduoda Lietuvos turizmo departamentas prie LR ūkio ministerijos. Gavusi organizatoriaus pažymėjimą, agentūra turi teisę vadintis kelionių organizatoriumi. Tačiau kelionių agentūros yra tik tarpininkai, o pačias keliones organizuoja kelionių organizatoriai tokie kaip „TezTour“, „Alfaturas“, „Novaturas“, „HorizonTravel“, „SofaTravel“ ir kiti.

Darbo problema. Lietuvoje yra įregistruota net 344 kelionių agentūros. Vilniuje jų skaičius siekia 147 kelionių agentūras. Kaip iš tokios gausybės kelionių agentūrų išsirinkti geriausias ir patikimiausias. Ypač kalbant apie tai kad visų kelionių agentūrų veikla ir paslaugos yra daugmaž panašios, o Lietuvos rinka ypač maža, žinoma Vilniuje jų didesnė ir pasiūla, nes gyventojų populiacija yra didesnė. Todėl šio kursinio darbo problema yra palyginti ir išanalizuoti kelionių agentūrų veiklos privalumus ir trukumus Vilniaus rajone. Nes patiems klientams ypač sunku apsispręsti kokią kelionių agentūrą pasirinkti ir žinoti ką ji gali pasiūlyti ir kodėl rinktis kelionių agentūras, o ne iškart kelionių organizatorius, nes beveik visų kelionių agentūrų veikla ir paslaugos yra panašios.

Tyrimo objektas. Kelionių agentūrų veiklos analizė Vilniaus rajone.

Tyrimo tikslas – Išanalizuoti kelionių agentūrų veiklą Vilniaus rajone, bei palyginti kelionių agentūrų veiklą remiantis teikiamų paslaugų analize.

Žinant kursinio tyrimo tikslą, galime suformuluoti darbo uždavinius:

Apibūdinti remiantis teorine medžiaga turizmo ir kelionių agentūrų rinkos pagrindinius aspektus;Išanalizuoti turizmo ir kelionių agentūrų teikiamų paslaugų paketo probleminius aspektus;Apibūdinti trumpai kelionių agentūras Vilniaus rajone;Išanalizuoti kelionių agentūrų veiklą atliekant veiklos irpaslaugų palyginimą, imant pavyzdžiu 5 pasirinktas kelionių agentūras;Pateikti pasiūlymus patobulinti kelionių agentūrų veiklą Vilniaus rajone, kurie pritrauktų daugiau turistų į kelionių agentūras.

Tyrimo metodai.

Mokslinės literatūros analizė;Statistinė analizė;Lyginamoji analizė;Apibendrinimo metodas.

Darbe panaudoti Statistikos departamento, kelionių agentūrų ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos statistiniai duomenys.

Tyrime naudoti informacijos šaltiniai. Rengiant darbą buvo naudojami turizmo, vadybos, marketingo, literatūra ir šaltiniai.

Darbo struktūra ir tyrimo rezultatų taikymo sritys. Darbo pradžią sudaro įvadas ir dvi dalys: pirmajame skyriuje supažindinama su turizmo ir kelionių agentūrų rinka, bet tuo pačiu ir su kelionių agentūrų rinka, o antrame skyriuje bus tiriama analizuojant kelionių agentūrų veiklą Vilniaus rajone lyginant jų paslaugas, bei pateikti pasiūlymai patobulinti veiklą kelionių agentūroms Vilniaus rajone. Darbo gale pateikiamos išvados ir pasiūlymai, literatūra ir šaltiniai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TURIZMO IR KELIONIŲ AGENTŪRŲ RINKA… ……… ………………….4
 • 1.1. Turizmo ir turizmo produkto sąryšis……………… …………………………………4
 • 1.1.1. Turizmo samprata ir jo aspektai……………………… ………….……………………….4
 • 1.1.2. Turizmo produkto sąvoka ir ypatumai……… ………… ………………… ……………6
 • 1.2. Kelionių agentūrų rinka………………………… ………………………………………8
 • 1.2.1. Kelionių agentūrų paslaugos ir paslaugų organizavimas…………… …………………8
 • 1.2.2. Kelionių agentūrų klasifikacija ir veiklos kryptys 9 2. KELIONIŲ AGENTŪRŲ VEIKLOS ANALIZĖ IR PASLAUGŲ PALYGINIMAS VILNIAUS RAJONE11
 • 2.1. Pasirinktų kelionių agentūrų veiklos apibūdinimas Vilniaus rajone11
 • 2.1.1. „Alfaturas“ veiklos analizė11
 • 2.1.2. „Guliverio kelionės“ veiklos analizė12
 • 2.1.3. „Keliautojų klubas“ veiklos analizė13
 • 2.1.4. „Novaturas“ veiklos analizė14
 • 2.1.5. „Tez Tour“ veiklos analizė17
 • 2.2. Kelionių agentūrų veiklos ir paslaugų pranašumai ir trūkumai Vilniaus rajone…19
 • 2.2.1. Konkurencija tarp kelionių agentūrų Vilniaus rajone19
 • 2.2.2. Kelionių agentūrų paslaugų palyginimas20
 • 2.2.3. Pasirinktų kelionių agentūrų veiklos ir paslaugų SWOT analizė22
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI24
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI26

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Kelionių agentūros verslo planas

Turizmas Verslo planas 2013 m. roxta
Verslo planas sukurtas kelionių agentūrai. Įvertintas 10 balų. Smulkiai išanalizuota kelionių agentūrų veikla bei jų pelningumo užtikrinimas

Kelionių agentūrų veikla

Turizmas Prezentacija 2010 m. laurauske
Prezentacija, kurioje pristatoma studentų sugalvotos kelionių agentūros veikla ir su ja susiję aspektai.

Kelionių agentūrų veiklos analizė Vilniuje

Turizmas Kursinis darbas 2013 m. rasa13
Pasirinktų kelionių agentūrų teikiamos paslaugos neturi didelių skirtumų. Kelionių agentūrų veiklos ir paslaugų Vilniaus rajone SWOT analizė yra pagrįstas kelionių agentūrų yra veiklos...