Ekonomika ir verslas / Vadyba

Statistinės duomenų analizės kursinis

0 atsiliepimų
Autorius:

Taigi, kas yra statistika? Statistika- duomenų apie ekonominius, demografinius, socialinius procesus, visuomenės ir aplinkos pokyčius rinkimo, tvarkymo ir statistinės informacijos skelbimo mokslas. Pagal analizuojamus duomenis statistika gali būti gyventojų skaičiaus, regioninė, socialinė, finansinė, verslo ir kt. Jei statistikos duomenis renka ir analizuoja valstybės (savivaldybių) institucijos, tokia statistika vadinama oficialiąja.

Aprašomosios statistikos metodai dažnai laikomi mažiau įdomiais ar svarbiais nei išvadų statistikos metodai. Tai klaidingas požiūris. Neatlikus kvalifikuotos ir nuodugnios aprašomosios duomenų analizės, yra sunku tikėtis patikimų statistinio tyrimo išvadų. Aprašomosios statistikos sritis – duomenų sisteminimo ir jų grafinio pateikimo metodai, pritaikyti konkrečiai mokslinių tyrimų sferai. Darbą su duomenimis reikėtų pradėti būtent nuo aprašomosios statistikos. Grafiškai pavaizdavus bei atlikus aprašomąją statistiką, galima padaryti tam tikras, apytiksles išvadas, apie imtį arba pačią populiaciją.

Statistinėje duomenų analizėje naudojama ne tik aprašomoji statistika, bet ir regresinė analizė. Regresinė analizė- yra statistinis metodas, kai naudojant matematines procedūras, gaunama lygtis arba jų sistema, rodanti dviejų ar daugiau veiksnių įtaką nagrinėjamas reiškiniui. Gauta matematinė lygtis yra vadinama regresijos lygtimi arba regresiniu modeliu.

Šio darbo tikslas, nustatyti nuo kokių veiksnių labiausiai priklauso namų ūkio išlaidos ir sudaryti regresinį modelį, kuris atspindės visų reikšmingų kintamųjų įtaką.

Kursinio darbo uždaviniai:

 1. Iš duomenų imties atrinkti 5 reikšmingus kintamuosius.
 2. Surasti duomenų išskirtis ir jas įtraukti į modelį, jei jos yra reikšmingos.
 3. Įvertinti pasirinktų duomenų reikšmingumą naudojantis Forward arba Backward metodu.
 4. Įvertinti modelio adekvatumą.
 5. Apskaičiuoti vidutinę santykinę absoliutinę modelio paklaidą.
 6. Įvertinti galutinio modelio paklaidų prielaidas.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6390 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • Įvadas3
 • Praktinė dalis4
 • 1. Kintamųjų parinkimas4
 • 2. Kokybinių kintamųjų pakeitimas į fiktyvius kintamuosius6
 • 3. Duomenų išskirtys12
 • 4. Modelio parametrai ir jų reikšmingumas. Modelio lygtis14
 • 4.1. Backward metodas15
 • 5. Modelio adekvatumas19
 • 6. Santykinė absoliutinė modelio paklaida20
 • 7. Modelio paklaidų nepriklausomumas, vidurkio lygybė nuliui, heteroskedastiškumas.22
 • 7.1. Liekanų nepriklausomumas22
 • 7.2. Prielaida apie vidurkio lygybę nuliui24
 • 7.3. Paklaidų heteroskedastiškumas24
 • Išvados26
 • Literatūra27
 • 1 priedas28
 • 2 priedas29
 • 2 priedas30

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Inžinerinių procesų modeliavimas. Duomenų analizė su statistica
Kursinis darbas Inžinerinių procesų modeliavimas. Duomenų analizė su statistica

1. INŽINERINIŲ PROCESŲ MODELIAVIMAS 3 1. 1. Teršalų sklaidos dujinėse ir skystose terpėse matematinis modelis 3 1. 2. Nežinomųjų [...]

Statistika. Koreliacinė - regresinė analizė
Referatas Statistika. Koreliacinė - regresinė analizė

Koreliacijos koeficientas - vienas iš populiariausių dviejų dydžių koreliacinių ryšių stiprumo priklausomybės matavimo rodiklių, bet [...]

Įmonėje „Laivitė“ atlikto tyrimo rezultatų statistinė analizė
Referatas Įmonėje „Laivitė“ atlikto tyrimo rezultatų statistinė analizė

Darbo tikslas – ištirti darbuotojų finansinį išprusimą įmonėje “Laivitė” bei išanalizuoti šios įmonės finansinę veiklą.

Šalies BVP statistinė analizė
Tyrimas Šalies BVP statistinė analizė

Darbo tikslas – išanalizuoti statistinius duomenis apie Lietuvos BVP kaitą, pateikti BVP pokyčius nuo 2010 [...]

Statistikos departamento veiklos analizė. Pagrindinė strategijos kryptis
Kursinis darbas Statistikos departamento veiklos analizė. Pagrindinė strategijos kryptis

Darbo tikslas: atlikti Statistikos departamento veiklos ir jos pagrindinių strateginių krypčių analizę. Darbo uždaviniai: Išnagrinėti Statistikos [...]

Moterų mirtingumas 2001– 2013 m. Lietuvoje (statistinių duomenų analizė)
Tyrimas Moterų mirtingumas 2001– 2013 m. Lietuvoje (statistinių duomenų analizė)

Lietuvoje kasmet miršta apie 20 tūkstančių moterų. Pastaraisiais metais yra pastebima tendencija, kad moterų mirtingumo [...]

Sodros veiklos statistinė analizė
Referatas Sodros veiklos statistinė analizė

Tyrimoaktualumas:Kiekviena įmonė norėdama sėkmingai plėtoti savo vykdomą veiklą turėtų periodiškai atlikti pagrindinių įmonės rodiklių analizę [...]

AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus
Referatas AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus

Norint atskleisti realią įmonės veiklos situaciją, turi būti periodiškai atliekama įmonės veiklos analizė. Dažniausiai įmonė [...]

Panevežio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių linų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė
Kursinis darbas Panevežio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių linų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

Pasauliniai karai, įvairios ekonominės krizės bei suirutės labai pakeitė gyvenimo sąlygas. Šiandien esame politikos atžvilgiu [...]

Realių duomenų laiko eilučių analizė
Referatas Realių duomenų laiko eilučių analizė

Analizuojant Lietuvos prekybinį balansą galime pastebėti, kad jis visada yra deficitinis. Tai priklauso nuo šalies [...]

Lietuvos eksporto duomenų laiko eilutės analizė
Kursinis darbas Lietuvos eksporto duomenų laiko eilutės analizė

Nagrinėjant Lietuvos eksportą, galime pastebėti, kad jis pastovus nebūna, vienais metais eksportas gali stipriai išaugti [...]

Australijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė
Kursinis darbas Australijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

Nagrinėjant gyventojų skaičiaus kitimo Australijoje duomenis pastebime, jog kiekvienais metais populiacija Australijoje augo. Socialine prasme [...]

Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė
Kursinis darbas Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

                      Laiko eilute vadiname kintamojo Y stebėjimų laike seką Y1, Y2, . . . [...]

UAB „Apranga“ akcijų biržos duomenų statistinis tyrimas
Referatas UAB „Apranga“ akcijų biržos duomenų statistinis tyrimas

1 užduotis. Statistinės informacijos šaltinis – internete [http://www.spekuliantai.lt/akciju-birza], 2012 03 20, Vilniaus biržoje vykusi, UAB [...]

AB „Smiktynės perkėla“ veiklos analizė pagal finansinių ataskaitų duomenis
Kursinis darbas AB „Smiktynės perkėla“ veiklos analizė pagal finansinių ataskaitų duomenis

„Įmonių veiklos analizė – tai įvairios ekonominės informacijos apie įmonės veiklą rinkimas, visapusis ir objektyvus [...]