Taikomieji mokslai / Inžinerija

Šiluminių punktų, katilinių renovacija

0 atsiliepimų
Autorius:
Pradėdami rašyti šį darbą norėtume apibendrinti darbo strūkturą apie ką bus kalbama ir kaip bus medžiaga pateikta.
„Šiluminių punktų, katilinių renovacija“ yra gana plati sąvoka, nes pati šiluminio punkto, katilinių renovacija priklauso nuo daugelio veiksnių, o kalbant apie tai ir norint geriau viską apibendrinti bus kalbama apskritai apie pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos renovacijos principus, nes katilinių, šiluminių punktų renovacija yra neatsiejamai susiję ir su pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos renovacija. Pirmą reikia atsižvelgti į tai kokią yra šildymo sistema : centralizuotas šildymas - turintis šiluminius punktus, bendrą katilinę , vietinė katilinė – nuosava katilinė. Šildymo sistemos schema : vienvamzdė šildymo sistema, dvivamzdė, kolektorinė ir kt.
Atsižvelgus į mūsų šalies gyventojų pasiskirstymą, tai daugelis jų gyvena butuose, mažesnė dalis nuosavose namuose. Tai ir mūsų darbo apimtis bus tokia :
Mūsų darbas bus skirtas būtent gyvenamųjų namų, kai yra centralizuota šildymo sistema, šildymo punkto, tiekimo renovacijos-modernizacijos nagrinėjimui. Apie katilinių renovacija, kurios yra bendros – skirtos keliem namam ar visam rajonui nebus kalbama.
Trumpai bus pakalbėta apie nuosavų gyvenamųjų namų su vietinė katilinė renovacija. Trumpai todėl, nes atsižvelgus į esamą situaciją kuri yra mūsų šalyje, tai dauguma nuosavų namų yra įrengti daug vėliau, todėl ir jų šilumos tiekimo, vandens paruošimo įranga morališkai yra mažiau pasenusi, o jei ir pasenusi ji prižiūrima yra kruopščiau ir puikiai atlieka savo funkcijas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4153 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Gyvenamųjų namų šildymo sistemos ir jų rekonstravimo principai4
 • 1.1 Bendroji dalis4
 • 1.2 Šildymo sistemų rekonstravimo principai6
 • 1.3 Nuo ko priklauso energijos sunaudojimas?6
 • 1.4 Kas tai patogi kambario temperatūra?7
 • 1.5 Šilumos sunaudojimas7
 • 2. Šildymo elementai8
 • 2.1 Radiatoriai8
 • 3. Radiatorių sistemos8
 • 3.1 Vienvamzdės sistemos8
 • 3.2 Dvivamzdės sistemos9
 • 3.3 Kolektorinė šildymo ir karšto vandens tiekimo sistema10
 • 3.4 Sistemos su individualiais šilumos reguliavimo11
 • ir karšto vandens ruošimo įrenginiais butuose.11
 • 3.5 Srauto per radiatorius nustatymo svarba13
 • 3.6 Balansavimas14
 • 3.7 Sistemos komponentai14
 • 3.8 Radiatorių ventiliai15
 • 3.9 Balansavimo ventiliai15
 • 4. Šildymo sistemų valdymas15
 • 4.1 Egzistuojančios sistemos15
 • 4.2 Veikimo principas16
 • 4.3 Vakarų Europoje naudojamos šildymo sistemos17
 • 4.4 Bendri veikimo principai17
 • 5. Kaip rekonstruoti priklausomą šildymo sistemą18
 • 5.1 Pirmas rekonstravimo žingsnis18
 • 5.2 Vožtuvo parinkimas priklausomose sistemose19
 • 5.3 Šildymo sistemos rekonstravimo antras žingsnis19
 • 5.4 Vožtuvo parinkimas20
 • 5.5 Valdymo įranga šildymo sistemoms20
 • 5.6 Veikimas20
 • 5.7 Skaitmeninio valdiklio pagrindiniai bruožai20
 • 5.8 Temperatūros davikliai21
 • 5.9 Valdymo pavaros22
 • 6. Karšto vandens ruošimo sistemos22
 • 7. Kaip rekonstruoti karšto vandens ruošimo sistemą23
 • 7.1 Valdymo tikslumas23
 • 7.2 Karšto vandens ruošimo įrenginių valdikliai24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Elektros skirstomojo punkto SP 27 rekonstrukcija
Diplominis darbas Elektros skirstomojo punkto SP 27 rekonstrukcija

Elektros energija gaminama specialiose įmonėse – elektrinėse. Čia įvairios energijos rūšys (kuro, cheminė, vandens, atominė [...]

Šiluminių laukų modeliavimas elektronikoje
Referatas Šiluminių laukų modeliavimas elektronikoje

Nepertraukiamas elektroninių įtaisų matmenų mažinimas, bei darbinio dažnio didinimas ženkliai padidina jų sklaidomos galios tankį [...]

Meilės tema M. Katiliškio romane „Meilė kelia ir gramzdina“
Rašinys Meilės tema M. Katiliškio romane „Meilė kelia ir gramzdina“

Meilės kančios apdainuojamos dainose. Tai bene mėgstamiausias filmo ar knygos siužetas, juk mylėti – poreikis.

Kaulų čiulpų punktato laboratorinis tyrimas ir diagnostinė reikšmė
Tyrimas Kaulų čiulpų punktato laboratorinis tyrimas ir diagnostinė reikšmė

Darbo tikslai:• Apibūdinti kaulų čiulpus, jų funkcijas ir svarbą;• Apžvelgti kaulų čiulpų klinikinio [...]

Mariaus Katiliškio novelė „Kaitra“ - žmogus gamtos ir jausmų stichijoje
Referatas Mariaus Katiliškio novelė „Kaitra“ - žmogus gamtos ir jausmų stichijoje

XXa. lietuvių literatūros kurso atsiskaitomajam darbui - analizei pasirinkau M. Katiliškio novelę „Kaitra“ iš romano [...]

Palyginkite Putino, Škėmos ir Katiliškio romanų veikėjus: ar jie laisvi žmonės, galintys prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir gebantys kurti savo likimą?
Konspektas Palyginkite Putino, Škėmos ir Katiliškio romanų veikėjus: ar jie laisvi žmonės, galintys prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir gebantys kurti savo likimą?

                    Liudas Vasaris, Antanas Garšva ir Tilius Gelažius – tai laisvę praradę žmonės. Liudas Vasaris [...]

Moterų paveikslai Vinco Mykolaičio – Putino psichologiniame romane „Altorių šešėly“ ir Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“
Rašinys Moterų paveikslai Vinco Mykolaičio – Putino psichologiniame romane „Altorių šešėly“ ir Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“

Garsus filosofas Denis Diderot yra pasakęs „Moterys mus stebina pirmiausia meilės aistra, pavyduliavimo priepuoliais, neišsenkančia [...]

AB „Sanitas“ veiklos įvertinimas, remiantis 14 E.W. Demingo kokybės vadybos programos punktų
Referatas AB „Sanitas“ veiklos įvertinimas, remiantis 14 E.W. Demingo kokybės vadybos programos punktų

Visuotinė kokybės vadyba (VKV) - tai mokslas tyrinėjantis universalius metodus, užtikrinančius organizacijos išlikimą rinkoje, tenkinant [...]

Daugiabučių namų renovacija: už ir prieš
Kursinis darbas Daugiabučių namų renovacija: už ir prieš

Renovacija reikalauja skirtingos specializacijos statybos darbų. Renovavus pastatus pagerinamas ne tik energijos naudojimo efektyvumas, bet [...]

Fizikinė tarša: elektromagnetinė spinduliuotė, šiluminė tarša, akustinis triukšmas ir vibracija
Prezentacija Fizikinė tarša: elektromagnetinė spinduliuotė, šiluminė tarša, akustinis triukšmas ir vibracija

Fizikinė tarša – aplinkos tarša triukšmu, vibracija, jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja spinduliuote, radioaktyviąja medžiaga, kuri patenka [...]

AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinėje reikšmingų aplinkosaugos aspektų valdymo sistema
Referatas AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinėje reikšmingų aplinkosaugos aspektų valdymo sistema

Procesų valdymu yra vadinamas toks proceso organizavimas, kuris užtikrina šio proceso užduotą charakterį. Automatinis valdymas – [...]

Oro šiluminės plėtros koeficiento radimas kalorimetriniu būdu
Laboratorinis darbas Oro šiluminės plėtros koeficiento radimas kalorimetriniu būdu

Užduotis. Išmatuoti dujinio termometro konstantą ir apskaičiuoti izobarinės plėtros koeficientą. Pagrindiniai teoriniai klausimai. 1. Šilumos fizikinė [...]

Šiluminiai reiškiniai ir eko problemos
Referatas Šiluminiai reiškiniai ir eko problemos

Apžvengsime šiluminius reiškinius susijusius su didelių kuro kiekių deginimu. Dėl tasmet į Žemės atmosferą išmetamų [...]

Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas
Laboratorinis darbas Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas

1. Darbo tikslas: Nustatyti šiluminio plėtimosi koeficientą. 2. Darbo užduotys: 1. Gauti tiesinę šiluminio plėtimosi priklausomybę nuo temperatūros. 2. Išmatuoti vario, žalvario [...]

Mariaus Katiliškio romano ,,Miškais ateina ruduo” siužetas ir laikas
Prezentacija Mariaus Katiliškio romano ,,Miškais ateina ruduo” siužetas ir laikas

Virsnių kaime, Basiuliškių ūkyje laikinai parsisamdęs miško darbams, jaunas miškakirtys Tilius nusprendžia ieškoti geresnės vietos [...]