Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Žmonių, turinčių negalią teisės bei galimybės integruojantis į darbo rinką

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo aktualumas. Kaip teigia Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis (2008), negalią turinčiam žmogui galimybė gauti darbą lygi 20 % iš 100%, o jei žmogus turi protinę negalią tai jo galimybės gauti darbą išvis beveik lygios nuliui. Nors susirasti darbą yra sunku visoms neįgaliųjų grupėms, tačiau kaip pavyzdį galima paimti kurčiuosius asmenis, kurie būdami gan darbštūs ir imlus darbui, dažnai yra neįdarbinami, nes darbdaviai bijo, kad nesusikalbės su darbuotoju. Arba, pavyzdžiui, galima išskirti psichikos ligomis segančius žmones, kaip ypač ypatingus poreikius turinčią neįgaliųjų grupę. Kadangi jų situacija integruojantis į darbo rinką šiek tiek kitokia, nei kitų negalią turinčiųjų. Psichikos ligoniai – jiems reikalingas socialines paslaugas gauna stacionariose socialinės globos įstaigose ir jiems grįžus į bendruomenę, socialinės reabilitacijos paslaugų bei galimybių grįžti į darbo rinką beveik nėra. Taip pat kyla problemų dar ir dėlto, kad Nevyriausybinio sektoriaus organizacijos[1] yra nepajėgios spręsti žmonių sergančiųjų psichikos ligomis, problemų. Dalį šios problemos sudaro dar ir tai, kad psichikos sveikatos specialistai ir NVO nesutaria dėl psichosocialinės reabilitacijos principų, modelių bei metodikų. Dėlto psichikos negalią turintys žmonės skiriasi nuo kitų socialinių grupių ne tik tuo, kad jiems integruojantis į visuomenę (taip pat ir į darbo rinką) kyla ne tiek dėl netinkamų teisės normų taikymo, kiek dėlto, kad teisinis santykis apskritai nėra gana reglamentuotas.

Be to, sukurti darbo vietą neįgaliajam galima tik suderinus su darbo birža. Net darbo biržoje neįgalūs asmenys yra diskriminuojami. Pavyzdžiui, trečią neįgalumo grupę turintis vyras nuėjo į darbo biržą užsirašyti į staliaus specialybės mokymus, tačiau darbuotoja jį ignoravo, teigdama, kad vyras vis tiek negaus darbo pagal savo specialybę ir dėl šios priežasties jam nereikia ir mokymų. Apibendrinus galima teigti, kad darbo rinka yra gan uždara neįgaliems asmenims ir nesudaro sąlygų jiems įsidarbinti.

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktus statistikos duomenis, Lietuvoje priskaičiuojama (2011 metų duomenimis) 264 632 negalią turinčių žmonių, tarp kurių dauguma turi 30-40 proc. arba 45-55 proc. darbingumo lygį. Bet tik maža dalis neįgalių žmonių yra dirbantys, kaip teigia 2001m. gyventojų surašymo duomenys tik kas dešimtas žmogus turėjo darbą, o tai sudaro tik apie 2 proc. visų dirbančiųjų gyventojų Lietuvoje. Žmonių su negalia skaičius Lietuvoje atitinka Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) duomenis, t.y. 10 proc. visų mūsų valstybės gyventojų sudaro neįgalūs žmonės. O tuo tarpu darbingo amžiaus neįgalūs asmenys, kurie yra potencialūs darbuotojai sudarė apie 57 proc. bendro visų neįgaliųjų skaičiaus. Deja, nėra pateiktų išsamių statistinių duomenų apie tai kiek ir kokią negalią turinčių (judėjimo, proto ar kt.) žmonių turi vidurinį arba aukštąjį išsilavinimą ar dirba pagal savo specialybę. Taip pat jei bendras neįgaliųjų skaičius ir jų pasiskirstymas pagal darbingumą yra fiksuojamas, tačiau yra informacijos trūkumas apie neįgaliųjų pasiskirstymą pagal kitus kriterijus, tokius kaip: amžius, jaunų žmonių, turinčių negalią išsilavinimą, įgytas profesijas, darbingumą bei užimamas darbo vietas. Iš šių duomenų matyti, kad neįgaliems asmenims sudėtinga įsidarbinti, o dirbančiųjų skaičius yra labai mažas. Dėl šios priežasties yra aktualu kalbėti apie negalią turinčių žmonių teises bei galimybes integruotis į darbo rinką ir kaip pagrindinę problemą išskirti ar tikrai teisiniuose dokumentuose teoriškai surašytos neįgaliųjų teisės bei galimybės atitinka realybę.

 

Darbo tikslas: išsiaiškinti kokios neįgaliųjų teisės bei galimybės yra sudarytos integracijai į darbo rinką teisės aktuose.

Darbo uždaviniai:

 • surinkti informaciją apie negalią turinčių žmonių teises ir galimybes įsidarbinti Lietuvoje (panagrinėti teisės aktus reglamentuojančius negalią turinčių žmonių socialinę integraciją, galimybę įsidarbinti ir kt. ).
 • Panagrinėti tarptautinius aktus, kurie sąlygoja neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje.
 • Pateikti pagalbos būdus, rekomendacijas, kurios padėtų neįgaliems asmenims įsilieti į darbo rinką.
 • Apibendrinti išnagrinėtą informaciją, suformuluoti išvadas bei rekomendacijas.

[1] Nevyriausybinis sektorius toliau tekste str. – NVO.

Darbo tipas:
Apimtis:
4109 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • 1. Įvadas
 • 2. Dėstymas:
 • • 1 Skyrius: Negalią turinčių žmonių įsidarbinimo teisių ir galimybių reglamentavimas Lietuvos teisiniuose aktuose
 • • 2 Skyrius: Negalią turinčių žmonių įsidarbinimo teisių ir galimybių reglamentavimas tarptautiniuose dokumentuose
 • 3. Išvados
 • 4. Literatūros sąrašas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracija į darbo rinką
Kursinis darbas Moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracija į darbo rinką

Neįgalūs asmenys daugelyje šalių pripažįstami kaip mažiausiai sėkmingai į darbo rinką integruojama grupė.  Tačiau kiekvienam [...]

Proto negalią turinčių asmenų teisės
Rašinys Proto negalią turinčių asmenų teisės

     Savo darbe kalbėsiu apie proto negalią turinčius asmenis. Negalia yra fizinis arba protinis sutrikimas [...]

Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims
Prezentacija Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims

Pasak R. Brijūnaitės (2007), proto negalę turintiems asmenims tinka šie dailės terapijos užsiėmimai: •Mandala. Pirmųjų užsiėmimų [...]

Žmonių, turinčių proto negalią, tarpusavio ryšių aktualizavimas
Referatas Žmonių, turinčių proto negalią, tarpusavio ryšių aktualizavimas

Mūsų pasirinkta grupė- proto negalią turintys žmonės. Lietuvoje “neįgalumas” apibrėžiamas, kaip kompetentingų įstaigų nustatyta asmens [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Referatas NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Darbe „NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“ [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Prezentacija NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Trumpai ir aiškiai pristatoma socialinės ekonomikos, jos dalyvių, labdaros ir paramos fondų sampratos, Lietuvos vaikų [...]

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, psichologinė savijauta
Kursinis darbas Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, psichologinė savijauta

Temos aktualumas. Skaudi mūsų visuomenės problema yra alkoholio vartojimas. Pranešime apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje [...]

Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės
Referatas Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės

Darbo tikslas – apžvelgti išeminę širdies ligą skatinančias socialines ir psichologines elgesio aplinkybes bei rizikos [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Asmenų turinčių fizinę negalią mokymosi prieinamumas
Diplominis darbas Asmenų turinčių fizinę negalią mokymosi prieinamumas

Lietuvoje šiuo metu vyksta esminiai socialinės ir kultūrinės raidos procesai, o pasaulio pažangiosios visuomenės dalis [...]

Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas
Referatas Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas

Šiuolaikinėje visuomenėje socialinės gyventojų gerovės ugdymas bei palaikymas yra ypatingai svarbus kiekvienos valstybės uždavinys. Dėl [...]

Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva
Referatas Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

Temos aktualumas. Norminiai teisės aktai – oficialūs rašytiniai dokumentai, turintys privalomąją juridinę galią ir skirti [...]

Darbo teisės subjektai
Referatas Darbo teisės subjektai

Darbo teisiniai santykiai tai darbo teisės normomis sureguliuoti su darbu susiję visuomeniniai santykiai darbo rinkoje [...]

Ergoterapija su suaugusiais žmonėmis turinčiais fizinę negalią
Prezentacija Ergoterapija su suaugusiais žmonėmis turinčiais fizinę negalią

Ergoterapija - tai metodas, kaip asmuo gydomas darbine veikla, asmens dėmesys koncentruojamas į darbo rezultatus [...]