Socialiniai mokslai / Psichologija

Asmenų, besilankančių pažinčių svetainėse, virtualaus/realaus bendravimo ypatumai

0 atsiliepimų
Autorius:

 

Tikriausiai daugelis žmonių nė nesusimąsto nuo kokių neatmenamų laikų žmonijos gyvenime egzistuoja bendravimas. Apskritai bendravimas tarp žmonių egzistuoti pradėjo dar mūsų priešistorėje, keistis į kalbą pradėjo prieš maždaug 100 tūkst. metų, simboliai buvo sukurti maždaug prieš 30 tūkst. metų, o rašymas – net prieš 5 tūkst. metų (Diringer, 1982). Šis bendravimas nuo dabartinio be galo skyrėsi, kadangi tokią bendravimo formą, kurią turime dabar, išsivystė, ištobulėjo tik nuolat besikeičiant politinėms ir ekonominėms sistemoms ir tų sistemų galioms (Innis, 1951).

Bendravimas apima dviejų ar daugiau žmonių tarpusavio suvokimą, keitimąsi informacija, sąveiką ir santykius. Večkienė, Grebliauskienė, Sokolovienė, Chreptavičienė gana detaliai aprašo komunikacijos ir bendravimo santykį, įrodydamos, jog komunikacija yra vienas iš realaus bendravimo komponentų. (Markevičienė, 2008) Taigi komunikacija - tai keitimasis informacija, naudojant kokią nors ženklų sistemą (Almonaitienė, 2002).

Atsiradus žmonių pasaulyje kompiuteriams bei internetui, gimė ir dar kitoks bendravimas – virtualus. Internetu besinaudojančiose šalyse virtualusis bendravimas tapo viena iš bendravimo formų.

Šiais laikais kompiuteris ir internetas užima labai svarbią jaunimo gyvenimo vietą. Nuo pat šių išradimų sukūrimo, jie buvo tobulinami, o jų pritaikymo galimybės buvo plečiamos. Pradžioje internetas buvo naudojamas tik duomenų perdavimui, o vėliau buvo kuriamos virtualios svetainės, kur žmonės galėjo susipažinti su siūloma produkcija, dar vėliau buvo kuriamos svetainės, kuriose lankytojai galėjo už tam tikrą mokestį bendrauti su kitais, susipažinti su naujais žmonėmis ir t.t. O tai ypač viliojo jaunus žmones. Kuo toliau, tuo vis labiau pigo internetas, kurio kainos pasidarė prieinamos kiekvienam eiliniam piliečiui.

Realybėje daugiau nei pusę informacijos bendraujant gauname neverbaliniu būdu (žvilgsnis, gestai, veido išraiška), o virtualioje interneto erdvėje tokio neverbalinio bendravimo būdo nėra, čia informaciją turime suvokti iš kompiuterio, telefono ar planšetės ekrane matomų žodžių. Psichologiniai tyrimai rodo, jog verbaliniu būdu mes perduodame tik 20–40% informacijos, o 60–80% atitenka neverbalinei komunikacijai. (Jakubauskas, 1999)

Taigi galima pastebėti, jog komunikuojant virtualiai, mes nei kalbame patys, nei girdime savo pašnekovą. Tokia bendravimo forma nėra perduodami svarbios kito žmogaus supratimui ir pažinimui reikalingos savybės, kaip mimika, gestai, kūno padėtis, balso tonas ir pan.

Taigi išplitus interneto naudojimuisi, virtualaus bendravimo tema tapo itin aktuali. Šios bendravimo formos bei su juo susijusios problemos vis svarbesnės ir Lietuvoje. Tiesa, reikia pripažinti, jog mokslinių darbų, skirtų šiai tematikai, randama mažai. Tad šiame darbe mėginama išanalizuoti virtualaus bendravimo esmę bei specifiką, jo reiškimąsi Lietuvoje, pažvelgti į bendravimo virtualiame pasaulyje bruožus, išsiaiškinti, kuo jis kitoks nei bendravimas realiame gyvenime ir kartu – kuo jis toks patrauklus.

 

Šio darbo tikslas – ištirti mokinių ir studentų požiūrį į virtualias/realias pažintis ir išsiaiškinti bendravimo pažinčių svetainėse ypatumus.

Uždaviniai:

 1. Apžvelgti vyrų ir moterų pažinčių istorijos bruožus XX-XXI amžiuose ir atskleisti bendravimo internetinėse pažinčių svetainėse ypatumus.
 2. Išsiaiškinti moksleivių ir studentų požiūrį į realų ir virtualų bendravimą.
 3. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, išsiaiškinti mokinių ir studentų susipažinimo patirtį naudojantis pažinčių svetainėmis.

 

Pagrindinės sąvokos

Virtualioji erdvė reiškia sąveikos erdvę, kurią formuoja globalinis internetą sudarančių kompiuterių tinklas (Giddens, 2005, p.439).

Internetas – tai globalus tarpusavyje sujungtų kompiuterių tinklas, kuris suteikia galimybę beprecendenčio lygio netiesioginiam žmonių tarpusavio bendravimui ir sąveikai (Giddens, 2005, p.437).

Pažinti – turėti žinių apie ką nors, išskirti iš kitų, palaikyti ryšius, santykius, nustatyti tapatybę – toks paaiškinimas pateiktas dabartinės lietuvių kalbos žodyne.

Pažintys internete – tai nustatymas žmogaus tapatybės, ryšių ar santykių palaikymas internetinėje erdvėje.

Bendravimas internete apima dviejų ar daugiau žmonių tarpusavio suvokimą, keitimąsi informacija, sąveiką ir santykius, tai vyksta internetinėje erdvėje (Almonaitienė, 2002, p.11).

Internautas – tai žmogus, kuris naudojasi internetu.

 

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7368 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VYRŲ IR MOTERŲ PAŽINČIŲ ISTORINĖ RAIDA IR YPATUMAI5
 • 1.1. Pažinčių raida iki informacinių technologijų eros.5
 • 1.2. Pažintys XXI amžiuje.7
 • 2. VIRTUALUSIS BENDRAVIMAS INTERNETE9
 • 2.1. Virtualios erdvės samprata ir ypatumai9
 • 2.2. Kasdienybė internete: pažinčių svetainių pokalbių tematika ir specifika10
 • 3. METODIKA14
 • 4. MOKINIŲ IR STUDENTŲ POŽIŪRIS Į VIRTUALIAS PAŽINTIS IR BENDRAVIMO PAŽINČIŲ SVETAINĖSE YPATUMAI: TYRIMO DUOMENYS15
 • REZULTATŲ APTARIMAS25
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS27
 • PRIEDAI30

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumai
Referatas Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumai

Tyrimo problema. Ribota civilinė atsakomybė yra esminis akstinas, skatinantis investicijas ir verslą. Panaikinus ribotą juridinio [...]

Virtualaus ir realaus bendravimo skirtumai
Kursinis darbas Virtualaus ir realaus bendravimo skirtumai

Bendravimas žmoniją lydėjo nuo pat senų laikų. Jis reikalingas žmonėms tam, kad galėtų geriau suprasti [...]

Virtualaus bendravimo ir bendravimo
Kursinis darbas Virtualaus bendravimo ir bendravimo "akis į akį" ypatumai; sąsajos su vienišumu

Bendravimas atsirado prieš daugybę metų. Bėgant laikui, jis keitėsi, tobulėjo. Atsirasdavo vis daugiau bendravimo būdų.

Dvasinių (psichinių) kito asmens savybių pažinimo ypatumai vaikystėje
Kursinis darbas Dvasinių (psichinių) kito asmens savybių pažinimo ypatumai vaikystėje

Dvasinėse (psichinėse) būsenose mes matome tokią pasaulio sudėtį, kaip įsitikinimai, žinios, norai ir mąstymas. Pas [...]

Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu
Diplominis darbas Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu

Valstybė gina ir saugo piliečių teises bei laisves remdamasi konstituciniu pagrindu. Tačiau, kai piliečių teisės [...]

LR kultūros raidos ypatumai nuo 1990 m.
Referatas LR kultūros raidos ypatumai nuo 1990 m.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame [...]

Vaikų bendravimo ypatumai darželio grupėje
Diplominis darbas Vaikų bendravimo ypatumai darželio grupėje

Vardenis Pavardenis. Vaikų bendravimo ypatumai darželio grupėje. bakalauro baigiamasis darbas / mokslinio darbo vadovas, .....

Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas
Referatas Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas

Tikslas: Išnagrinėti pagrindinius darbo sutarties įforminimo ypatumus bei pareiginių nuostatų svarbumą.Uždaviniai: 1. Išnagrinėti [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Vyrų požiūris į moterų profesinės raidos ypatumus
Diplominis darbas Vyrų požiūris į moterų profesinės raidos ypatumus

Temos aktualumas. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pasikeitusi politinė sistema pakeitė ekonominę situaciją šalyje, kartu keitėsi [...]

Vežimo sutartis, jos ypatumai ir teisinis reguliavimas
Referatas Vežimo sutartis, jos ypatumai ir teisinis reguliavimas

Sutarčių teisė – sistema teisės normų, kuriomis nustatomi, įtvirtinami arba kurių pagrindu pasibaigia (netenka teisinės [...]

Teisės aktų tekstų rašymo ypatumai
Referatas Teisės aktų tekstų rašymo ypatumai

Teisės aktas – tai tautos, valstybės institucijų, pareigūnų ar pavienių asmenų tam tikra tvarka priimtas [...]

Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centro interneto svetainės kūrimo ir institucijos įvaizdžio gerinimo sąsajos
Kursinis darbas Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centro interneto svetainės kūrimo ir institucijos įvaizdžio gerinimo sąsajos

Temos aktualumas. Kultūros centras yra ta vieta, kuri tenkina bendruomenės poreikius, puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų [...]

Bendrininkavimo samprata ir teisinė reikšmė, kvalifikavimo ypatumai
Prezentacija Bendrininkavimo samprata ir teisinė reikšmė, kvalifikavimo ypatumai

Bendrininkavimas - tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir įstatyme nustatyto amžiaus, nuo [...]

Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšys, jų ypatumai
Referatas Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšys, jų ypatumai

Valstybė mokesčių įstatymais ir kitais teisės aktais reguliuodama mokestinius santykius, nustato valstybinę mokesčių sistemą, apibrėžia [...]