Pradinių klasių mokytojo dalykinė kompetencija

56 psl. / 11000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Aukščiausio lygio profesionalumas, gilios profesinės žinios, gebėjimai, asmeninės savybės ir kūrybinės veiklos patyrimas – svarbiausios pedagoginės kultūros sudedamosios dalys. Tad matome, kad ne tik mokytojo asmenybė, gebėjimai, bet ir mokytojo dalykinės žinios svarbios ir reikšmingos. Pagrindinės kompetencijos siejamos su bendraisiais gebėjimais, pedagogas turi nuolat atnaujinti metodologines, teorines žinias, profesinius mokėjimus, gebėti numatyti tikslus, analizuoti, kritiškai mąstyti ir spręsti problemas.

Mokytojas turi būti besimokančios visuomenės pilietis, todėl jo asmeninės savybės – atvirumas naujovėms, kūrybiškumas, bendradarbiavimo įgūdžiai ir pasiryžimas nuolat atnaujinti savo žinias – yra ir profesinės sėkmės prielaida.

Mokytojas turi domėtis šiuolaikine kultūra, bendrauti su augančiąja karta, rūpintis jos ateitimi, siekti perteikti jaunimui kultūrines vertybes, ugdyti visapusiškai harmoningą ir brandžią asmenybę, būti pavyzdžiu, gebėti daryti įvairų (emocinį, praktinį ir kt.) poveikį mokinių veiklai. O tam reikia turėti ne tik psichologinių, pedagoginių ir kt., bet ir dalykinių žinių. A. Kregždė (1990, p. 13) rašė: „Mokytojo dalykinės žinios yra tik instrumentas, bet dar ne muzika. Tačiau niekas neabejoja, kad geras instrumentas yra būtinas.“

Apie mokytoją rašė daug autorių: V. Voveris (1990), L. Milkintaitė (2002) išskyrė mokytojo asmenybės bruožus ir savybes, G. Butkienė ir A. Kepalaitė (1996), A. Šerkšnas (1939), V. Savickytė ( 1997), M. Fullan (1998) rašė apie reikalavimus mokytojui, K. Poškus (1986) rašė iš ko turi susidėti mokytojo dalykinis pasirengimas, R. Girdzijauskienė (2005) apibendrindama mokslinę literatūrą išskyrė pedagoginius gebėjimus, J. Pacevičius (2001) savo straipsnyje analizuodamas mokytojų socialinę – psichologinę kompetenciją, palietė ir mokytojo profesinę (dalykinę) kompetenciją, išvardijo psichologines savybes, kurios yra kaip dalykinės kompetencijos sudedamoji dalis, J. Jakavičius ir A. Juška (1996), N. Kazanskis, T. Nazarova (1981) rašė apie mokytojo vaidmenis mokymo procese, R. Stančikaitė (2002) – apie mokytojo profesijos įprasminimą, E. Jensen (1999), V. Šernas (1995) rašė apie tai kokių mokytojų reikia mokiniams.

Tyrimo objektas. Pradinių klasių mokytojo dalykinė kompetencija.

Darbo tikslas. Išsiaiškinti, kas sudaro pradinių klasių mokytojo dalykinę kompetenciją mokymo procese.

Uždaviniai:

Studijuoti mokslinę literatūrą nagrinėjama tema;Išanalizuoti pradinių klasių mokytojo dalykinės kompetencijos sudedamąsias dalis;Anketinės apklausos pagalba išanalizuoti, kokių mokytojų reikia vaikams;Anketinės apklausos pagalba išsiaiškinti, kokia turi būti pradinių klasių mokytojų dalykinė kompetencija.

Tyrimo metodai:

- mokslinės literatūros šia tema analizė;

- anketinė apklausa;

- kiekybinė ir kokybinė apklausos duomenų analizė.

Hipotezė. Pradinių klasių mokytojo dalykinę kompetenciją sudaro ne tik mokytojo dalykinės žinios, bet ir jo asmeninės savybės, kurių derinys padeda sėkmingai vykdyti ugdymo procese numatytus tikslus.

Tyrimo bazė ir imtis.

Organizuojama anketinė apklausa mokytojams ir mokiniams. Apklausoje dalyvavo Šiaulių St. Šalkauskio pagrindinės mokyklos, V. Kudirkos ir Lieporių vidurinės mokyklos 110 II-IV klasių moksleivių, 54 mergaitės ir 56 berniukai. Apklausoje dalyvavo ir šių mokyklų, bei Viekšnių vidurinės mokyklos 22 pradinių klasių mokytojai.

Darbo struktūra. Darbą sudaro santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas, du skyriai, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas, priedai. Darbe yra pateiktos 5 lentelės, 23 paveikslai, panaudoti 36 literatūros šaltiniai. Darbo apimtis 54 lapai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO DALYKINĖS KOMPETENCIJOS TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Kompetencijos sąvoka, rūšys ir funkcijos5
 • 1.1.1. Mokytojo dalykinės žinios6
 • 1.1.2. Mokytojo gebėjimai ir įgūdžiai9
 • 1.1.3. Mokytojo psichologinės savybės11
 • 1.1.4. Mokytojo asmenybės bruožai12
 • 1.1.5. Mokytojo pažiūros ir vertybės14
 • 1.2. Pradinių klasių mokinių charakteristika15
 • 1.2.1. Pradinių klasių mokinių pedagoginė ir psichologinė charakteristika15
 • 1.2.2. Mokinių reikalavimai mokytojui17
 • 1.3. Mokytojo kompetentingumas mokymo procese19
 • 2. PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO DALYKINĖS KOMPETENCIJOS MOKYMO PROCESE TYRIMAS23
 • 2.1. Tyrimo eigos, imties, metodikos charakteristika23
 • 2.2. Pradinių klasių mokytojo dalykinės kompetencijos mokymo procese anketinės apklausos rezultatų analizė24
 • 2.2.1. Pradinių klasių mokinių požiūris į mokytoją ir jo žinias24
 • 2.2.2. Pradinių klasių mokytojų dalykinės kompetencijos supratimas35
 • IŠVADOS45
 • REKOMENDACIJOS47
 • LITERATŪRA48
 • PRIEDAI50

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€10.20
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 8, 2017
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
56 psl.

Susiję darbai

Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai

Pedagogika Prezentacija zita.matuseviciene
Dirbdama su vaikais ir, žinoma, prisimindama save vaikystėje, supratau, kad įvairaus amžiaus vaikus kamuoja skirtingos baimės rūšys (vienos išnyksta, vietoj jų atsiranda kitos,...

Pradinių klasių mokinio sudominimas knyga ir skaitymu

Pedagogika Referatas 2019 m. gilmoras13
Užduoties tikslas: gebėjimas taikyti žinias apie skaitytojo ugdymą. Darbo esmė: Pasirinkti pradinių klasių mokinį (pageidautina- nemėgstantį skaityti berniuką) ir pasitelkiant modernias skaitytojo ugdymo...