Tikėjimo klausimo svarba žmogui Fiodoro Dostojevskio kūryboje ir romane „Broliai Karamazovai“

11 psl. / 3165 žod.

Ištrauka

XIX a. – tai laikotarpis, kuomet realizmas Vakarų Europoje keitė išblėsusias romantizmo idėjas, o poeziją – proza, kuomet tikėjimą griovė mokslas, o materialistinė pasaulėžiūra paskelbė kovą krikščioniškajam idealistiniam pasaulio suvokimui. Šiame amžiuje Rusijoje plito materialistinė filosofija.[1] Anuomet Vakarų Europoje gana populiarios knygos, kritiškai analizuojančios Jėzaus Kristaus gyvenimą ir veiklą turėjo įtakos rusų visuomenei, kurios išsilavinusioji dalis skaitė vokiškai, prancūziškai ar angliškai. Visa tai neaplenkė ir šiame amžiuje gyvenusio ir kūrusio rusų rašytojo Fiodoro Dostojevskio. Rašytojas buvo vienas pirmųjų, iškėlęs tikėjimo klausimo svarbą asmenybei, visuomenei ir istorijai. Svarbiausiu gyvenimo klausimu Dostojevskis laikė tikėjimo pagrindimo galimybę, pasirinkimą tikėti „netikėjimo amžiaus“ sąlygomis.[2] „Aš amžiaus vaikas, netikėjimo ir abejonių vaikas iki šiol ir netgi (aš tai žinau) iki karsto lentos. Kokių baisių kančių reikalavo ir dabar reikalauja šis tikėjimo geismas, kuris juo labiau auga mano širdyje, kuo daugiau manyje kyla prieštaringų argumentų“, - prisipažįsta rašytojas viename savo laiškų.[3]

Dostojevskio kūryboje iškeliami klausimai, problemos ir vertybės aktualios ir šiandien. Kas yra Kristus ir ką jis reiškia žmonijai? Ar galima civilizuotam žmogui tikėti? Ar išsilavinęs, laisvas žmogus gali išties tikėti Jėzumi Kristumi? Ar galima išsižadėti tikėjimo ir kartu neatsižadėti meilės žmonėms bei gėrio troškimo? Ar galima būti doram netikint sielos nemirtingumu? Ir galiausiai, kas nutinka su žmogumi, kuris praranda tikėjimą? Bandydami atsakyti į šiuos iškylančius klausimus, šiame darbe pirmiausia seksime rašytojo viso gyvenimo apmąstymų ir ieškojimų keliu, nagrinėsime Dostojevskio biografiją, gilinsimės į jo kūrybos šedevrą – paskutinįjį romaną „Broliai Karamazovai“.

[1] Elena Červinskienė „Dostojevskis“, Vilnius, 2004 m., 62-63

[2] http://www.lmka.lt/fiodoras-dostojevskis-ir-naujasis-testamentas/?output=pdf

[3] Ten pat.


Turinys

  • Turinys
  • - ĮVADAS
  • -BIOGRAFINIS KONTEKSTAS
  • -RAŠYTOJO KŪRYBA IR SANTYKIS SU NAUJUOJU TESTAMENTU
  • -F.DOSTOJEVKIS ”BROLIAI KARAMAZOVAI”
  • -IŠVADOS
  • -LITERATŪRA
  • -ŠALTINIAI

Reziumė

Autorius
juozapota
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 10, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Šarlis de Monteskjė, prancūzų filosofas ir politikas, yra sakęs, kad nedera išplėtoti temos taip, kad nieko neliktų skaitytojui, nes svarbu skaitytoją priversti ne skaityti, o mąstyti. Ką jūs manote apie skaitytojo kaip bendraautoriaus vaidmenį? Aptarkite knygą, kuri jus labiausiai įtraukė į tokį kūrybinį bendradarbiavimą

Literatūra Rašinys 2012 m. rytoj
Kiekvienas žmogus literatūrinius kūrinius supranta vis kitaip. Galbūt tai priklauso nuo rašytojo, kuris savo kūryboje visada palieka tam tikrą plotmę apmąstymams. Daugelis kūrėjų...

Fiodoro Dostojevskio kūrybos bruožai

Literatūra Konspektas dominykasserg
„Žmogus yra paslaptis. Ją reikia įminti ir jeigu tai darysi visą gyvenimą, tai nesakyk, kad veltui sugaišai laiką. Aš stengiuosi įmint šią paslaptį,...