Socialiniai mokslai / Kultūrologija

Kultūrinių renginių poreikis jaunimui Jonavoje

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

 

 

Kultūra – tai įvairialypis ir daugiakryptis procesas. Valstybės numatomas ir kultūros institucijų įgyvendinamas kultūros valdymas (vykdoma kultūros politika) yra tik viena bendro kultūros proceso dalis. Kita pusė skleidžiasi spontaniškomis, gyventojų kultūrinės elgsenos bei saviorganizacijos apraiškomis. Šie aspektai glaudžiai tarp savęs susiję: pirmoji pusė organizuoja kultūros vertybių kūrimą bei pasiūlą, antroji užimta poreikiais paremtu kultūros vartojimu. Veikiančios kultūros institucijos atsiduria šių procesų sankirtoje (Lilija Kublickienė 2004).

Šiandien viskas yra pasiekiama virtualioje erdvėje: filmai, straipsniai, knygos, įvairiausia muzika, koncertų įrašai, skelbimai, net parduotuvės, nereikia įdėti daug pastangų, kad kažką gautum, viskas yra pasiekiama ranka. Tad sunku tikėtis, kad jaunimas aktyviai gyvena kultūrinį gyvenimą ir ypatingai domisi įvairiais renginiais, muziejais, teatrais ir galerijomis. Žinoma negalima kategoriškai teigti, kad nesidomi visi, yra jaunuolių kurie domisi, dalyvauja ir kultūrą kuria patys, bet tokių žmonių mažėja ir tada iškyla klausimai: Ar tikrai jauni žmonės per menkai domisi kultūra? Ar tikrai jauniems žmonėms kultūra yra retenybė? O gal - prabanga? Kiek  jauni žmonės reikalingi ir svarbūs mūsų kultūrai? Ar priklauso jaunimo kultūrinis gyvenimas nuo gyvenamos vietos?

„Aktyvių ir norinčių veikti jaunų žmonių yra pakankamai daug, tik reikia tiems jauniems žmonėms parodyti, kad jie yra reikalingi ir svarbūs mūsų kultūrai. Jaunas žmogus neturėtų būti ugdomas vien tik tuo atžvilgiu, kad jis būtų vartotojas, jis turėtų būti ugdomas pilietiškai, norintis kurti, o ne tik imti“, - kalbėjo Tarptautinių kultūros programų centro Kultūros kontaktų biuro vadovė Milda Laužikaitė (2010).

 

Ttyrimo problema - Šiandienis pasaulis keičiasi, keičiasi ir žmonės, jų poreikiai. Todėl svarbu, ištirti šiuolaikinio jaunimo poreikius kultūriniams renginiams, kad jaunas žmogus nenutoltų nuo kultūros, nenustotų ja domėtis.

Tyrimo objektas - Jonavos rajono jaunimo kultūrinių renginių poreikis.

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, ar Jonavoje vykstantys renginiai yra įdomūs jaunimui, ar atitinka jų poreikius.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti jaunimo laisvalaikio sampratą ar ji siejasi su kultūra.
 2. Išsiaiškini jaunimo požiūrį į kultūrinius renginius.
 3. Ištirti jaunimo abejingumo kultūrai priežastis.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Anketinė apklausa.
 3. Statistinė duomenų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3628 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. KULTŪRINIŲ RENGINIŲ POREIKIO JAUNIMUI JONAVOJE TEORINĖ TYRIMO DALIS5
 • 1.1. Kultūros samprata5
 • 1.2. Jaunimo abejingumas kultūrai6
 • 1.3. Kultūros nauda jaunimui7
 • 2. KULTŪRINIŲ RENGINIŲ POREIKIO JAUNIMUI JONAVOJE EMPIRINIS TYRIMAS
 • 2.1. Tyrimo metodika
 • 2. 2. Tyrimo duomenų analizė
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Tyrimo sudarymo instrumentas
 • 2 priedas. Anketa

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kultūrinių renginių jaunimui poreikių tenkinimo analizė Kaišiadorių mieste
Diplominis darbas Kultūrinių renginių jaunimui poreikių tenkinimo analizė Kaišiadorių mieste

Temos naujumas ir aktualumas. Šiandieninė visuomenė keičiasi itin sparčiai. Šiai spartai daro įtaką vis tobulėjančios [...]

Vyresnio amžiaus žmonių Naujamiesčio mikrorajone kultūrinių poreikių analizė
Kursinis darbas Vyresnio amžiaus žmonių Naujamiesčio mikrorajone kultūrinių poreikių analizė

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2019 metų pradžioje Lietuvoje gyveno daugiau kaip 550 tūkstančių žmonių, vyresnių [...]

Teisinė mintis ir teisininkų rengimas LDK (ypač išryškinant aukštųjų teisės studijų pradžią Vilniaus jėzuitų kolegijoje)
Referatas Teisinė mintis ir teisininkų rengimas LDK (ypač išryškinant aukštųjų teisės studijų pradžią Vilniaus jėzuitų kolegijoje)

Teisinė mintis apima gana platų mąstymo akiratį, ja gali būti išreikštas valstybės vadovo, politiko, šiaip [...]

Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai
Prezentacija Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai

skaidrės pavyzdys: sutarties rengimo procesas • Informacijos surinkimas ir analizė • Sutarties rengimo strategijos pasirinkimas • Sutarties teksto rengimas • [...]

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
Diplominis darbas Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Lietuvoje jaunimo politika plėtojama jau daugiau nei 20 metų. Per šiuos [...]

Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre
Diplominis darbas Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre

Darbo temos naujumas ir aktualumas. Gyvenant visuomenėje, kurioje nuolat kyla įvairių socialinių problemų, atsiranda poreikis [...]

Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės
Diplominis darbas Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės

Visuomenė yra sudaryta iš daugybės žmonių. Kiekvienas iš jų yra augęs skirtingomis sąlygomis, skirtingose šeimose.

Biudžeto projekto rengimas Ir tvirtinimas
Kursinis darbas Biudžeto projekto rengimas Ir tvirtinimas

Lietuvos finansų sistemoje svarbią vietą užima Lietuvos valstybės biudžeto sistema. Biudžetas yra ne tik pajamų [...]

Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai
Kursinis darbas Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai

Darbe nagrinėjama disfunkcinės šeimos samprata, analizuojami pagrindiniai disfunkcinių šeimų bruožai bei aprašoma įtaka vaiko asmenybės [...]

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas yra [...]

Valstybė kaip tipas. Apibusiai poreikiai ir darbo pasidalijimas
Rašinys Valstybė kaip tipas. Apibusiai poreikiai ir darbo pasidalijimas

Filosofui valdovui, turinčiam unikalią teisę valdyti vien dėl to, kad jis vienintelis žino, kas yra [...]

Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą

Darbo tikslas – aprašyti nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumą skatinant jaunimo užimtumą. Darbe apžvelgiama jaunimo [...]

Jaunimo problematika Lietuvoje
Referatas Jaunimo problematika Lietuvoje

Turbūt ne viena karta ir jau nuo senovės vis sakoma, kad tai ta karta ir [...]

Jaunimo bendravimas virtualioje tikrovėje: problemos ir galimybės
Referatas Jaunimo bendravimas virtualioje tikrovėje: problemos ir galimybės

Internetas vartojimo sferos yra labai įvairios, tai – ne tik mokymasis, darbas, prekių ir paslaugų [...]

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje
Kursinis darbas Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių [...]