Socialiniai mokslai / Kultūrologija

Kultūrinių renginių poreikis jaunimui Jonavoje

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

 

 

Kultūra – tai įvairialypis ir daugiakryptis procesas. Valstybės numatomas ir kultūros institucijų įgyvendinamas kultūros valdymas (vykdoma kultūros politika) yra tik viena bendro kultūros proceso dalis. Kita pusė skleidžiasi spontaniškomis, gyventojų kultūrinės elgsenos bei saviorganizacijos apraiškomis. Šie aspektai glaudžiai tarp savęs susiję: pirmoji pusė organizuoja kultūros vertybių kūrimą bei pasiūlą, antroji užimta poreikiais paremtu kultūros vartojimu. Veikiančios kultūros institucijos atsiduria šių procesų sankirtoje (Lilija Kublickienė 2004).

Šiandien viskas yra pasiekiama virtualioje erdvėje: filmai, straipsniai, knygos, įvairiausia muzika, koncertų įrašai, skelbimai, net parduotuvės, nereikia įdėti daug pastangų, kad kažką gautum, viskas yra pasiekiama ranka. Tad sunku tikėtis, kad jaunimas aktyviai gyvena kultūrinį gyvenimą ir ypatingai domisi įvairiais renginiais, muziejais, teatrais ir galerijomis. Žinoma negalima kategoriškai teigti, kad nesidomi visi, yra jaunuolių kurie domisi, dalyvauja ir kultūrą kuria patys, bet tokių žmonių mažėja ir tada iškyla klausimai: Ar tikrai jauni žmonės per menkai domisi kultūra? Ar tikrai jauniems žmonėms kultūra yra retenybė? O gal - prabanga? Kiek  jauni žmonės reikalingi ir svarbūs mūsų kultūrai? Ar priklauso jaunimo kultūrinis gyvenimas nuo gyvenamos vietos?

„Aktyvių ir norinčių veikti jaunų žmonių yra pakankamai daug, tik reikia tiems jauniems žmonėms parodyti, kad jie yra reikalingi ir svarbūs mūsų kultūrai. Jaunas žmogus neturėtų būti ugdomas vien tik tuo atžvilgiu, kad jis būtų vartotojas, jis turėtų būti ugdomas pilietiškai, norintis kurti, o ne tik imti“, - kalbėjo Tarptautinių kultūros programų centro Kultūros kontaktų biuro vadovė Milda Laužikaitė (2010).

 

Ttyrimo problema - Šiandienis pasaulis keičiasi, keičiasi ir žmonės, jų poreikiai. Todėl svarbu, ištirti šiuolaikinio jaunimo poreikius kultūriniams renginiams, kad jaunas žmogus nenutoltų nuo kultūros, nenustotų ja domėtis.

Tyrimo objektas - Jonavos rajono jaunimo kultūrinių renginių poreikis.

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, ar Jonavoje vykstantys renginiai yra įdomūs jaunimui, ar atitinka jų poreikius.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti jaunimo laisvalaikio sampratą ar ji siejasi su kultūra.
 2. Išsiaiškini jaunimo požiūrį į kultūrinius renginius.
 3. Ištirti jaunimo abejingumo kultūrai priežastis.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Anketinė apklausa.
 3. Statistinė duomenų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3628 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. KULTŪRINIŲ RENGINIŲ POREIKIO JAUNIMUI JONAVOJE TEORINĖ TYRIMO DALIS5
 • 1.1. Kultūros samprata5
 • 1.2. Jaunimo abejingumas kultūrai6
 • 1.3. Kultūros nauda jaunimui7
 • 2. KULTŪRINIŲ RENGINIŲ POREIKIO JAUNIMUI JONAVOJE EMPIRINIS TYRIMAS
 • 2.1. Tyrimo metodika
 • 2. 2. Tyrimo duomenų analizė
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Tyrimo sudarymo instrumentas
 • 2 priedas. Anketa

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kultūrinių renginių jaunimui poreikių tenkinimo analizė Kaišiadorių mieste
Diplominis darbas Kultūrinių renginių jaunimui poreikių tenkinimo analizė Kaišiadorių mieste

Temos naujumas ir aktualumas. Šiandieninė visuomenė keičiasi itin sparčiai. Šiai spartai daro įtaką vis tobulėjančios [...]

Teisinė mintis ir teisininkų rengimas LDK (ypač išryškinant aukštųjų teisės studijų pradžią Vilniaus jėzuitų kolegijoje)
Referatas Teisinė mintis ir teisininkų rengimas LDK (ypač išryškinant aukštųjų teisės studijų pradžią Vilniaus jėzuitų kolegijoje)

Teisinė mintis apima gana platų mąstymo akiratį, ja gali būti išreikštas valstybės vadovo, politiko, šiaip [...]

Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai
Prezentacija Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai

skaidrės pavyzdys: sutarties rengimo procesas • Informacijos surinkimas ir analizė • Sutarties rengimo strategijos pasirinkimas • Sutarties teksto rengimas • [...]

Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės
Diplominis darbas Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės

Visuomenė yra sudaryta iš daugybės žmonių. Kiekvienas iš jų yra augęs skirtingomis sąlygomis, skirtingose šeimose.

Biudžeto projekto rengimas Ir tvirtinimas
Kursinis darbas Biudžeto projekto rengimas Ir tvirtinimas

Lietuvos finansų sistemoje svarbią vietą užima Lietuvos valstybės biudžeto sistema. Biudžetas yra ne tik pajamų [...]

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
Diplominis darbas Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Lietuvoje jaunimo politika plėtojama jau daugiau nei 20 metų. Per šiuos [...]

Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai
Kursinis darbas Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai

Darbe nagrinėjama disfunkcinės šeimos samprata, analizuojami pagrindiniai disfunkcinių šeimų bruožai bei aprašoma įtaka vaiko asmenybės [...]

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas yra [...]

Pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos sistema
Prezentacija Pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos sistema

Pedagogų rengimo procesas apima pirmosios pakopos universitetines ar neuniversitetines studijas, kurių metu įgijus bendrąją kultūrinę [...]

Biudžetinės įstaigos
Referatas Biudžetinės įstaigos "Profesinio rengimo centras" ir viešosios įstaigos "Regitra" viešojo sektoriaus organizacijų lyginamoji analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis žmonių painioja biudžetines ir viešąsias įstaigas. Todėl norėdami išsiaiškinti, kuo skiriasi šios [...]

V. Tūtlio straipsnio “Karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąveika Lietuvoje: galimybių spąstų problemos sprendimas” analizė
Rašinys V. Tūtlio straipsnio “Karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąveika Lietuvoje: galimybių spąstų problemos sprendimas” analizė

Santrauka Straipsnyje rašoma, kad yra pasigendama sistemiško požiūrio į karjeros projektavimo ir profesinio rengimo sąsajas sprendžiant [...]

2015-aisiais sukanka 25 metai, kai atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Pasvarstykite, kokie renginiai jūsų krašte galėtų skatinti jaunimo patriotizmą
Rašinys 2015-aisiais sukanka 25 metai, kai atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Pasvarstykite, kokie renginiai jūsų krašte galėtų skatinti jaunimo patriotizmą

Patriotizmas, kaip ir daugelis kitų vertybių šiais laikais nyksta, dėl įvairiausių priežasčių pavyzdžiui kitoje aplinkoje [...]

Muzikos terapijos referatas ir sociokultūrinio projekto rengimo planas
Referatas Muzikos terapijos referatas ir sociokultūrinio projekto rengimo planas

Nuo XX a. pab. spartėjantis gyventojų senėjimas yra vienas didžiausių Europos visuomenės socialinių ir ekonominių [...]

Neformalaus ugdymo renginio planas
Paruoštukė Neformalaus ugdymo renginio planas

Renginio tikslas ir uždaviniai –Tikslas: Formuoti fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos įgūdžiais pagrįstą kultūrą [...]

Valstybė kaip tipas. Apibusiai poreikiai ir darbo pasidalijimas
Rašinys Valstybė kaip tipas. Apibusiai poreikiai ir darbo pasidalijimas

Filosofui valdovui, turinčiam unikalią teisę valdyti vien dėl to, kad jis vienintelis žino, kas yra [...]