Kultūrinių renginių poreikis jaunimui Jonavoje

24 psl. / 3628 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Kultūra – tai įvairialypis ir daugiakryptis procesas. Valstybės numatomas ir kultūros institucijų įgyvendinamas kultūros valdymas (vykdoma kultūros politika) yra tik viena bendro kultūros proceso dalis. Kita pusė skleidžiasi spontaniškomis, gyventojų kultūrinės elgsenos bei saviorganizacijos apraiškomis. Šie aspektai glaudžiai tarp savęs susiję: pirmoji pusė organizuoja kultūros vertybių kūrimą bei pasiūlą, antroji užimta poreikiais paremtu kultūros vartojimu. Veikiančios kultūros institucijos atsiduria šių procesų sankirtoje (Lilija Kublickienė 2004).

Šiandien viskas yra pasiekiama virtualioje erdvėje: filmai, straipsniai, knygos, įvairiausia muzika, koncertų įrašai, skelbimai, net parduotuvės, nereikia įdėti daug pastangų, kad kažką gautum, viskas yra pasiekiama ranka. Tad sunku tikėtis, kad jaunimas aktyviai gyvena kultūrinį gyvenimą ir ypatingai domisi įvairiais renginiais, muziejais, teatrais ir galerijomis. Žinoma negalima kategoriškai teigti, kad nesidomi visi, yra jaunuolių kurie domisi, dalyvauja ir kultūrą kuria patys, bet tokių žmonių mažėja ir tada iškyla klausimai: Ar tikrai jauni žmonės per menkai domisi kultūra? Ar tikrai jauniems žmonėms kultūra yra retenybė? O gal - prabanga? Kiek jauni žmonės reikalingi ir svarbūs mūsų kultūrai? Ar priklauso jaunimo kultūrinis gyvenimas nuo gyvenamos vietos?

„Aktyvių ir norinčių veikti jaunų žmonių yra pakankamai daug, tik reikia tiems jauniems žmonėms parodyti, kad jie yra reikalingi ir svarbūs mūsų kultūrai. Jaunas žmogus neturėtų būti ugdomas vien tik tuo atžvilgiu, kad jis būtų vartotojas, jis turėtų būti ugdomas pilietiškai, norintis kurti, o ne tik imti“, - kalbėjo Tarptautinių kultūros programų centro Kultūros kontaktų biuro vadovė Milda Laužikaitė (2010).

Ttyrimo problema - Šiandienis pasaulis keičiasi, keičiasi ir žmonės, jų poreikiai. Todėl svarbu, ištirti šiuolaikinio jaunimo poreikius kultūriniams renginiams, kad jaunas žmogus nenutoltų nuo kultūros, nenustotų ja domėtis.

Tyrimo objektas - Jonavos rajono jaunimo kultūrinių renginių poreikis.

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, ar Jonavoje vykstantys renginiai yra įdomūs jaunimui, ar atitinka jų poreikius.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti jaunimo laisvalaikio sampratą ar ji siejasi su kultūra.
 2. Išsiaiškini jaunimo požiūrį į kultūrinius renginius.
 3. Ištirti jaunimo abejingumo kultūrai priežastis.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Anketinė apklausa.
 3. Statistinė duomenų analizė.

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. KULTŪRINIŲ RENGINIŲ POREIKIO JAUNIMUI JONAVOJE TEORINĖ TYRIMO DALIS5
 • 1.1. Kultūros samprata5
 • 1.2. Jaunimo abejingumas kultūrai6
 • 1.3. Kultūros nauda jaunimui7
 • 2. KULTŪRINIŲ RENGINIŲ POREIKIO JAUNIMUI JONAVOJE EMPIRINIS TYRIMAS
 • 2.1. Tyrimo metodika
 • 2. 2. Tyrimo duomenų analizė
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Tyrimo sudarymo instrumentas
 • 2 priedas. Anketa

Reziumė

Autorius
indroolia
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Kultūrologija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 26, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai