Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Maisto produktų kainų Lietuvoje ir ES palyginamoji analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Pastaraisiais metais, ypač Lietuvai prisijungus prie Euro zonos, kasdienių diskusijų tema ir aktualija tapo augančios prekių ir paslaugų kainos. Gyventojai dėl to kaltina naujos valiutos įvedimą, ekonomistai tikina, kad nuolatinis nuosaikus kainų augimas yra natūralus ekonominis procesas ir kainos augo tiek prieš euro įvedimą, tiek po jo, ir auga ne tik Lietuvoje, bet visose Pasaulio šalyse. Kainų augimas gyventojams itin pastebimas, kai kainos auga pirmo būtinumo prekėms bei auga sparčiau nei darbo užmokestis, t.y., mažėja gyventojų perkamoji galia. Tokiu atveju pradedama dairytis į kaimynines šalis, kuriose nepaisant esančių aukštesnių maisto kainų eurais ar kita valiuta, maistui išleidžiama mažesnė pajamų dalis, dėl aukštesnio darbo užmokesčio bei aukštesnės tos šalies gyventojų perkamosios galios.

Bakalauro baigiamojo darbo (toliau – darbo) problema ir aktualumas. Maistas bet kurios šalies gyventojui – pirmo būtinumo prekė, bet kuriai šaliai – viena pagrindinių jos gyventojų įsigyjamų prekių. Todėl būtent maisto produktų kainos – svarbus tiek kiekvienos šalies biudžeto, tiek kiekvieno žmogaus asmeninių finansų klausimas. Ypač maisto kainoms bei jų pokyčiams jautrūs tų šalių gyventojai, kuriose maistas sudaro santykinai didelę išlaidų dalį. Maisto produktų kainoms skiriantis dažniausiai skiriasi ir šalių pragyvenimo lygis, kas gali skatinti emigraciją, ieškant geresnio pragyvenimo lygio, atsižvelgiant ne tik į kainų, bet ir darbo užmokesčio skirtumus. Dėl to aktualu išsiaiškinti kainų skirtumus, išreikštus perkamosios galios paritetu, atotrūkio tarp šalių dydį bei to priežastis.

Darbo tikslas. Palyginti pagrindinių maisto produktų grupių kainas, jų svyravimus Lietuvoje bei kitose pasirinktose Europos Sąjungos šalyse narėse.

Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:

 • ištirti moksliniuose straipsniuose bei tyrimuose įvardijamas tarptautinių maisto kainų svyravimo priežastis;
 • remiantis išanalizuota moksline literatūra išskirti tarptautinių maisto kainų svyravimų pasekmes bei prognozes ateičiai;
 • atlikus literatūros analizę išnagrinėti veiksnius, galinčius turėti įtakos vietinėms maisto produktų kainoms;
 • remiantis moksline literatūra išanalizuoti perkamosios galios pariteto svarbą lyginant kainų skirtumus skirtingose šalyse;
 • remiantis pasirinktais kriterijais sudaryti tyrimo imtį – pasirinkti šalis, labiausiai tinkančias maisto produktų kainų palyginamajai analizei su Lietuva;
 • statistinių duomenų analizės bei sintezės metodu išanalizuoti pasirinktų šalių maisto kainų svyravimus, jų skirtumus;
 • koreliacijos būdu nustatyti statistinį ryšį tarp maisto produktų kainų bei šalies ekonominių rodiklių;
 • atlikti koreliacijos bei standartinio nuokrypio skaičiavimus, tam kad įvertinti kainų kintamumą, atotrūkį tarp šalių, bei kintamumo tendencijas;
 • apibendrinti tyrimų rezultatus, pateikti išvadas bei pasiūlymus.

Darbo objektas. Maisto produktų kainos (išreikštos perkamosios galios paritetu) pasirinktose Europos Sąjungos šalyse.

Darbo metodai ir uždavinių sprendimo būdai: teoriniams aspektams išanalizuoti naudojama ekonominių tyrimų bei mokslinės literatūros, informacijos kituose šaltiniuose analizė bei sintezė; empiriniam tyrimui atlikti: statistinių duomenų palyginamoji analizė bei sintezė, vertinant perkamąją galią, norint įsigyti tam tikrų grupių maisto produktų; koreliaciniai skaičiavimai – norint įvertinti perkamosios galios pariteto ryšį su šalies ekonominiais rodikliais; standartinio nuokrypio bei koreliacijos skaičiavimai, norint įvertinti maisto produktų kainų svyravimo intensyvumo bei tendencijos panašumus ir skirtumus analizuojamose šalyse.

Darbo struktūra. Darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje nagrinėjami tarptautinių bei vietinių maisto kainų teoriniai aspektai, sisteminama ir apibendrinama informacija, susijusi su kainų svyravimų priežastimis bei pasekmėmis, perkamosios galios pariteto svarba. Antrojoje dalyje aprašoma tyrimo metodologija, aptariami pasirinktos tyrimo imties motyvai bei priežastys. Trečioji dalis – darbo tyrimas: skirtingų maisto produktų grupių kainų, išreikštų perkamosios galios paritetu, palyginimas analizuojamose šalyse, didžiausių svyravimų priežasčių bei statistinių ryšių su šalies ekonominiais rodikliais analizė; analizuojamų šalių svyravimų analizė, gyvenimo kokybės bei atskirties vertinimas.

Darbo ribotumai. Mokslinių tyrimų, straipsnių bei kitos literatūros tarptautinių maisto kainų tema yra gana daug. Tarptautinių kainų šuolių tyrimai buvo atliekami jau prieš daugiau nei 20 metų. Tačiau dėl kokių priežasčių gali skirtis vietinės maisto produktų kainos tarp kaimyninių šalių – mokslinių tyrimų bei straipsnių ganėtinai nedaug. Tyrimui atlikti netrūko statistinių duomenų, Eurostat nuo 2003 metų kaupia informacija apie visų Europos Sąjungos šalių maisto produktų kainas, išreikštas perkamosios galios paritetu – tinkamu matavimo vienetu palyginti kainų lygį tarp šalių. Tačiau Eurostat kaupiami perkamosios galios paritetai perskaičiuoti taip, jog ES28 vidurkis būtų lygus 1. Tai gali apsunkinti duomenų interpretavimą, kai šalies viduje kainų lygis nepasikeitė, tačiau paritetas nukrito tik dėl aukštesnį perkamosios galios paritetą turinčių šalių kainų lygio pasikeitimo (vidurkis turi išlikti lygus 1).

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ MAISTO PRODUKTŲ KAINOMS5
 • 1.1. Veiksniai, darantys įtaką globalioms maisto produktų kainoms5
 • 1.1.1. Istoriniai maisto kainų svyravimai bei jų priežastys5
 • 1.1.2. Maisto produktų kainų svyravimų pasekmės ir prognozės ateičiai7
 • 1.2. Veiksniai, darantys įtaką vietinėms maisto produktų kainoms11
 • 1.2.1. Šešėlinės ekonomikos ir PVM tarifo įtaka maisto produktų kainoms11
 • 1.2.2. Įmonių konkurencingumo bei vykdomos politikos šalyje įtaka maisto kainoms13
 • 1.2.3. Perkamosios galios pariteto svarba lyginant maisto produktų kainas15
 • 2. TYRIMO IMTIS BEI METODAI19
 • 3. MAISTO PRODUKTŲ KAINŲ SKIRTUMAI ANALIZUOJAMOSE ŠALYSE23
 • 3.1. Analizuojamų šalių perkamosios galios paritetų skirtumai, norint įsigyti skirtingų maisto produktų23
 • 3.2. Analizuojamų šalių maisto prekių kainų svyravimų palyginimas32
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI36
 • SUMMARY39
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS40
 • PRIEDAI42

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Trijų produktų kainų lyginamoji analizė Austrijoje, Lietuvoje, Portugalijoje
Referatas Trijų produktų kainų lyginamoji analizė Austrijoje, Lietuvoje, Portugalijoje

         Kiekvienos prekės kaina turi savo aukščiausę ir žemiausę ribas, tarsi grindis ir lubas. Žemiausę [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva
Referatas Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva

Draudiminė veiklos formavimasis siekia pačius ankstyviausius laikus. Kelionės, prekių gabenimas jūra ir sausumos keliais buvo [...]

Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė
Referatas Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė

Darbo tikslas: palyginti ”UAB Baltijos Garantas” ir ”PZU Lietuva” siūlomas paslaugas. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti lyginamų bendrovių vykdymo [...]

Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė
Referatas Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė

Kiekvienam iš mūsų tenka susidurti su asmeninio biudžeto planavimo procesu, tad atitinkamai ir kiekviena valstybė [...]

Palyginamoji
Praktikos ataskaita Palyginamoji "Citadele" banko analizė su kitais Lietuvoje veikiančiais bankais

AB „Citadele“ bankas Lietuvoje priklauso Latvijoje įsteigto „Citadele“ banko grupei. AS „Citadele banka“  grupės pagrindinė [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva
Kursinis darbas Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva" lyginamoji analizė

Kiekvienam keliaujančiam asmeniui, naudinga gerai išstudijuoti kelionių draudimo sąlygas bei lengvatas ir nuspręsti ar verta [...]

Verslo draudimo Lietuvoje analizė
Kursinis darbas Verslo draudimo Lietuvoje analizė

Temos aktualumas - Saugumas yra vienas iš svarbiausių žmogaus poreikių. Bet saugumas svarbus ne tik [...]

II pensijų pakopos reformos Lietuvoje analizė
Diplominis darbas II pensijų pakopos reformos Lietuvoje analizė

Lietuvoje 2004 m. buvo įvykdyta reforma, kuri leido žmonėms kaupti pinigus ateičiai, trejose pensijų pakopose.

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB „Bonum publicum“ ir UAB „Aviva Lietuva“ lyginamoji analizė
Referatas Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB „Bonum publicum“ ir UAB „Aviva Lietuva“ lyginamoji analizė

Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus gyvena tam tikromis socialinėmis ekonominėmis sąlygomis, kuriose svarbią vietą užima jo [...]

UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Referatas UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

„Radisson Blu Hotel Lietuva“ tai 4 žvaigždučių viešbutis, priklausantis REZIDOR viešbučių tinklui. Jame [...]

Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė
Kursinis darbas Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė

Temos aktualumas. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai [...]

Gyventojų turto draudimo UAB “PAZU lietuva“ ir UAB „If p&c insurance as“ lygynamoji analizė
Referatas Gyventojų turto draudimo UAB “PAZU lietuva“ ir UAB „If p&c insurance as“ lygynamoji analizė

Visos žmonijos civilizacijos raidoje didelę reikšmę žmogui turėjo baimės jausmas. Pagal amerikiečio A. Maslow poreikių [...]

Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė
Diplominis darbas Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių ekonominių ir [...]