Ekonomika ir verslas / Apskaita

AB ''Auga"' group pelningumo analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Pelnas – tai rezultatas, kuris atspindi įmonės gebėjimą uždirbti kuo daugiau pajamų, patiriant kuo mažiau sąnaudų, todėl galima teigti, kad pelnas ir pelningumas – tai vieni iš pagrindinių rodiklių, apibūdinančių įmonės veiklą. Pelno didinimu suinteresuotos visos įmonės nepriklausomai nuo jų dydžio, rūšies ar veiklos srities. Jei įmonės dirbtų nuostolingai, kiltų didelė rizika patirti bankrotą ir sunaudojusi visą savo turtą neišvengiamai žlugtų. Todėl siekiant efektyviai įvertinti, prognozuoti ir kontroliuoti pelną, reikia atlikti pelno dinaminę, struktūrinę, santykinę analizę, įvertinti pelningumo rodiklius. Pelno bei pelningumo rodiklių skaičiavimas – tai galimybė įmonės vadovui atskleisti veiklos sričių ar padalinių darbo trūkumus bei reaguoti į esamą situaciją ir numatyti trūkumų šalinimo priemones, kitaip tariant, tinkamai ir laiku suvaldyti įmonės vidinius procesus, darančius neigiamą įtaką įmonės pelnui. Pelningumo analizė aktuali ne tik įmonės vadovams, priimantiems strateginius sprendimus, tačiau ir investuotojams, norintiems įsitikinti, ar verta investuoti, prisijungti prie veiklos. Jos dėka įmonė gali kontroliuoti su veikla susijusią riziką ir įvertinti tęstinumo galimybes.

Darbo tikslas – remiantis 2014 – 2016 metų pelno (nuostolio) ataskaitomis išanalizuoti ir įvertinti AB „Auga“ pelningumą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti pelningumo teorinius aspektus;

 2. Atlikti įmonės „Auga“ pelningumo vertinimą 2014 2016 metais, pagal peningumo analizės kryptis ir uždavinius.

Darbo objektas. AB „Auga“ 2014 2016 metų finansiniai rodikliai.

Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė, horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitų analizė, vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitų analizė, pelningumo rodiklių analizė.

Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš dviejų skyrių. Pirmojoje dalyje analizuojama pelno ir pelningumo esmė, pelningumo analizės uždaviniai ir eiga, aprašomi pelningumo rodikliai. Antrame skyriuje pateikiama pasirinktos įmonės charakteristika, atliekama AB „Auga“ group pelno (nuostolių) analizės, apskaičiuojami ir įvertinami įmonės pelningumo rodikliai. Atliekant darbą remtąsi 11 šaltinių ir 4 priedais.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • LENTELĖS4
 • ĮVADAS5
 • 1.PELNINGUMO TEORINIAI ASPEKTAI6
 • 1.1.Pelno samprata bei jo svarba įmonei6
 • 1.2.Pelningumo analizės uždaviniai ir kryptys6
 • 1.3.Pelningumą lemiantys veiksniai8
 • 1.4.Pelningumo rodikliai ir jų klasifikavimas9
 • 1.4.1.Pardavimo pelnigumo grupė9
 • 1.4.2.Veiklos pelningumo rodikliai10
 • 1.4.3.Turto pelningumo grupė11
 • 1.4.4.Kapitalo pelningumo grupė12
 • 2.AB „AUGA“ group 2014-2016 METŲ PENIGUMO ANALIZĖ14
 • 2.1.AB „Auga“ group bendra charakteristika14
 • 2.2.Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė16
 • 2.3.Horizontali pelno (nuostolių) analizė16
 • 2.4.Vertikalioji pelno (nuostolių) analizė17
 • 2.5.AB “Auga” group santykinių pelningumo rodiklių analizė19
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
AB „Linas Agro Group“ ir AB „Auga Group“ finansinių rezultatų analizė
Prezentacija AB „Linas Agro Group“ ir AB „Auga Group“ finansinių rezultatų analizė

Tyrimo objektas: AB „Linas Agro Group“ ir AB „Auga Group“ veiklos finansiniai rezultatai 2013 – [...]

AB ,,Linas Agro Group
Kursinis darbas AB ,,Linas Agro Group" ir AB "Auga Group" finansinių rezultatų analizė

Tyrimo aktualumas: Kasdien vis sudėtingėjančiomis konkurencingo verslo sąlygomis kiekvienos bendrovės vadovas yra suinteresuotas įmonės pelningumu [...]

AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Kursinis darbas AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Temos aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Finansinės veiklos vertinimas [...]

AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė
Kursinis darbas AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė

Aktualumas. Kiekvienoje įmonėje per metus įvyksta daug ūkinių operacijų, nuolat juda pinigai, uždirbamos pajamos, patiriamos [...]

AB „Linas Agro group“ finansinės ataskaitos analizė
Referatas AB „Linas Agro group“ finansinės ataskaitos analizė

Finansinė analizė – tai verslo praeities, esamos situacijos ir perspektyvos įvertinimas, remiantis atskaitomybės dokumentais, specialiais [...]

“Kauno pienas” pelningumo analizė
Diplominis darbas “Kauno pienas” pelningumo analizė

Temos aktualumas: Kiekviena įmonė susiduria su tam tikromis finansinėmis problemomis, todėl įmonių vadovai ir finansininkai [...]

AB
Kursinis darbas AB "LINAS" pelningumo rodiklių analizė

  Temos aktualumas. Norint, kad įmonė veiktų sklandžiai, sėkmingai konkuruotų ir bendradarbiautų su vietinėmis ir tarptautinėmis [...]

AB”Rokiškio sūris” pelningumo rodiklių dinamikos analizė 2009-2011m.
Kursinis darbas AB”Rokiškio sūris” pelningumo rodiklių dinamikos analizė 2009-2011m.

               Įmonė kuri nori gauti kuo didesnį pelną turi pastoviai ir išsamiai atlikinėti pelno veiksnių [...]

Įmonės pelningumo analizė
Referatas Įmonės pelningumo analizė

Įmonės veiklos įvertinimas suteikia naudingos informacijos, kas įgalina priimti tikslius, pagrįstus strateginius įmonės veiklos sprendimus.

AB
Kursinis darbas AB "Snaigė" pelno ir pelningumo analizė 2011 - 2013m.

Rinkos ekonomikos sąlygomis nuolat aštrėja konkurencinė kova tarp įmonių. Savų tikslų pasiekimui taikomos įvairiausios formos [...]

Pelno ir pelningumo rodiklių analizė UAB
Referatas Pelno ir pelningumo rodiklių analizė UAB "X"

Šiandieniniame pasaulyje nuolat aštrėja konkurencinė kova tarp įmonių. Įmonės yra priverstos konkuruoti, to priežastis yra [...]

AB
AB "Rokiškio sūris" ir AB "Vilkyškių pieninė" pelno ir pelningumo lyginamoji analizė

Rinkos ekonomikos sąlygomis nuolat didėja konkurencija tarp įmonių. Įmonėms, norinčioms išsilaikyti rinkoje ir įgyvendinti savo [...]

AB ,,Linas Agro Group
Praktikos ataskaita AB ,,Linas Agro Group" finansinė analizė

Tyrimo aktualumas: Kasdien sudėtingėjančiomis konkurencingo verslo sąlygomis, kiekvienos įmonės vadovas yra suinteresuotas įmonės pelningumu, finansine [...]

UAB „AUGLUVA“ sąnaudų apskaita ir analizė
Referatas UAB „AUGLUVA“ sąnaudų apskaita ir analizė

Vykdydamos savo veiklą, įmonės siekia uždirbti kuo daugiau pajamų, patirti kuo mažiau sąnaudų ir kartu [...]