Socialiniai mokslai / Teisė

Žmogaus teisės ir laisvės LR Konstitucijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Žmogaus teisės - šiuolaikinės civilizacijos esminės vertybė.[1] Žmogaus teisės – tai laisvė veikti savo valia, vadovautis laisvu apsisprendimu.[2] Žmogaus teisės – savarankiškos ir nepakartojamos asmenybės savęs įkūnijimo ir reiškimo būdas.[3] Žmogaus teisės – priemonė, padedanti siekti dvasinių ir materialinių vertybių, realizuoti žmogaus sugebėjimus.[4] Žodis „teisė“ ne tik lietuvių, bet ir kitose Europos valstybių kalbose išreiškia tiesią, tikslią ribą, tiesą, teisingumą. Teisės terminas kasdienėje kalboje vartojamas pačiomis įvairiausiomis prasmėmis. Bendriausia prasme teisė gali būti apibūdinama kaip tam tikros galimybės, kurių turi vienas ar kitas asmuo, taip pat kaip šių galimybių atsiradimo ir įgyvendinimo pagrindai. Tai teisė į darbą ar poilsį, teisė vairuoti, noras studijuoti teisę, žmogaus teisių užtikrinimas ir t.t.

Tai tik keli žmogaus teisių apibrėžimai, tačiau jų yra žymiai daugiau. Taip yra dėl to, kad žmogaus teisių vienareikšmiškai apibrėžti neįmanoma. Tai yra daugiaplanė kategorija, turinti politinį, teisinį, filosofinį bei moralinį aspektus. Ji gimė kovoje su feodaline priespauda, politine, socialine ir religine nelygybe ir kuriant valstybę bei visuomenę, pagrįstas laisvės, lygybės ir brolybės idealais. Pirmieji pamatiniai aktai šioje srityje - Amerikos Nepriklausomybės Deklaracija (1776), o taip pat Didžiosios Prancūzijos Revoliucijos Žmogaus teisių Deklaracija (1789) - buvo pagrįsti idėja, kad visi žmonės yra lygūs ir turi tam tikras prigimtines ir neatskiriamas teises. Šios idėjos padarė revoliuciją žmogaus teisių reguliavimo srityje.

1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija buvo rengiama atsižvelgiant į pagrindinius Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos dokumentus ir atitinka tarptautinius žmogaus teisių reikalavimus. Mums – tai „įstatymų-įstatymas“, „normų-norma“, pagrindinis teisių ir laisvių rinkinys.

Darbo tema – „Žmogaus teisės ir laisvės 1992 m. LR Konstitucijoje“. Tema plati ir įvairialypė, reikalaujanti susitelkimo ir mokslinio ištyrimo. Tai viena populiariausių šiuolaikinės pasaulio bendruomenės temų. Tema gvildenama daugelio teisės specialistų mokslo darbuose, taip pat teismų praktikoje.

Darbo tikslas – atskleisti žmogaus teisių ir laisvių sistemą remiantis fundamentaliu teisės aiškinimo metodu.

Darbo uždaviniai:

–        išsamiai atskleisti teisių ir laisvių sampratą;

–        ištirti žmogaus teisių ir laisvių apsaugos lygmenis;

–        aptarti LR Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisivių kategorijas;

–        išnagrinėti žmogaus teisių ir laisvių ribojimo problemas;

Darbo tikslų siekiama remiantis loginiu, sisteminiu, teleologiniu, lyginamosios analizės ir istoriniu metodais. Darbe analizuojama teisių ir laisvių samprata, apsaugos lygmenys, žmogaus teisių ir laisvių kategorijos, ribojimo galimybės. Siekiant darbo tikslo darbe remiamasi norminiais teisės aktais, specialiąja moksline literatūra, didelis dėmesys skiriamas LR Konstitucinio Teismo praktikai.

Pagrindinis darbo tyrimo objektas yra LR Konstitucijoje teisių ir laisvių katalogą numatančios normos.

[1] Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio "Žmogus ir valstybė" komentaras., Teisės problemos, 1999, Nr.1-2.

[2]. Ibid. P. 125.

[3] Ibid. P. 125.

[4] Ibid. P. 125.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7614 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • I. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA4
 • 1. ŽMOGAUS TEISIŲ IR LAISVIŲ SAMPRATA4
 • 2. TEISIŲ IR LAISVIŲ APSAUGOS LYGMENYS7
 • II. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS11
 • 3. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOJE ĮTVIRTINTŲ ŽMOGAUS TEISIŲ IR LAISVIŲ KATALOGAS11
 • 3.1 Pirminės ir išvestinės teisės ir laisvės13
 • 3.2 Universaliosios ir specialiosios teisės ir laisvės18
 • 3.3 Reliatyviai absoliučios ir sąlygines galimybės (vertybės)20
 • 3.4 Individualias ir kolektyvinės teisės ir laisvės21
 • 3.5 Fizinio ir juridinio asmens teisės ir laisvės22
 • 4. ŽMOGAUS TEISIŲ IR LAISVIŲ RIBOJIMO PROBLEMOS22
 • III. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS25
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje

Žmogaus teisės – tai šiuolaikinės valstybės konstitucionalizmo pagrindas. Konstitucijos viena iš pagrindinių funkcijų yra [...]

Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

I tema: Konstitucinės teisės ir ją sudarančių normų (principų) samprata. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

Konstitucinės teisės konspektas
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas

Konstitucinės teisės konspektas. 1. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo [...]

ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika
Diplominis darbas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika

Tiriama problema   Teisingumo Teismui (plenarinė sesija) pateikus Nuomonę 2/131, liko neišspręsta Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos [...]

Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai
Referatas Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai

Informaciniuose žinynuose rašoma, kad Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves [...]

Konstitucinės teisės egzamino konspektas
Konspektas Konstitucinės teisės egzamino konspektas

Puikiai struktūruotas ir tvarkingas konspektas. Vertinga mokymosi priemonė.

LR ir Jungtinės Karalystės konstitucinės teisės ypatybės
Referatas LR ir Jungtinės Karalystės konstitucinės teisės ypatybės

Šiuolaikinė valstybė neįsivaizduojama be teisinio akto – Konstitucijos. Šį aktą, turbūt daugelis piliečių žino bei [...]

Bendrosios rinkos funkcionavimas: laisvas prekių judėjimas ir intelektinės nuosavybės teisės
Kursinis darbas Bendrosios rinkos funkcionavimas: laisvas prekių judėjimas ir intelektinės nuosavybės teisės

Laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkoje šalia kitų trijų laisvių (laisvo paslaugų, asmenų [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė [...]

LR Konstitucinio Teismo rinkimų teisės srityje suformuota oficiali konstitucinė doktrina ir jos plėtojimo galimybės
Kursinis darbas LR Konstitucinio Teismo rinkimų teisės srityje suformuota oficiali konstitucinė doktrina ir jos plėtojimo galimybės

Darbo aktualumas. Rinkimų teisė – vienas svarbiausių konstitucinių institutų. Rinkimų būtinybė yra tiesiogiai pagrįsta jau [...]

Pagrindinės užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos viešojo valdymo srityje (spaudos analizės pagrindu)
Referatas Pagrindinės užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos viešojo valdymo srityje (spaudos analizės pagrindu)

Temos aktualumas. Nors Lietuvos Respublikoje galioja daugybė įstatymų reglamentuojančių įvairias gyvenimo sritis, vis tik dažniau [...]

Asmens lytinio apsisprendimo laisvė. Teisės istorija
Referatas Asmens lytinio apsisprendimo laisvė. Teisės istorija

Teisė, kaip pagrindinė visuomenės santykių reguliavimo forma, per šimtmečius smarkiai kito. Veikiama tiek ekonominės, tiek [...]

Teisės pažeidimas dėl žmogžudystės
Referatas Teisės pažeidimas dėl žmogžudystės

Temos aktualumas. Dauguma taisyklių, kuriomis vadovaujasi žmonės, yra surašytos valstybės įstatymuose. Jei kas nors iš [...]