Ekonomika ir verslas / Vadyba

"Litargus" įmonės analizė ir problemų sprendimas pagal LEAN CANVAS metodą

0 atsiliepimų
Autorius:

Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios konkretaus tikslo, veikla turi būti valdoma, o tai reiškia, kad joje vykstantys procesai turi vykti tam tikra tvarka ir turi būti derinami tarpusavyje. Dažnai atsitinka, kad dėl tam tikrų aplinkybių įmonėje iškyla problema. Taigi norint sėkmingai valdyti verslą būtina identifikuoti tas problemas ir jas išspręsti. Būtent todėl verta analizuoti ir vertinti įmonės veiklą.

Darbo problema –krovinių sumaišymas paskirstymo metu.

Darbo tikslas –analizuoti ir vertinti įmonės veiklą, formuluoti identifikuotų problemų sprendimus.

Darbo uždaviniai:

  1. Atlikti įmonės makroaplinkos analzė analizę;
  2. Atlikti įmonės mikroaplinkos analizę;
  3. Identifikuoti konkurentus;
  4. Ištirti prekę pagal „4P“ marketingo kompleksą;
  5. Pateikti įmonės politikos apskaitos elementus;
  6. Pateikti įmonės numatomus mokėti mokesčius;
  7. Suprojektuoti įmonės veiklos procesą;
  8. Atlikti įmonės SSGG analizę;
  9. Parengti įmonės problemos sprendimo planą;

Darbo objektas –įmonė „Litcargus“.

Darbo metodai –darbe naudojamas komandinis darbas, informacijos surinkimas internete ir susisteminimas. Naudojamos knygos, kurios padeda geriau suprasti marketingo, vadybos bei apskaitos esmę.

Darbo struktūra –darbas sudarytas ir teorinės ir praktinės dalies. Teorinėje dalyje aptariamas įmonės valdymas vadybos, kokybės vadybos, marketingo, apskaitos ir finansų aspektu. Praktinėje dalyje pateikiama „Litcargus“ įmonės funkcinių sričių analizė ir vertinimas, kurį sudaro mikroaplinkos analizė, makroaplinkos analizė, nustatomi konkurentai, įvardinama įmonės misija, tikslai ir uždaviniai, braižoma organizacinė struktūra. Atliekamas „4P“ marketingo kompleksas, pateikiama įmonės apskaitos pilitika, mokesčiai. Nubraižoma įmonės veiklos srauto proceso diagrama, atliekama SSGG analizė bei parengiamas įmonės problemos sprendimo planas pagal LEAN CANVAS metodologiją. Pabaigoje pateikiamos darbą apibendrinančios išvados.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti