"Litargus" įmonės analizė ir problemų sprendimas pagal LEAN CANVAS metodą

50 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios konkretaus tikslo, veikla turi būti valdoma, o tai reiškia, kad joje vykstantys procesai turi vykti tam tikra tvarka ir turi būti derinami tarpusavyje. Dažnai atsitinka, kad dėl tam tikrų aplinkybių įmonėje iškyla problema. Taigi norint sėkmingai valdyti verslą būtina identifikuoti tas problemas ir jas išspręsti. Būtent todėl verta analizuoti ir vertinti įmonės veiklą.

Darbo problema –krovinių sumaišymas paskirstymo metu.

Darbo tikslas –analizuoti ir vertinti įmonės veiklą, formuluoti identifikuotų problemų sprendimus.

Darbo uždaviniai:

  1. Atlikti įmonės makroaplinkos analzė analizę;
  2. Atlikti įmonės mikroaplinkos analizę;
  3. Identifikuoti konkurentus;
  4. Ištirti prekę pagal „4P“ marketingo kompleksą;
  5. Pateikti įmonės politikos apskaitos elementus;
  6. Pateikti įmonės numatomus mokėti mokesčius;
  7. Suprojektuoti įmonės veiklos procesą;
  8. Atlikti įmonės SSGG analizę;
  9. Parengti įmonės problemos sprendimo planą;

Darbo objektas –įmonė „Litcargus“.

Darbo metodai –darbe naudojamas komandinis darbas, informacijos surinkimas internete ir susisteminimas. Naudojamos knygos, kurios padeda geriau suprasti marketingo, vadybos bei apskaitos esmę.

Darbo struktūra –darbas sudarytas ir teorinės ir praktinės dalies. Teorinėje dalyje aptariamas įmonės valdymas vadybos, kokybės vadybos, marketingo, apskaitos ir finansų aspektu. Praktinėje dalyje pateikiama „Litcargus“ įmonės funkcinių sričių analizė ir vertinimas, kurį sudaro mikroaplinkos analizė, makroaplinkos analizė, nustatomi konkurentai, įvardinama įmonės misija, tikslai ir uždaviniai, braižoma organizacinė struktūra. Atliekamas „4P“ marketingo kompleksas, pateikiama įmonės apskaitos pilitika, mokesčiai. Nubraižoma įmonės veiklos srauto proceso diagrama, atliekama SSGG analizė bei parengiamas įmonės problemos sprendimo planas pagal LEAN CANVAS metodologiją. Pabaigoje pateikiamos darbą apibendrinančios išvados.

Turinys

Reziumė

Autorius
tiche13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.16
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 10, 2017
Apimtis
50 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

X įmonės valdymo metodų analizė

Vadyba Kursinis darbas irmerna
Temos aktualumas. Kiekvienos naujos įmonės veikla ap¬ima materialinių vertybių, būtinų visuomenei, gamybą, paskirstymą ir vartojimą, sujungdama gamybos techninius bei technologinius elementus, žmonių gamybinius...

Lietuvos šilumos tinklų įmonės analizė

Vadyba Referatas eglekrug
Kiekvienos įmonės paskirtis – gaminti gamybos priemones, vartojimo reikmenis arba atlikti patarnavimus. Gamybos procese galima išskirti tris sudedamąsias dalis: darbą, darbo priemones ir...

Gamybinės įmonės vadovavimo ypatumų analizė

Vadyba Diplominis darbas 2016 m. laurad
Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje vis dar vyrauja didelis skirtumas tarp darbdavio ir darbuotojo. Dažnai vadovas ir darbuotojas vienas kito nesupranta, o tai verčia...

Įmonės veiklos analizė pagal Emersoną

Vadyba Referatas 2013 m. nefaina
UAB „XXX“ (tikrasis įmonės pavadinimas konfidencialumo tikslais neatskleistas) – tai 14 metų veikianti įmonė, kurios pagrindinė veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba bižuterija,...