Konfliktinių situacijų valdymo ir sprendimo galimybių tyrimas

28 psl. / 5341 žod.

Ištrauka

Pasirinkta tiriamojo darbo tema yra aktuali tuo, kad tiriamosios įmonės veikla yra susijusi su klientų aptarnavimų, t. y. įmonė tarpininkauja parduodama draudimo paslaugas, kurių kaina pastaruoju metu smarkiai kyla, ko pasėkoje daugėja nepatenkintų klientų bei konfliktinių situacijų, kurias yra būtina spręsti ir kurių sprendimui reikia pasirinkti tinkamus sprendimo bei jų valdymo metodus.

Darbo tikslas – remiantis apklausos duomenimis, nustatyti konfliktinių situacijų įmonėje atsiradimo priežastis bei jų sprendimo būdus.

Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:

 1. Atskleisti konflikto sampratą.
 2. Supažindinti su įmonės vykdoma veikla bei jos darbuotojais.
 3. Sudaryti anketą bei pateikti ją darbuotojams.
 4. Išanalizuoti anketoje gautus duomenis bei pateikti išvadas.

Tyrimo metodika:

Aprašomojo metodo pagalba buvo pateiktos teorinės žinios apie konfliktus bei jų kilimo priežastis.

Empirinis metodas – anketa, padėjo atskleisti pasirinktoje įmonėje kylančių konfliktinių situacijų priežastis ir šių situacijų sprendimo būdus.

Matematinės analizės pagalba buvo susisteminti duomenys, kuriuos darbuotojai pateikė anketoje.

Naudojantis apibendrinimo metodu buvo susistemintos ir pateiktos išvados.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.KONFLIKTAS4
 • 1.1 Konflikto samprata4
 • 1.2 Konfliktų klasifikavimas5
 • 1.3 Konfliktų rūšys5
 • 1.3 Konfliktų priežastys ir eigos etapai6
 • 1.4 Konflikto nauda9
 • 1.5 Konfliktų sprendimo metodai10
 • 2. KONFLIKTAI ĮMONĖJE12
 • 2.1 Įmonės charakteristika12
 • 2.2 Įmonės darbuotojai12
 • 2.3 Įmonės klientai12
 • 2.4 Konfliktai pasitaikantys įmonėje13
 • 3. KONFLIKTŲ TYRIMAS14
 • 3.1 Konfliktinių situacijų tyrimas14
 • 3.2 Tyrimo organizavimas15
 • 3.3 Atlikto tyrimo duomenų analizė, bendroji dalis16
 • 3.4 Konfliktinių situacijų analizė18
 • 3.5 Konfliktinių situacijų sprendimas19
 • 3.6 Konfliktinių situacijų valdymas22
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24
 • PREDAI25
 • 1 priedas. Apklausos anketa25

Reziumė

Autorius
tomask
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 9, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Valdymo sprendimų priėmimas

Vadyba Referatas 2009 m. nefertite777
Tyrimo problemos aktualumas - valdymo sprendimų priėmimas – tai,bet kurios organizacijos valdymo mechanizmo sudėtinė dalis. Dar daugiau – tai vienas esminių vadovų, veiklos...

Prekės ženklo "Michael Kors" valdymo sprendimai

Vadyba Referatas 2014 m. vienintele
Šiame darbe pateikiama prekės ženklo "Michael Kors" valdymo sprendimų analizė. Čia pateikiamas prekės ženklo aprašymas, vartotojų bei konkurentų analizė, prekės ženklo empirinis tyrimas,...