,,Bruknių ir pomidorų padažo‘ vartotojų elgsenos tyrimas

44 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Įvairių šaltinių žiniomis viena iš svarbiausių marketingo tyrimų paskirtis yra padėti verslininkams gerinti vadybos sprendimų turinį ir kokybę, didinti jų patikimumą. Tam reikia laiku pateiktos patikimos ir išsamios informacijos. Todėl marketingo tyrimų kursiniame darbe aprašytas,,Bruknių padažą‘‘ ir atliktas šio padažo vartotojų elgsenos paklausos tyrimas.

Marketingo tyrimas leidžia tinkamai įvertinti įmonės marketingo komplekso veikimą, įmonės teikiamas prekes arba paslaugas galimybes rinkoje. Vertinant prekes gaminančias ar paslaugas teikiančias įmones, svarbiausia apimti ir išnagrinėti kuo didesnę verslo srities dalį, kad būtų galima teigiamai įvertinti ir išanalizuoti įmonės veiklos rezultatus.

Prekes ar paslaugas teikiančių įmonių vien Lietuvoje yra begalė, todėl rasti įmonę, ar prekę, kuri dar nebūtų aptarta yra tikrai nelengva užduotis. Tačiau analizuojant įvairias įmones Kėdainių mieste buvo atrasta įmonė UAB ,,Kėdainių konservų fabrikas“, kurios viena iš prekių ,,Bruknių ir pomidorų padažas“, mažai kam žinoma ir retai kur nors girdima ar nagrinėjama, be to Kėdainių mieste retai kur parduodama prekė.

Kaip paaiškėjo tyrimo metu ši prekė yra mažai žinoma, todėl mažas žinomumas ir lėmė temos pasirinkimą. Šiam tikslui buvo išsikelta ir kursinio darbo tema - ,,Bruknių ir pomidorų padažo“ vartotojų elgsenos tyrimas. Šis tyrimas vartotojų tarpe leistų įvertinti prekės žinomumą, tikslinius vartotojus ir kitus ne mažiau svarbius aspektus.

UAB ,,Kėdainių konservų fabrikas“, tai įmonė įsikūrusi Kėdainių priemiestyje. Šį įmonė yra viena iš stambiausių, konservus gaminančių įmonių Lietuvoje.Temos pasirinkimą lėmė tai, jog nėra tiksliai žinoma, kokia dalis vartotojų renkasi būtent UAB ,,Kėdainių konservų fabriko“ sukurta produktą ,,Bruknių ir pomidorų padažas“, aplamai buvo manoma, jog tik nedidelė dalis vartotojų perka šios įmonės gaminamus gaminius. Todėl tapo įdomu atlikti šios įmonės gaminamo ,,Bruknių ir pomidorų padažo“ vartotojų elgsenos analizę. Tokiu atveju reikėjo išsikelti kursinio darbo problemą, tikslą bei uždavinius:

Darbo problema: nežinomas vartotojų segmentas, kuris renkasi būtent „Bruknių ir pomidorų padažą“, kaip produktą.

Darbo tikslas: nustatyti ,,Bruknių ir pomidorų padažo“ paklausą.

Darbo uždaviniai:

 1. Įvertinti esamą informaciją apie „Bruknių ir pomidorų padažą“ ir jo vartotojus;
 2. Nustatyti koks yra ,,Bruknių ir pomidorų padažo“ žinomas rinkoje;
 3. Palyginti ,,Bruknių ir pomidorų padažą“ su kitų įmonių gaminamais padažais;
 4. Suprasti UAB ,,Kėdainių konservų fabriko‘‘ naudojamų marketingo veiksmų

rezultatyvumą ir galimas ateities perspektyvas Lietuvos rinkoje;

 1. Išsiaiškinti įmonės veiklos trūkumus, neleidžiančius jai tapti viena iš didžiausių

konservų tiekėjų Lietuvos rinkoje.

Darbo objektas:,,Bruknių ir pomidorų padažas“,

Tyrimo metodai: vartotojų elgsenos tyrimui pasirinktas aprašomasis metodas, atliktaanketinė apklausa, statistinė tyrimo duomenų analizė.

Darbo struktūra: teorinėje dalyje aptariamas ,,Bruknių ir pomidorų padažas“ kaip produktas, aprašomi kainodaros sprendimai, prekių paslaugų kvalifikacija ir kt. Praktinėje darbo dalyje pateikiami tyrimo rezultatai, ką pavyko ir ko nepavyko nustatyti tyrimo metu.


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS7
 • 1. TYRIMO METODO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS9
 • 1.1.Atrankos ir imties dydžio nustatymas10
 • 2. PREKĖS TYRIMAS/PASLAUGOS TYRIMAS12
 • 2.1. Prekė12
 • 2.2. Prekės/paslaugos grupės kvalifikacija13
 • 2.3. Kainodaros sprendimai14
 • 3.VARTOTOJŲ NUOMONIŲ TIRIMAS16
 • 3.1. Horizontalus duomenų apdorojimas17
 • 3.2. Vertikalioji atsakymų analizė17
 • 3.3. Vartotojų motyvacija ir poreikio nustatymas18
 • 3.4. Horizontalus duomenų apdorojimas19
 • 3.5. Vertikalioji atsakymų analizė33
 • 4. RINKOS TYRIMAI.35
 • 4.1. Rinkos paklausos įvertinimas.35
 • 4.2. Prekės/paslaugos pozicionavimas rinkoje.36
 • 4.3. Rinkos pozicionavimas pagal įmonę.36
 • 4.4. Rinkos pozicionavimaspagal prekę.37
 • 4.5. Pardavimų prognozė38
 • 5. KONKURENCINĖS APLINKOS TYRIMAS.39
 • 5.1. Konkurentų analizė.39
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI.41
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI.42
 • PRIEDAI…………………………….……………………………………………………………………44

Reziumė

Autorius
angelliukass
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 10, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

Vartotojų elgsenos tyrimas UAB „Ingman ledai“

Vadyba Referatas sausainis
1. Atlikus tyrimą, darbe, ledų vartotojai suskirstyti pagal šiuos kriterijus: pagal amžių, socialinį statusą. Atlikus tyrimą išsiaiškinta, kad prie pagrindinių ledų vartotojų grupių...

Šeimos ir namų ūkio poveikis vartotojų elgsenai

Vadyba Referatas 2011 m. dzastyna
Temos aktualumas: Šiandieninėje visuomenėje ypač svarbi turėtų būti šeima, kuri retai sulaukia jai reikiamo dėmesio. Šeima suformuoja vertybių kultūrą, sistemą, šeimoje sužinoma apie...