Migracijos iššūkiai XXI amžiaus Europoje

25 psl. / 5666 žod.

Ištrauka

TEMOS AKTUALUMAS. Nuo seniausių laikų žmonės keitė savo nuolatinę gyvenamąją vietą dėl įvairių priežasčių: pakitęs klimatas, karai, asmeniniai santykiai, ekonomika. Toks asmenų judėjimas vadinamas migracija. Nagrinėjat mokslinę literatūrą galime aptikti ne vieną migracijos apibrėžimą, pats trumpiausias- tai žmonių judėjimas iš vienos gyvenamosios vietos į kitą. (Kripaitis, R., Romikaitytė, B. 2005). Migracija turi daugybę formų, tačiau labiausiai nagrinėjama ir daranti daugiausia įtakos valstybėms yra tarptautinė migracija. „Tarptautinė migracija, stipriai veikiama vykstančių globalizacijos procesų, suintensyvėjo visame pasaulyje, pakeitė savo pobūdį, kryptis, struktūrą. Sparčiai besivystantys tarptautiniai ryšiai politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje sferose, pokyčiai valstybių sienų kontrolės srityse, tarptautinės darbo jėgos paklausos struktūroje, spartus mokslo bei technologijų vystymasis, naujos komunikacijos ir transporto technologijos sąlygojo migracijos srautų judėjimą globaliu mastu“ (Kazlauskienė ir kt., 2006, p. 36)

Migracija yra nuolatinis procesas, kuris tam tikrais laikotarpiais tampa intensyvesnis dėl pasaulyje vykstančių socialinių, politinių ir ekonominių permainų. Viena opiausių ir daugiausiai klausimų bei diskusijų kelianti šių dienų migracija tai- iš Afrikos ir Artimųjų Rytų į Europą plūstantys asmenys, kurie bėga nuo savo valstybėse vykstančių karų, smurto, religinio persekiojimo ir skurdo. Toks pabėgėlių mastas yra didžiausias nuo II-oji Pasaulinio karo laikų, todėl Europos valstybės neišvengiamai susiduria su iššūkiais: kaip tinkamai integruoti čia atvystančius; kaip užtikrinti gyventojų ir atvykėlių saugumą bei tarpusavio toleranciją; kaip išlaikyti stabilią ekonomiką; rasti efektyvius sprendimus migracijai stabdyti. Šiame darbe nagrinėsime įvairių autorių mintis ir požiūrį į kol kas didžiausią XXI a. migracijos bangą, aptarsime Europos lyderių pasirinktą strategiją ir taikomas priemones pabėgėlių atžvilgiu.

DARBO PROBLEMA. Pabėgėlių klausimas vertinamas prieštaringai, dažnai akcentuojant tik negatyvią migracijos pusę.

Kodėl šių dienų imigrantai laikomi grėsme Europos saugumui?

DARBO OBJEKTAS. Migracijos procesai XXI amžiaus Europoje.

DARBO TIKSLAS. Išnagrinėti migracijos procesus iš Afrikos bei Artimųjų Rytų ir jų įtaką Europos saugumui.

DARBO UŽDAVINIAI

 1. Aptarti migracijos sampratą, jos istoriją, rūšis ir priežastis.
 2. Išsiaiškinti Europoje kylančias problemas, sąlygotas migrantų srauto iš Afrikos bei Artimųjų Rytų.
 3. Įvertinti pabėgėlių keliamą grėsmę ir problemas Europos saugumui.
 4. Apibendrinti Lietuvos, Vokietijos, Švedijos valstybių poziciją „pabėgėlių krizės“ atžvilgiu.

DARBO METODAS. Literatūros šaltinių analizė, mokslinių straipsnių apibendrinimas, informacijos viešajame sektoriuje įvertinimas, vykdytų tyrimų ir apklausų apžvalga.


Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 2. Migracija: samprata ir reikšmė5
 • 2.1 Migracijos samprata5
 • 2. 2. Didžiosios istorinės migracijos6
 • 3. Afrikos ir Artimųjų Rytų imigrantai ir jų migracijos priežastys8
 • 3. 1. Sirijos pabėgėlių motyvai10
 • 3. 2. Afganistano pabėgėlių padėtis12
 • 3. 3. Pabėgėliai iš Irako14
 • 4. Europos ir imigrantų akistata. Teisinis reglamentavimas ir kylančios problemos15
 • 5. Europos pozicija „pabėgėlių krizės“ atžvilgiu18
 • 5. 1. Vokietijos atvejis18
 • 5. 2. Švedijos atvejis20
 • 5. 3. Lietuvos atvejis21
 • 6. Išvados24
 • 7. Literatūra25

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Politologija
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 18, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Prancūzija - nepatenkintas Europos hegemonas

Politologija Referatas 2013 m. ingute
1756 m. diplomatinės revoliucijos išvakarėse Prancūzija buvo pagrindinė žaidėja Europos politikoje. Atsigavus nuo Liudviko XIV karų, ilgą laiką buvo išlaikyta stebėtinai gera finansinė...

Afganistano atstatymo iššūkiai tarptautinei bendruomenei

Politologija Referatas 2013 m. ingute
Afganistanas yra įsikūręs Centrinėje Azijoje, įsispraudęs tarp Pakistano, Irano, Kinijojos, Tadžikistano, Uzbekistano ir Turkmėnistano. Tai kalnuota šalis padalinta kelių etninių grupių: puštūnų, sudarantys...

Europos Audito Rūmai

Politologija Prezentacija skpakstait
Europos Audito Rūmai yra ES išorės auditorius nuo jų įsteigimo 1977 m. spalio mėn. Audito Rūmai yra įsikūrę tik Liuksemburge. Nuo pat pradžių...

Socialinė migracijos nauda

Politologija Rašinys bluett
Migracija šiuolaikiniame globalėjančiame pasaulyje yra neišvengiamas ir vis labiau plintantis reiškinys. Atsivėrus sienoms, plintant techniniams laimėjimams, tobulėjant transporto infrastruktūrai judėjimas iš...

Lietuvos atstovai Europarlamente

Politologija Referatas 2011 m. dvaras007
Darbe kalbama apie Europos parlamentą, jo raidą ir kitimą. Minima Lietuvos atstovai Europos parlamente, jų vaidmuo ir darbai.