UAB "Vipseta" klientų lojalumo formavimas

21 psl. / 5661 žod.

Ištrauka

Baigiamojo darbo tema UAB ,,Vipseta‘‘ klientų lojalumo formavimas.

Darbo aktualumas - klientų lojalumo skatinimas yra vienas iš svarbiausių sėkmingo įmonės veikimo sprendimų, padedančių įmonei siekiant pardavimų stabilumo.

Darbo problema - įmonės klientų kaita, jų praradimas.

Darbo tikslas – nustačius klientų lojalumo lygį įmonėje, jų elgseną ir požiūrį į UAB „Vipseta“ įmonės veiklą, pateikti pasiūlymus šios įmonės klientų lojalumui formuoti bei stiprinti.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti lojalumą teoriniu aspektu;
 2. Įvardinti lojalumą lemiančius ir formuojančius veiksnius;
 3. Nustatyti klientų lojalumo lygį pagal klientų elgseną ir požiūrį;
 4. Pateikti pasiūlymus įmonės klientų lojalumui formuoti ir stiprinti.

Darbo objektas – darbe nagrinėjama įmonės klientų lojalumas, lojalumo skatinimas.

Darbo metodai – analizuojama mokslo literatūra, pasirinkta grupės anketinė apklausa, jos duomenų analizė.

Baigiamojo darbo struktūra - teorinėje baigiamojo darbo dalyje pateikti klientų lojalumo formavimo ir stiprinimo teoriniai aspektai: analizuojama mokslo literatūroje pateiktos klientų lojalumo sampratos, aptarta vartotojų lojalumo klasifikacija, atskleista lojalumo nauda ir aprašytos klientų lojalumo programos. Analitinėje dalyje aprašytas focus grupės tyrimas, kuris buvo atliktas pasinaudojus elektronine apklausa. Pateikiami tyrimo rezultatai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KLIENTŲ TEORINĖ LOJALUMO ANALIZĖ4
 • 1. 1. VARTOTOJŲ LOJALUMO SAMPRATA IR ESMĖ4
 • 1. 2. VARTOTOJŲ LOJALUMĄ LEMIANTYS IR FORMUOJANTYS VEIKSNIAI7
 • 1. 3. VARTOTOJŲ LOJALUMO TIPAI. LOJALUMO MATAVIMAS11
 • 1.4. LOJALUMO NAUDA ORGANIZACIJAI BEI LOJALUMO DIDINIMO STRATEGIGIJOS.15
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI20

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 18, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Prekinio ženklo įvaizdžio įtaka klientų lojalumui

Vadyba Diplominis darbas 2008 m. kristina
Darbo tikslas – nustatyti prekinio ženklo įvaizdžio svarbą klientų lojalumo formavimui. Darbe yra atskleidžiama prekinio ženklo ir vartotojų lojalumo sąvokų esmė, formavimo ypatybės,...

Komandų formavimas

Vadyba Referatas geisa
Šiuolaikiniame verslo pasaulyje lyderiai susiduria su naujais iššūkiais. Stipri komanda, gali būti vienas pastovių konkurencinės jėgos šaltinių nuolat besikeičiančioje rinkoje. Gerai dirbantys komandų...

Klientų lojalumo lygiai

Vadyba Prezentacija dzastyna
(Griffin, 1997). Vartotojų lojalumo evoliucijoje yra išskiriamos septynios stadijos:Įtariamasis (A suspect)Potencialus vartotojas (A prospect)Diskvalifikuotas potencialus vartotojas (Disqualified Prospect)Vartotojas,...