Ekonomika ir verslas / Finansai

LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais

0 atsiliepimų
Autorius:
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam
tikrą laikotarpį planas, pagal kurį skirstomos valstybės lėšos biudžetinių įstaigų ir kitų viešojo
administravimo subjektų išlaidoms. Planuoti valstybės biudžeto pajamas – labai svarbus
uždavinys, nes nuo to priklauso, kaip efektyviai bus paskirstytos biužeto lėšos valstybės
funkcijoms (asignavinamas) vykdyti. Visos valstybės biudžeto pajamos skirstomos į tris dideles
grupes: mokestinės pajamos, nemokestinės pajamos ir Europos Sąjungos bei kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos, kurios LR valstybės biudžto pajamų dalimi tapo tik 2004 metais,
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Didžiausią dalį valstybės biudžeto pajamose sudaro
mokestinės pajamos, todėl tikslus mokestinių pajamų įvertimas ir prognozavimas padeda
lengviau planuoti visas biudžeto pajamas ir jų paskirstymą. Pernelyg sumažinta arba padidinta
mokestinių pajamų prognozė gali sukelti rimtas problemas, vykdant numatytą valstybės funkcijų
finansavimą. Svarbu žinoti, kad mokestines pajamas sudaro pajamos iš atskirų mokesčių.
Didžiasias dalis mokestinių pajamų struktūroje sudaro gyventojų pajamų mokestis, pelno
mokestis, pridėtinės vertės mokestis ir akcizai. Ketverius paskutiniuosius metus pelno mokesčio
pajamos didėjo sparčiausiai, palyginus su kitais mokesčiais. Todėl išaugo šio mokesčio reikšmė.
Kaimyninių šalių Latvijos ir Estijos valstybės biudžetų pajamų ir išlaidų struktūra, jų
subalansuotumas nedaug kuo skiriasi nuo Lietuvos, todėl verta palyginti visų triejų Baltijos šalių
biudžetus. Palyginus skirtingų laikotarpių biudžetų pajamas, išlaidas, subalansuotumą, daromos
išvados ir teikiami pasiūlymai ateinantiems metams.
Aktualumas. Didžiausias dėmesys skiriamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
pajamų kitimui 2002-2011 metais. Šiuo laikotarpiu biudžeto pajamos itin kintamos. Tai lėmė
šalies ūkio atsigavimas po 1999 metų, kai pirmą kartą pertvarkius jau savarankišką Lietuvos
Respublikos ūkį, ekonomika smuktelėjo žemyn ir nuosmukis sudarė 1,5 % BVP, valstybės
įstojimas į Europos Sąjungą, kurios parama 2006–2012 metų laikotarpiui Lietuvai siekia 36
mlrd. eurų. Pagrindinis darbo tikslas - aptarti Lietuvos biudžeto pajamų pokyčius 2002-2011
metais, kitimo priežastis ir pasekmes, objektyviai vertinti esamą situaciją. Uždaviniai: aptarti
valstybės biudžetą, išsiaiškinti biudžeto pajamų struktūrą, išanalizuoti pagrindinius valstybės
biudžeto pajamų šaltinius, atskirų biudžeto pajamų dalių svorį, pateikti argumentuotus
komentarus, naudojant lenteles ir grafikus. Naudojama vertikali ir horizontali pajamų analizė.
Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, apibendrinančios darbo rezultatus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SISTEMA4
 • 1.1. Valstybės biudžeto raida ir principai 4-5
 • 2. LR VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ 2002-2011 METŲ KITIMO DINAMIKA5
 • 2.1. LR valstybės biudžeto pajamų kitimas 2002-2004 metais 5-11
 • 2.2. LR valstybės biudžeto pajamų kitimas 2005-2007 metais 12-16
 • 2.3. LR valstybės biudžeto pajamų kitimas 2008-2011 metais 16-21
 • 3. LR VALSTYBĖS IR KITŲ BALTIJOS ŠALIŲ LATVIJOS BEI ESTIJOS BIUDŽETŲ
 • PALYGINIMAS 21-23
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA25
 • PRIEDAI26

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m
Referatas LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra [...]

Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė
Referatas Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė

Kiekvienam iš mūsų tenka susidurti su asmeninio biudžeto planavimo procesu, tad atitinkamai ir kiekviena valstybė [...]

2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė
Tyrimas 2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė

Pagal istorinius šaltinius, žodis „biudžetas“ yra kilęs iš senosios prancūzų kalbos žodžio bouge – odinis [...]

LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė
Referatas LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė

Vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Seimo uždavinių yra sudaryti ir patvirtinti valstybės biudžetą.  Lietuvos valstybės biudžetas – [...]

Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė
Tyrimas Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė

Kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato kitų metų savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo darbų atlikimo [...]

AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais
Referatas AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais

Darbo aktualumas: Darbo tikslas: atlikti AB „Rokiškio sūris“ 2009-2010 metams. Darbo objektas: 2009-2010 metų AB „Rokiškio [...]

Valstybės išlaidų samprata, struktūra ir pokyčiai Lietuvoje 1997-2008 metais
Kursinis darbas Valstybės išlaidų samprata, struktūra ir pokyčiai Lietuvoje 1997-2008 metais

Makroekonomika – viena iš dviejų pagrindiniu ekonomikos mokslo šakų, kuri nagrinėja ekonomiką kaip visumą bandydama [...]

Užimtumo lygio senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė 1997 – 2007 metais
Referatas Užimtumo lygio senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė 1997 – 2007 metais

Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, apimanti 3.2 mln. kv. kilometrų, vienijanti 15 [...]

Namų ūkių pajamų ir išlaidų ekonominė analizė 2007-2012
Kursinis darbas Namų ūkių pajamų ir išlaidų ekonominė analizė 2007-2012

Temos aktualumas. Namų ūkis yra svarbus ekonominis sektorius, kadangi būdamas gamybos veiksnių savininku, jis gauna [...]

Swedbank banko kapitalo pakankamumo normatyvo rodiklio skaičiavimas ir analizė 2009-2011 metais
Referatas Swedbank banko kapitalo pakankamumo normatyvo rodiklio skaičiavimas ir analizė 2009-2011 metais

Bankų veiklos stabilumas turi labai didelės reikšmės valstybių ekonomikos vystymuisi, todėl centrinių bankų priežiūrą nustato [...]

Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas
Tyrimas Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas

               Statistika – tai metodologinis taikomasis mokslas, tiriantis skaitmeninių duomenų rinkimo, sisteminimo, analizės ir interpretacijos [...]

AB
Referatas AB "Apranga" 2011 -2013 metų pajamų, sąnaudų, pelno analizė

Temos aktualumas. Kad pragyventi, žmones gamina prekes ar teikia paslaugas, t.y. jie užsiima ūkine veikla.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 2008 - 2010 m

Valstybiniu socialiniu draudimu siekiama apsaugoti žmones nuo socialinės ir ekonominės rizikos pasekmių. Šis draudimas pagrįstas [...]

Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje: kitimo dinamika, valdymo priemonės ir rezultatai
Referatas Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje: kitimo dinamika, valdymo priemonės ir rezultatai

Per pastaruosius dešimtmečius dauguma Europos valstybių turėjo nuolatinį ir didelį biudžeto deficitą bei didėjančią valstybės [...]

Valstybės pajamų politika ir jos tendencijos įvairiose šalyse 2004 - 2018 m.
Referatas Valstybės pajamų politika ir jos tendencijos įvairiose šalyse 2004 - 2018 m.

Kiekvienai valstybei, vykdyti savo tam tikras funkcijas reikia finansinių resursų. Jų šaltinis yra valstybės pajamos [...]