Ekonomika ir verslas / Finansai

Kredito unijų veiklos principai ir ypatumai

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiame semestro darbe analizuojamos Lietuvos Respublikos kredito unijos. Kredito unijos
sąvoka traktuojama kaip kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija. 62 Lietuvoje
veikiančias kredito unijas vienija Lietuvos Centrinė kredito unija. Be elementarių kredito unijų
vykdomų funkcijų: terminuotų ir neterminuotų indėlių priėmimo, ilgalaikių ir trumpalaikių
savitarpio paskolų davimo, vekselių diskontavimo ir inkasavimo, laisvų lėšų investavimo,
Lietuvos Centrinė kredito unija atlieka kredito unijų likvidumo palaikymo ir mokumo atkūrimo
funkcijas, priima didžiausią riziką ir atsakomybę. Sparčiai besivystant finansų paslaugų
sektoriui, augant klientų poreikiui, finansinės institucijos yra suinteresuotos plėsti savo veiklą,
diegti vartotojams patrauklias naujoves, kelti aukštesnės kokybės tikslus ir uždavinius. Tik taip
įmanoma išlaikyti savo lojalius klientus ir išlikti konkurencingiems kredito įstaigų sistemoje. Juo
labiau, kad šioje sistemoje dominuoja bankai, galintys įgyvendinti kiekvieno vartotojo poreikius
nuo paprastų operacijų su mokėjimo dokumentais, vertybiniais popieriais iki sudėtingų piniginių
laidavimų, garantijų ir įsipareigojimo vykdymo. Kredito unija, priešingai negu bankas, teikia
paslaugas tik savo nariams, kurie sudaro bendrą santaupų fondą, iš kurio teikia paskolas vienas
kitam, nustatydami sau priimtinas sąlygas. Nariai vienijasi pagal tam tikrą bendrą kriterijų ir
demokratiškai valdo kredito uniją pagal veikiančius įstatymus. Siekiant išsiaiškinti kredito unijos
vykdomos veiklos privalumus ir trūkumus klientų atžvilgiu buvo paimtos dvi skirtingos kredito
įstaigų sistemos institucijos – Kauno kredito unija ir komercinis SEB bankas. Atliekant šių
dviejų institucijų veiklos ypatumų palyginimo analizę, buvo ištirti pagrindiniai kredito unijos ir
komercinio banko skirtumai, neleidžiantys kredito unijos tapatinti su banku, nors daugelis
funkcijų yra tapačios. Taip pat veiklos analizei palyginti buvo paimtos Lietuvos Centrinės
kredito unijos ir komercinio SEB banko 2008-2010 m. finansinės ataskaitos. Buvo atlikta
horizontali ir vertikali analizė balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų straipsniams, nubraižyti
grafikai, parodę esminius skirtumus tarp dviejų kredito įstaigų – kredito unijos ir komercinio
banko.
Darbą sudaro 31 puslapis, 18 lentelių ir 11 paveikslų.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Kredito unijų teoriniai aspektai5
 • 1.1. Kredito unijų samprata5
 • 1.2. Lietuvos centrinės kredito unijos ypatumai7
 • 1.3. Kredito unijų bendrieji veiklos principai11
 • 2. Kredito unijų statistinių duomenų analizė14
 • 2.1. Paskolų palyginimo analizė KKU ir SEB banke19
 • 2.2. Indėlių palyginimo analizė KKU ir SEB banke25
 • 2.3. Centrinės kredito unijos ir komercinio SEB banko finansinių ataskaitų analizė29
 • 3. Išvados30
 • 4. Literatūra31
 • 5. Priedai37

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kredito unijų raida ir veiklos Lietuvos kredito sistemoje įvertinimas
Referatas Kredito unijų raida ir veiklos Lietuvos kredito sistemoje įvertinimas

Visame pasaulyje savo veiklą intensyviai plėtoja kredito unijos: vykdo įvairius projektus, teikia paslaugas, savo lėšomis [...]

Draudimo bendrovių veiklos principai ir ypatumai
Referatas Draudimo bendrovių veiklos principai ir ypatumai

Draudimo vaidmuo pasaulio ekonomikoje yra itin svarbus. Visų pirma draudimas suteikia rizikos valdymo galimybę, reikalingą [...]

Muitinės veiklos ypatumai gabenant krovinius antžeminiu transportu
Diplominis darbas Muitinės veiklos ypatumai gabenant krovinius antžeminiu transportu

Temos naujumas ir aktualumas. Šiandieniniame verslo pasaulyje yra akivaizdūs globalizacijos reiškiniai, kai nacionalinis verslas tampa [...]

Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėje
Referatas Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėje

Lietuvių kalbos žodynuose tėra vienas terminas – „naujovė“. Vis dėlto būtų tikslinga skirti atskirus terminus [...]

Socialinės įmonės ir jų veiklos ypatumai
Referatas Socialinės įmonės ir jų veiklos ypatumai

Aktualumas. Sąvoka ,,socialinė įmonė” tebėra nauja, todėl nedaugėlis visuomenės ir verslo aplinkos atstovų ją žino.

Didžiausio pasaulyje JAV banko veiklos ypatumai
Referatas Didžiausio pasaulyje JAV banko veiklos ypatumai

Temos aktualumas: Didžiausias JAV bankas „JPMorgan Chase“ tapo puikiu pavyzdžiu, kai riziką nugalėjo noras uždirbti [...]

Didžiausio pasaulyje Kinijos banko veiklos ypatumai
Referatas Didžiausio pasaulyje Kinijos banko veiklos ypatumai

Kinija – viena iš lyderiaujančių šalių pasaulio ekonomikoje, į kurią atsigręžia visi ekonomistai, finansistai ir [...]

Būsto kreditavimo ypatumai Lietuvoje
Referatas Būsto kreditavimo ypatumai Lietuvoje

Daug kas pasikeitė nekilnojamojo turto rinkoje nuo to laiko, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare.

Kredito unijų valdymas, vidaus kontrolė, planavimas
Prezentacija Kredito unijų valdymas, vidaus kontrolė, planavimas

žKredito unija – kredito įstaiga, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius ir turi [...]

Kokybės vadybos principų taikymas įmonės UAB
Referatas Kokybės vadybos principų taikymas įmonės UAB "Maxima Lt" veikloje

Kuo toliau, tuo daugiau įmonių siekia dominuoti, užimti rinką, automatizuoti darbą, teikti kokybiškas paslaugas ir [...]

X įmonės veiklos vertinimas pagal atsakingo ir etiško verslo principus. Vartotojų nuomonės tyrimas.
Kursinis darbas X įmonės veiklos vertinimas pagal atsakingo ir etiško verslo principus. Vartotojų nuomonės tyrimas.

Šiuolaikinių organizacijų, korporacijų dydis, pajėgumas, veiklos galimybės nepalyginamai didesnės ir pasekmės reikšmingesnės už ankstesniųjų laikų [...]

Būsto kreditavimas, jo veiksniai, lemiantys gyventojų būsto kreditavimą
Referatas Būsto kreditavimas, jo veiksniai, lemiantys gyventojų būsto kreditavimą

Temos aktualumas: Šiais laikais situacija Lietuvoje yra tokia, kad be bankų ir jų teikiamų paslaugų, žmonės [...]

Lietuvos kredito sistema ir veiklos teisiniai pagrindai
Referatas Lietuvos kredito sistema ir veiklos teisiniai pagrindai

Kiekviena šalis, jos gyventojai ir įmonės bei organizacijos, veikiančios šalies teritorijoje, nuolat susiduria su finansiniais [...]

Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla 2010-2012 m.
Referatas Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla 2010-2012 m.

Kredito įstaiga – įmonė ar įstaiga arba šalyje [...]

Vėjo jėgainės veikimo principai
Laboratorinis darbas Vėjo jėgainės veikimo principai

Atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorinis darbas.