Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje

22 psl. / 3298 žod.

Ištrauka

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis darbo užmokestis, siekiant ne tik darbo kokybės gerinimo, bet ir kiekvieno šalies piliečio poreikių patenkinimo ekonomikos kūrimo srityje. Stipri ekonomika sudaro prielaidas stabiliai finansų sistemai, mažėjančiam nedarbui, aukštam technologijų lygiui, perspektyviai inovacijų plėtrai, ko siekia ne tik Vyriausybė, bet ir kiekvienas Lietuvos gyventojas. Statistinių duomenų analizė įgalina teigti, kad šiuo metu vidutinis darbo užmokesčio dydis netenkina šalies piliečių gerbūvio, todėl būtina ieškoti naujų priemonių, kurios įgalintų patenkinti gyventojų lūkesčius. Nepatenkinti gyventojų poreikiai sudaro prielaidas didėjančiai emigracijai, valstybės biudžeto nesubalansuotumui, neigiamam prekybos deficitui, kas įtakoja silpną ekonomikos raidą.
Darbo objektas – vidutinis Lietuvos darbo užmokestis.
Darbo tikslas – sukurti vidutinio Lietuvos darbo užmokesčio ekonometrijos modelį ir atlikti prognozavimą.
Darbo uždaviniai:
1. Atlikti stebinių analizę;
2. Įvertinti daugialypės tiesinės regresijos modelį;
3. Atlikti modelio diagnostiką;
4. Prognozuoti nepriklausomąjį kintamąjį;
5. Interpretuoti gautus rezultatus.
Darbe naudojami metodai, instrumentai: pagrindiniai šaltiniai - Lietuvos statistikos departamentas, informacija iš duomenų bazių, mokslinė literatūra. Darbo tyrimą atliekamas, naudojantisEviews7 programa. Nuosekliai vykdomi šie veiksmai: duomenų įkėlimas, skaičiavimams reikalingų formulių panaudojimas, įvairaus tipo grafikų braižymas, prognozavimui skirto DTR modelio sudarymas ir gautų rezultatų interpretavimas.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Probleminės srities aprašas4
 • 2. Stebinių analizė6
 • 2.1 Sklaidos ir stačiakampės diagramos6
 • 2.2. Kintamųjų statistinės charakteristikos7
 • 2.3. Išskirčių nustatymas8
 • 2.4. Praleistų stebinių atstatymas10
 • 2.5. Duomenų normalumas, koreliacinė matrica10
 • 3. Modelio sudarymas ir įvertinimas13
 • 4. Situacijų modeliavimas16
 • 4.1. Modelio diagnostika16
 • 4.2. Priklausomo kintamo prognozavimas19
 • Išvados21
 • Literatūros sąrašas22

Reziumė

Autorius
baltojipuga
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 8, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje

Ekonomika Kursinis darbas ginteriukas
Įmonių veiklos analizės kursinio darbo tema yra aktuali, nes šešėlinės ekonomikos apimtys yra matuojamos pasauliniu mastu ir jos stiprus neigiamas poveikis juntamas visose...

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo...

Darbo jėgos Lietuvoje statistinis tyrimas

Ekonomika Tyrimas 2013 m. sauleaa
Pastaruoju metu darbo jėgos skaičius Lietuvoje vis mažėja. Tai daro įtaką mūsų šalies ekonomikos plėtrai ir viešųjų finansų stabilumui. Tvarus ekonomikos augimas priklausys...

Darbo rinkos problemos Lietuvoje

Ekonomika Kursinis darbas 2010 m. donatag
„Klestinčiame mieste, kur žmonės turi daug... kapitalo, jie dažnai negauna tiek darbininkų, kiek norėtų, ir todėl kelia kainas, norėdami gauti tiek darbininkų kiek...

Darbo rinkos problemos Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2012 m. margaa
Referatas atskleidžia didžiausias darbo rinkos problemas Lietuvoje, nagrinėja jų pasekmes. Tai išsamus tyrimas, pateiktas su vaizdžiais grafikais, leidžiančiais dar geriau suprasti pateiktą informaciją....

Darbo rinka ir jos reguliavimas Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2011 m. vrasyta
Darbo rinka yra rinkos ekonomikos dalis, išreiškianti žmonių santykius, susijusius su darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo rinka gali būti perteklinė, deficitinė ir...

Darbo užmokestį lemiančių veiksnių vertinimas

Ekonomika Referatas 2016 m. ausra92
Darbo užmokestis - sudėtingas finansinių išteklių paskirstymas, kuris padeda įvairioms įmonėms, valstybinėms institucijoms pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti darbuotojus gerai bei teisingai atlikti darbą....