Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis darbo užmokestis, siekiant ne tik darbo kokybės gerinimo, bet ir kiekvieno šalies piliečio poreikių patenkinimo ekonomikos kūrimo srityje. Stipri ekonomika sudaro prielaidas stabiliai finansų sistemai, mažėjančiam nedarbui, aukštam technologijų lygiui, perspektyviai inovacijų plėtrai, ko siekia ne tik Vyriausybė, bet ir kiekvienas Lietuvos gyventojas. Statistinių duomenų analizė įgalina teigti, kad šiuo metu vidutinis darbo užmokesčio dydis netenkina šalies piliečių gerbūvio, todėl būtina ieškoti naujų priemonių, kurios įgalintų patenkinti gyventojų lūkesčius. Nepatenkinti gyventojų poreikiai sudaro prielaidas didėjančiai emigracijai, valstybės biudžeto nesubalansuotumui, neigiamam prekybos deficitui, kas įtakoja silpną ekonomikos raidą.
Darbo objektas – vidutinis Lietuvos darbo užmokestis.
Darbo tikslas – sukurti vidutinio Lietuvos darbo užmokesčio ekonometrijos modelį ir atlikti prognozavimą.
Darbo uždaviniai:
1. Atlikti stebinių analizę;
2. Įvertinti daugialypės tiesinės regresijos modelį;
3. Atlikti modelio diagnostiką;
4. Prognozuoti nepriklausomąjį kintamąjį;
5. Interpretuoti gautus rezultatus.
Darbe naudojami metodai, instrumentai: pagrindiniai šaltiniai - Lietuvos statistikos departamentas, informacija iš duomenų bazių, mokslinė literatūra. Darbo tyrimą atliekamas, naudojantisEviews7 programa. Nuosekliai vykdomi šie veiksmai: duomenų įkėlimas, skaičiavimams reikalingų formulių panaudojimas, įvairaus tipo grafikų braižymas, prognozavimui skirto DTR modelio sudarymas ir gautų rezultatų interpretavimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3298 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Probleminės srities aprašas4
 • 2. Stebinių analizė6
 • 2.1 Sklaidos ir stačiakampės diagramos6
 • 2.2. Kintamųjų statistinės charakteristikos7
 • 2.3. Išskirčių nustatymas8
 • 2.4. Praleistų stebinių atstatymas10
 • 2.5. Duomenų normalumas, koreliacinė matrica10
 • 3. Modelio sudarymas ir įvertinimas13
 • 4. Situacijų modeliavimas16
 • 4.1. Modelio diagnostika16
 • 4.2. Priklausomo kintamo prognozavimas19
 • Išvados21
 • Literatūros sąrašas22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste
Referatas Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste

Žmonės dirba skatinami įvairių motyvų: norėdami gauti pajamų, siekdami karjeros, pripažinimo, norėdami bendrauti su kitais [...]

ES-27 šalių darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio ryšio analizė
Tyrimas ES-27 šalių darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio ryšio analizė

Darbo produktyvumas šiandien yra vienas svarbiausių ir aktualiausių rodiklių įtakojančių įmonės padėtį konkurencinėje rinkoje, galimybes [...]

Vidutinio darbo užmokesčio statistinis tyrimas
Referatas Vidutinio darbo užmokesčio statistinis tyrimas

Terminas „statistika“ kildinamas iš lotynų kalbos žodžio „status” - reiškiančio daiktų, padėtį, stovį, būklę ir [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai
Referatas Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis bruto darbo užmokestis, tarp kurio vyrų ir [...]

Vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje
Tyrimas Vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje

Šiuo metu vis daugėja vairuotojų, o tuo pačiu automobilių bei kuro sąnaudų. Tačiau kyla nemažai [...]

Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje
Kursinis darbas Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje

Įmonių veiklos analizės kursinio darbo tema yra aktuali, nes šešėlinės ekonomikos apimtys yra matuojamos pasauliniu [...]

Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“

Dauguma žmonių gauna savo gamybos produkto dalį „darbo užmokesčio“ forma. Šis terminas ekonomikos teorijoje vartojamas [...]

Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje

Finansinės įmonės ataskaitos yra pagrindinis šaltinis apie įmonę, kuriuo remdamiesi vartotojai įvertina įmonės veiklą ir [...]

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje
Kursinis darbas Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir [...]

Darbo užmokesčio apskaita
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita

Temos aktualumas: Darbo užmokesčio apskaita atlieka svarbų vaidmenį kiekvienoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, samdančioje darbuotojus [...]

Darbo užmokesčio apskaita
Referatas Darbo užmokesčio apskaita

Šiais laikais žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, savininkas naudoja [...]

Darbo užmokesčio reformos
Referatas Darbo užmokesčio reformos

Plėtojantis rinkos santykiams Lietuvoje, iškyla būtinybė kurti lankstesnes darbo apmokėjimo sistemas, labiau atitinkančias išsivysčiusios rinkos [...]