Administracinė procedūra, jos vykdymo tvarka ir susiję probleminiai aspektai

25 psl. / 5713 žod.
Darbo įvertinimas - 9. Darbe analizuojama administracinės procedūros samprata - kaip ji suprantama Lietuvos teisinėje sistemoje, kokias procesines ir materialias teises asmuo turi administracinėje procedūroje; kaip ji atliekama konkrečiose įstaigose, kokie yra probleminiai aspektai.

Ištrauka

Temos aktualumas. Visi šiuolaikinėje visuomenėje gyvenantys žmonės neišvengiamai atsiduria tam tikrose teisinių santykių srityse. Viena iš tokių sričių, kuri ir bus nagrinėjama kursiniame darbe, yra administraciniai teisiniai santykiai. Administracinė procedūra tam tikra prasme yra paslauga, suteikiama asmeniui, kuomet jis iš viešojo administravimo subjekto kažko reikalauja – tai gali būti ir kokia nors konkreti administracinė paslauga tiesiogine to žodžio prasme (pavyzdžiui, prašymas suteikti licenciją), taip pat žmogaus siekis apginti savo teises ir teisėtus interesus (pavyzdžiui, kreipimasis į viešojo administravimo subjektą su skundu, pareiškimu). Būtent dėl šių aspektų suinteresuotam asmeniui aktualu žinoti, kaip veikia administracinė procedūra ir su kokiomis kliūtimis susiduriama ją vykdant.

Šio kursinio darbo tikslas yra atsakyti į klausimą, kas yra administracinė procedūra ir kaip ji vykdoma bei išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduriama ją įgyvendinant. Šiam tikslui pasiekti yra keliami tokie darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti administracinės procedūros sampratą;
 2. Nustatyti, kokias teises asmuo turi inicijuodamas administracinę procedūrą ir jos metu;
 3. Paaiškinti, kaip vykdoma administracinė procedūra bei pateikti konkretų jos vykdymo pavyzdį;
 4. Aptarti ne teisminę ir teisminę administracinės procedūros stadijas;
 5. Aptarti šių stadijų probleminius aspektus.

Svarbiausi šaltiniai. Kadangi rašto darbe nagrinėjama administracinė procedūra, sureguliuota Lietuvos Respublikos teisės normomis, bus remiamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei specialiąja literatūra. Svarbiausias šaltinis – Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymas, kadangi jame plačiausiai reglamentuojama administracinė procedūra.

Tyrimo objektas – šiame rašto darbe bus tiriama administracinės procedūros sąvoka, taip pat šios procedūros įgyvendinimas, suinteresuotam asmeniui kreipiantis į viešojo administravimo subjektą bei su tuo susiję probleminiai aspektai.

Tyrimo metodai - nagrinėjamos temos darbe vyraus aktualių teisės aktų, normų, aktualios literatūros ir įvairių sąvokų lingvistinė (šis metodas naudojamas atskleidžiant naudojamų teisinių terminų reikšmes, remiantis bendrinės ir teisinės kalbos žodžių reikšmėmis), loginė (šis analizės būdas panaudotas siekiant pateikti savo poziciją tam tikru klausimu) ir sisteminė (darbe sistemiškai analizuojami teisės aktai) analizė.

Turinys

 • Įvadas
 • 1. Administracinės procedūros samprata
 • 2. Administracinė procedūra
 • 2.1. Materialios asmens teisės administracinėje procedūroje
 • 2.2. Procesinės asmens teisės administracinėje procedūroje
 • 3. Administracinės procedūros vykdymo tvarka
 • 3.1. Administracinė procedūra Valstybinėje darbo inspekcijoje
 • 4. Neteisminis ir teisminis jurisdikciniai procesai
 • 5. Probleminiai aspektai
 • 5.1. Asmens teise kreiptis į teismą: kada ja galima pasinaudoti?
 • 5.2. Į teismą turi teisę kreiptis tik suinteresuotas asmuo
 • Išvados

Reziumė

Autorius
andrijamilk
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 31, 2018
Apimtis
25 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Administracinės teisės raida ir reguliavimo dalyko kaita

Teisė Referatas jenna
Administracinė teisė yra kūrybiška, kintanti teisės šaka. Tai pati „tarpdiscipliniškiausia“ teisės šaka, atsipindinti visuomenės papročius, išprusimą, mąstymą, pasaulėjautą, kultūrą, šalies technologinį išsivystymą. Todėl...

Mokestiniai ginčai ir jų nagrinėjimo tvarka

Teisė Referatas jenna
Mokesčiai yra vienas iš pagrindinių valstybės pajamų formavimo būdų, taip pat laikomi esmine valstybės finansų sistemos dalimi. Teisės doktrinoje mokesčiai yra apibrėžiami kaip...

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas, vykdymo ypatumai

Teisė Diplominis darbas 2013 m. brigita99
Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės teisės apibrėžimo, kuris vienareikšmiškai dominuotų administracinės teisės teorijoje,...

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas vykdymo ypatumai

Teisė Diplominis darbas 2013 m. brigita99
Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės teisės apibrėžimo, kuris vienareikšmiškai dominuotų administracinės teisės teorijoje,...

Apeliacijos teisė administraciniame procese

Teisė Referatas 2012 m. atide
Apeliacijos teisė užtikrina kiekvieno žmogaus teisę į teisingą teismą. Ja suteikiama galimybė teismo sprendimą peržiūrėti aukštesnės instancijos teismui. Tokiu būdu siekiama pašalinti galimas...