Socialiniai mokslai / Teisė

Administracinė procedūra, jos vykdymo tvarka ir susiję probleminiai aspektai

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Visi šiuolaikinėje visuomenėje gyvenantys žmonės neišvengiamai atsiduria tam tikrose teisinių santykių srityse. Viena iš tokių sričių, kuri ir bus nagrinėjama kursiniame darbe, yra administraciniai teisiniai santykiai. Administracinė procedūra tam tikra prasme yra paslauga, suteikiama asmeniui, kuomet jis iš viešojo administravimo subjekto kažko reikalauja – tai gali būti ir kokia nors konkreti administracinė paslauga tiesiogine to žodžio prasme (pavyzdžiui, prašymas suteikti licenciją), taip pat žmogaus siekis apginti savo teises ir teisėtus interesus (pavyzdžiui, kreipimasis į viešojo administravimo subjektą su skundu, pareiškimu). Būtent dėl šių aspektų suinteresuotam asmeniui aktualu žinoti, kaip veikia administracinė procedūra ir su kokiomis kliūtimis susiduriama ją vykdant.

          Šio kursinio darbo tikslas yra atsakyti į klausimą, kas yra administracinė procedūra ir kaip ji vykdoma bei išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduriama ją įgyvendinant. Šiam tikslui pasiekti yra keliami tokie darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti administracinės procedūros sampratą;
 2. Nustatyti, kokias teises asmuo turi inicijuodamas administracinę procedūrą ir jos metu;
 3. Paaiškinti, kaip vykdoma administracinė procedūra bei pateikti konkretų jos vykdymo pavyzdį;
 4. Aptarti ne teisminę ir teisminę administracinės procedūros stadijas;
 5. Aptarti šių stadijų probleminius aspektus.

          Svarbiausi šaltiniai. Kadangi rašto darbe nagrinėjama administracinė procedūra, sureguliuota Lietuvos Respublikos teisės normomis, bus remiamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei specialiąja literatūra. Svarbiausias šaltinis – Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymas, kadangi jame plačiausiai reglamentuojama administracinė procedūra.

          Tyrimo objektas – šiame rašto darbe bus tiriama administracinės procedūros sąvoka, taip pat šios procedūros įgyvendinimas, suinteresuotam asmeniui kreipiantis į viešojo administravimo subjektą bei su tuo susiję probleminiai aspektai.

          Tyrimo metodai - nagrinėjamos temos darbe vyraus aktualių teisės aktų, normų, aktualios literatūros ir įvairių sąvokų lingvistinė (šis metodas naudojamas atskleidžiant naudojamų teisinių terminų reikšmes, remiantis bendrinės ir teisinės kalbos žodžių reikšmėmis), loginė (šis analizės būdas panaudotas siekiant pateikti savo poziciją tam tikru klausimu) ir sisteminė (darbe sistemiškai analizuojami teisės aktai) analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5713 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • 1. Administracinės procedūros samprata
 • 2. Administracinė procedūra
 • 2.1. Materialios asmens teisės administracinėje procedūroje
 • 2.2. Procesinės asmens teisės administracinėje procedūroje
 • 3. Administracinės procedūros vykdymo tvarka
 • 3.1. Administracinė procedūra Valstybinėje darbo inspekcijoje
 • 4. Neteisminis ir teisminis jurisdikciniai procesai
 • 5. Probleminiai aspektai
 • 5.1. Asmens teise kreiptis į teismą: kada ja galima pasinaudoti?
 • 5.2. Į teismą turi teisę kreiptis tik suinteresuotas asmuo
 • Išvados

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Imigracijos procedūros tvarka ir ypatumai
Kursinis darbas Imigracijos procedūros tvarka ir ypatumai

Imigracija kaip reiškinys sietinas su atvykimų gyventi laikinai ar nuolat į pasirinktą valstybę. Šis [...]

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai
Diplominis darbas Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai

Temos aktualumas. Kiekviena civilizuota visuomenė šiais laikais gyvena susikurdama tam tikras taisykles, kurių privalo laikytis [...]

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas, vykdymo ypatumai
Diplominis darbas Nutarimų skiriant administracines nuobaudas, vykdymo ypatumai

Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės [...]

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas vykdymo ypatumai
Diplominis darbas Nutarimų skiriant administracines nuobaudas vykdymo ypatumai

Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės [...]

Bankrutuojančios įmonės administravimas - teisiniai aspektai
Diplominis darbas Bankrutuojančios įmonės administravimas - teisiniai aspektai

Temos aktualumas. Kreditoriaus interesų saugojimas nuo skolininko nemokumo nuo seno buvo teisinio reguliavimo objektas. Bankroto [...]

Mokesčių administravimo procedūrų tobulinimas
Referatas Mokesčių administravimo procedūrų tobulinimas

Įvadas   Mokesčių administravimas – mokesčių administratoriaus funkcijų įgyvendinimas, taip pat mokesčių ir kituose įstatymuose nustatytų mokesčių [...]