Socialiniai mokslai / Teisė

Nediskriminavimo principo įgyvendinimas darbo teisėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Viena pagrindinių šiuolaikinės visuomenės problemų yra būtent diskriminacijos reiškinys įvairiose srityse. Nediskriminavimo principo užtikrinimo aktualumas yra ypač iškeliamas darbo teisės srityje. Būtent ji yra bene svarbiausia daugeliui asmenų, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo laiko dalį praleidžia darbe ir taip savaime yra darbo teisinių santykių dalimi, o šie santykiai dažnai neapsieina be įvairių ne tik darbo tvarkos, bet ir įvairių žmogaus teisių pažeidimų. Todėl akivaizdu, kad žinoti, kokiais būdais užtikrinti žmogaus teises, lygias galimybes ir patį nediskriminavimo principą, yra aktualu kiekvienam darbo teisinių santykių dalyviui.

          Šio kursinio darbo tikslas – nustatyti ir atskleisti nediskriminavimo principo įgyvendinimo darbo teisėje būdus. Šiam tikslui pasiekti yra keliami tokie darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti nediskriminavimo principo sampratą;
 2. Identifikuoti atvejus ir būdus, kaip pasireiškia nediskriminavimo principo pažeidimai bei nustatyti, kokiais pagrindais diskriminacija yra galima;
 3. Pateikti vertinimą, kaip diskriminacija atsispindi Lietuvos teisės kontekste (jos tendencijos);
 4. Nustatyti, kaip yra užtikrinamas nediskriminavimo principas Lietuvos darbo teisėje.

          Svarbiausi šaltiniai. Nagrinėjama darbo tema yra labai aktuali, tą rodo mokslinių darbų gausa. Šiame darbe bus remiamasi ne tik Lietuvos Respublikos (Lygių galimybių įstatymas, kuriame reglamentuojamos pagrindinės su diskriminacija susijusios sąvokos bei diskriminavimo teisinis reguliavimas, taip pat Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, kuris bus naudojamas ne tik bendram nediskriminavimo principo suvokimui, bet ir pasekmių už šio principo pažeidimus identifikavimui), bet ir tarptautiniu teisės aktu (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva), taip pat specialiąja literatūra bei LR teismų praktika.

          Tyrimo objektas – rašto darbe bus tiriamas nediskriminavimo principas, konkrečiai, kaip jis suprantamas Lietuvos darbo teisėje, taip pat bus tiriamas šio principo įgyvendinimas asmeniui kreipiantis į kompetentingas institucijas bei principo reikšmė ir sąsaja su galimu atsakomybės (sankcijų) taikymu.

          Tyrimo metodai – nagrinėjamos temos darbe vyraus aktualių teisės aktų, normų, aktualios literatūros ir įvairių sąvokų lingvistinė (šis metodas naudojamas atskleidžiant naudojamų teisinių terminų reikšmes, remiantis bendrinės ir teisinės kalbos žodžių reikšmėmis), loginė (šis analizės būdas panaudotas siekiant pateikti savo poziciją tam tikru klausimu) ir sisteminė (darbe sistemiškai analizuojami teisės aktai) analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6691 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • 1. Darbuotojų nediskriminavimo principo samprata ir turinys
 • 1.1. Kas yra diskriminacija?
 • 1.2. Ką draudžia nediskriminavimo principas?
 • 2. Individualių asmens teisių gynimo procesas
 • 2.1. Teisė kreiptis į ginčus nagrinėjančias institucijas
 • 2.2. Įrodinėjimo našta bylose dėl diskriminacijos
 • 2.3. Sankcijos už darbuotojų diskriminavimą
 • Išvados
 • Literatūros sąrašas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]

Darbo teisių ir pareigų įgyvendinimo praktikoje vertinimas
Diplominis darbas Darbo teisių ir pareigų įgyvendinimo praktikoje vertinimas

Darbo subjektai turi galimybę pasirinkti teisėtas, pagrįstas ir protingas priemones įgyvendinti savo teises ir vykdyti [...]

Darbo teisės principai
Referatas Darbo teisės principai

Šiuolaikinėje visuomenėje tiek dirbantis žmogus, tiek darbdavys yra priversti susidurti su darbo teise [...]

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas

1. Valstybės tarnautojų rūšys 2. Darbo užmokestis 3. Pareiginė alga 4. Priedai 5. Priemokos 6. Išeitinės išmokos 7. Kitos garantijos 8. Išvados 9.

Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva
Referatas Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

Temos aktualumas. Norminiai teisės aktai – oficialūs rašytiniai dokumentai, turintys privalomąją juridinę galią ir skirti [...]

Darbo teisės subjektai
Referatas Darbo teisės subjektai

Darbo teisiniai santykiai tai darbo teisės normomis sureguliuoti su darbu susiję visuomeniniai santykiai darbo rinkoje [...]

Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė
Kursinis darbas Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė

Temos aktualumas. Apie moterų teises tarptautiniu lygiu prabilta pakankamai vėlai. 1968 [...]

Darbo teisė kaip teisės šaka
Prezentacija Darbo teisė kaip teisės šaka

   Darbo teisės šakos pagrindinis uždavinys - nustatyti tokias darbo jėgos panaudojimo sąlygas, kurios užtikrintų [...]

Darbo teisės subjektai ir jų funkcijos.
Prezentacija Darbo teisės subjektai ir jų funkcijos.

Juridinis asmuo - įmonė, įstaiga, organizacija, kita organizacinė struktūra. Fizinis asmuo Pagal darbdavių veiklos tikslą: pelno [...]

Darbo teisė, jos sąvoka ir sistema
Prezentacija Darbo teisė, jos sąvoka ir sistema

Darbo teisės objektas,  darbo santykių požymiai, darbo teisės uždaviniai,  teisinio reguliavimo metodai,  darbo teisės sistema [...]

Žmonių, turinčių negalią teisės bei galimybės integruojantis į darbo rinką
Kursinis darbas Žmonių, turinčių negalią teisės bei galimybės integruojantis į darbo rinką

Darbo aktualumas. Kaip teigia Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis (2008), negalią turinčiam žmogui galimybė [...]

Darbo teisė ir jos šaltiniai
Referatas Darbo teisė ir jos šaltiniai

Darbas – tai ekonominis gyvenimo pagrindas, tikslinga žmogaus veikla, jo fizinių ir protinių sugebėjimų įgyvendinimas [...]

Darbo teisė Europos Sąjungoje
Referatas Darbo teisė Europos Sąjungoje

ĮVADAS     Europos Sąjunga (toliau – ES) – tai ekonominė ir politinė bendrija, kurią sudaro 27 demokratinės [...]