AB "LINAS" pelningumo rodiklių analizė

28 psl. / 6252 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Norint, kad įmonė veiktų sklandžiai, sėkmingai konkuruotų ir bendradarbiautų su vietinėmis ir tarptautinėmis įmonėmis, būtina atidžiai išnagrinėti gautus rezultatus ir išsiaiškinti įmonės būklę bei galimas perspektyvas ateityje. Svarbiausiems aspektams išanalizuoti padeda teisingai pateiktos finansinės ataskaitos. Šios ataskaitos yra vienos iš svarbiausių įmonės valdymo rodiklių, kuriomis remiamasi tolimesniems valdymo tikslams įgyvendinti. Iš finansinių ataskaitų galima matyti įmonės finansinį stabilumą, galimas gautinas pajamas ar veiklos rizika, taip pat galimas veiklos perspektyvas ar priimant sprendimus iškilusiems klausimams spręsti. Ataskaitos, kurias analizuosime šiame darbe: balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita, jiems analizuoti naudosime: vertikalią, horizontalią ir santykinę rodiklių analizę.

Darbo objektas: AB „Linas“ pelno ir pelningumo rodikliai.

Darbo tikslas: išanalizuoti AB „Linas“ veiklos pelningumo rodiklių analizę

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti pelno ir pelningumo sąvokas;

2. Pateikti pelno ir svarbiausių pelningumo rodiklių analizės metodiką;

3. Apžvelgti įmonės charakteristiką;

4. Atlikti AB „Linas“ pelno ir pelningumo rodiklių analizę.

Darbo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė; duomenų rinkimas, apdorojimas ir įvertinimas; horizontalioji ir vertikalioji analizė; rezultatų grafinis vaizdavimas.


Turinys

 • IVADAS3
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ4
 • 1.1. Pelno ir pelningumo reikšmės samprata4
 • 1.2. Pelno analizė5
 • 1.3. Pelningumo rodikliai7
 • 2. BALANSO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITŲ ANALIZĖ13
 • 2.1. AB „LINAS“ charakteristika13
 • 2.2. Pelno ir pelningumo analizė13
 • 2.2.1. Pardavimų pelningumo analizė14
 • 2.2.2. Turto pelningumo analizė16
 • 2.2.3. Kapitalo pelningumo analizė17
 • 2.3. Finansinio statuso rodiklių analizė19
 • 2.3.1. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė19
 • 2.3.2. Ilgalaikė mokumo analizė21
 • 2.3.3. Statistikos departamento įmonės finansinių rodiklių vertinimo rekomendacijos24
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI26
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS27
 • SANTRAUKA28
 • SUMMARY29

Reziumė

Autorius
brighiitaa
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 5, 2018
Apimtis
28 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

AB “Ragutis” verslo procesų analizė

Vadyba Referatas smilinggirl88
Lietuvos alaus darykla „Ragutis“ gyvuoja nuo XIX a. vidurio, kai 1853 m. Kaune pirklys I.B.Volfas pastatė garinį alaus bei salyklo fabriką ir pradėjo...

P. Druckerio asmenybės ir straipsnio analizė

Vadyba Referatas 2011 m. ganesas
Analizuojant Peterio Druckerio asmenybę įrodyti jo padarytą įtaką vadybos, ekonomikos, verslo mokslui. Nagrinėjant straipsnį “Valdovas turi valdyti“ suprasti verslo mąstytojo indėlio į pasaulio...

AB „LINAS“ finansinė analizė

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. rasa13
Įmonės sėkmė ir jos konkurencinis pranašumas priklauso nuo to kaip apgalvotai ir strategiškai yra valdomi jos finansai.

AB ,,LINAS AGRO GROUP‘‘ prekybos įmonės analizė

Vadyba Referatas 2017 m. studentė17
Prekybos pagrindų dalyko savarankiškas darbas. Darbe išsamiai pateikiama informacija apie AB "Linas Agro" prekybos įmonę, analizuojama įmonės veikla, pasiekimai, ateities perspektyvos. Informacija susisteminta...

Pelningumas ir jo didinimas UAB "X"

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. guoba
Ekonominis sunkmetis verčia siekti, kad kiekvienas įmonės ūkinis ir finansinis veiksmas būtų efektyvus. Tai, savo ruožtu, reikalauja gana įvairių, o neretai ir sudėtingų...