Humanitariniai mokslai / Literatūra

XVIII amžiaus prakalbų ir dedikacijų stilistinės ypatybės

0 atsiliepimų
Autorius:

XVIII amžiuje - baroko ir švietimo epochų sandūroje – susiformavo tik šiam laikotarpiui būdinga, savita literatūrinė kalba ir kūrybos bruožai.  Prakalbų ir dedikacijų žanro tekstų funkcijos atitinka to meto literatūros poreikį, pasižymi tam tikra kompozicija, stiliaus kultūra, kuri gali skirtis nuo jau vėlesniais laikais suformuluotų reikalavimų ir išvestų teorijų. Tyrimo problematika – teorinėje literatūroje aptartų prakalbų bei dedikacijų žanro stilistinių ypatybių funkcionavimas XVIII amžiaus tekstuose.

Kursinio darbo objektas – prakalbų ir dedikacijų stilistika XVIII amžiaus kontekste.

Darbo tikslas – išanalizuoti prakalbų ir dedikacijų pagrindines ypatybes ir atskleisti jas bendrosios stiliaus kultūros požiūriu.

Teorinės dalies uždaviniai, padėsiantys pasiekti tikslą:

1)                                     apibūdinti pagrindines prakalbų ir dedikacijų funkcijas;

2)                                     aptarti jų kompoziciją;

3)                                     apibrėžti šį žanrą pagal bendrąją stiliaus kultūrą.

Praktinės dalies uždaviniai:

1)                                     nustatyti konkrečių tyrimui pasirinktų prakalbų ir dedikacijų funkcijas;

2)                                     ištirti jų kompoziciją;

3)                                     įvertinti prakalbų bei dedikacijų stiliaus kultūros ypatumus.

Darbo medžiaga – Reginos Koženiauskienės veikalai ,,Retorika. Iškalbos stilistika‘‘, ,,XVI-XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos‘‘, Juozo Pikčilingio ,,Lietuvių kalbos stilistika‘‘, Z. Nauckūnaitės, V. Vaitkevičiūtės-Verbickienės straipsniai, šaltiniai iš ,,Senosios Lietuvos literatūros‘‘. 

Pagrindiniai šio darbo tyrimo metodai yra du: aprašomasis, naudojamas teorinėje kursinio darbo dalyje - teorinės literatūros apžvalga, per kurią atskleidžiami pagrindiniai prakalbų bei dedikacijų žanro principai, ir analitinis - šių principų tyrimas XVIII amžiaus retorikos kontekste, atliekamas praktinėje kursinio darbo dalyje.

Prakalbų ir dedikacijų žanro tema, svarbi literatūrologiniams tyrimams,  mokslinėje literatūroje nėra labai plačiai aptarta. Bene tiksliausias ir nuosekliausias žinių apie viešąsias kalbas šaltinis yra Reginos Koženiauskienės monografija ,,Retorika. Iškalbos stilistika‘‘. Daugybę pastebėjimų apie bendruosius stilingos kalbos reikalavimus pateikia Juozas Pikčilingis veikale ,,Lietuvių kalbos stilistika‘‘ bei kai kurie kiti literatūrologai. Internetiniuose šaltiniuose taip pat galima rasti analitinio pobūdžio straipsnių, kuriuose aptariama stilingos kalbos charakteristika.

Vis dėlto pasigendama gilesnių įžvalgų, susijusių su XVIII amžiaus viešųjų kalbų sandara, funkcijomis, stilistika bei jų palyginimo su šiandienos literatūrologų tyrinėjimais. Mano pasirinkta tema yra aktuali, nes prakalbų ir dedikacijų raiška  padeda atpažinti XVIII a. viešųjų kalbų specifiką, atspindi tuometinės retorikos tendencijas.

Kai kurie šiame kursiniame darbe tiriami šaltiniai panašiu aspektu jau yra nagrinėti. Audronės Bitinienės straipsnyje ,,Juozo Pikčilingio funkcinė stilistika‘‘ aptarti  Pikčilingio darbai, kuriais buvo vadovaujamasi rengiant šį kursinį darbą, daugybėje straipsnių apie viešąjį kalbėjimą yra remiamasi Koženiauskienės monografija ,,Retorika. Iškalbos stilistika‘‘.

Darbas sudarytas iš teorinės ir praktinės tyrimo dalių. Teorinė darbo dalis yra suskirstyta į keturis skyrius (antrasis skyrius – dar į tris poskyrius), o praktinė dalis – į keturis skyrius, kurie atitinka mano užsibrėžtą tikslą ir uždavinius. Teorinėje dalyje aptariama kitų autorių, literatūrologų surinkta medžiaga. Praktinėje dalyje nagrinėjamos XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos, remiantis teorinėje dalyje išskirtomis stilistinėmis ypatybėmis. 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8403 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • I. Teorinių aspektų aptarimas
 • 1. Prakalbų ir dedikacijų žanras, jo pagrindinės ypatybės
 • 2. Pagrindinės prakalbų ir dedikacijų funkcijos
 • 2.1. Informacinė funkcija
 • 2.2. Apeliacinė funkcija
 • 2.3. Estetinė funkcija
 • 3. Prakalbų ir dedikacijų kompozicija
 • 4. Prakalbų ir dedikacijų vertinimas bendrosios stiliaus kultūros požiūriu
 • II. Praktinė XVIII amžiaus prakalbų ir dedikacijų analizė
 • 1. Funkcijos
 • 2. Kompozicija
 • 3. Stiliaus kultūra
 • Išvados
 • Naudota literatūra
 • Priedai
 • • 1 priedas
 • • 2 priedas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos masonų organizacijos modeliai XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje
Referatas Lietuvos masonų organizacijos modeliai XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje

Masonų organizacijos pamatinė struktūrinė dalis buvo draugija, kitaip vadinama lože. Be to, kad ložė yra [...]

Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje
Referatas Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje

            Per pastaruosius dešimtmečius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje išaugo ikimokyklinių ugdymo įstaigų poreikis. Manoma [...]