Humanitariniai mokslai / Bibliotekininkystė

Šeimos įtaka vaiko skaitymo kultūros ugdymui

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje, kada informacinės technologijos sparčiai veržiasi ne tik į viešą, bet ir į asmeninį gyvenimą, skaitymo kultūra kinta: šiuolaikinį skaitytoją knygos pasiekia internetu, kompaktinėse plokštelėse, reklamos gausa mažina galimybes geros literatūros pasirinkimui. Tai reikalauja ir atitinkamų gebėjimų skaityti: nepakanka vien dėlioti raides į žodžius ir sakinius bei suvokti jų prasmę. Šiuolaikinis pasaulis pilnas įvairiausių žanrų, rūšių, stilių tekstų – nuo pakelės nuorodų, skaitomų pro pralekiančio automobilio langą, iki sudėtingiausių mokslinių straipsnių – o žmogus turi gebėti pritaikyti jiems tinkamus perskaitymo būdus, rasti tinkamą informaciją, ją palyginti ir įvertinti bei panaudoti. Šie gebėjimai būtini sėkmingam mokymuisi, laisvalaikiui, darbui – gyvenimui. Anot IEA PIRLS koordinatorės Lietuvoje I. Mackevičienės (2013), skaitymas ir skaitymo gebėjimai yra viena iš svarbiausių ankstyvojo ugdymo veiklų, kuri daro įtaką tolesniam akademiniam tobulėjimui ir yra pagrindinis mokymosi pamatas bei stiprus asmeninio augimo veiksnys. Ir už šią veiklą atsakomybė tenka tėvams, nes „knygą vaikui paduoti tik tada, kai jis pats mokosi skaityti, – per vėlu“ (Rodriguez, Rivera, 2009, p. 1). Pasak C. Rodriguez ir R. Rivera (2009), balsas, kalbėjimo ritmas ir intonacija, tėvų veidas – pirmoji vaikų „knyga“.  

                      Viso pasaulio mastu garsiai kalbama apie skaitymo skatinimo projektus, nes vaikų nesidomėjimas skaitymu tampa grėsme tiek asmeniniu, tiek visuomeniniu požiūriu. Sparčiai judančios į priekį technologijos apie save primena ne tik suaugusiems. Kaip teigė pirmasis Švedijos skaitymo ambasadorius Johanas Unenge (cit.Vansovič, 2015), statistiniai duomenys rodo, kad Švedijoje per pastaruosius metus 9-erių metų amžiaus grupėje išmaniuosius naudoja daugiau kaip du trečdaliai apklaustųjų, o pirmą kartą vaikas supažindinamas su virtualiuoju pasauliu turėdamas vos du metukus. O dr. Sungailienė ir Solovjovienė teigia (2014): VU studentų atlikti tyrimai parodė kad Lietuvoje pagrindiniais vaikų ir paauglių skaitomais tekstais tapo ne populiaraus skaitmeninio formato knygos internete, o kompiuterinių žaidimų instrukcijos ir SMS žinutės. Tad nieko keista, kad vaikai tampa labiau užsidarę savyje, nekomunikabilūs bei nebesidomi knygų skaitymu.

                      Tiek tarptautiniame skaitymo gebėjimų tyrime PIRLS (2011), tiek tarptautiniame penkiolikmečių tyrime OECD PISA (2009) fiksuojamas faktas, kad šeima daro didelę įtaka vaiko skaitymo kultūros ugdymui.

                      Tyrimo problema. Vos prieš pusmetį siekiant nustatyti Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro vyresniųjų klasių mokinių skaitymo lygį, nuostatas bei įpročius buvo atliktas instrumentuotas tyrimas – anketa Online „Knygų skaitymo tendencijos“ . (Jonkuvienė, 2014). Tyrimo rezultatai atskleidė žemą vaikų skaitymo motyvaciją: trečdalis apklaustųjų nurodė, kad skaito tik dėl to, kad reikia pamokoms, savo malonumui skaito vos šeštadalis, o tėvų raginami – dar mažiau – apie penktadalis respondentų. Taip pat nustatyta, kad respondentai neturi tvirtų nuostatų renkantis knygą: penktoji dalis apklaustųjų atsakė, kad knygą renkasi pagal žanrą arba draugų ir artimųjų rekomendacijas. Turinio santrauka domisi vos šešioliktoji dalelė respondentų. Skaitymo kultūra lemia visų dalykų mokymąsi ir sėkmę, kurios šaknys glūdi šeimoje.

                      Tyrimui keliami probleminiai klausimai: kokia skaitymo ir skaitymo kultūros esmė, kokios vaikų skaitymo kultūros ugdymo šeimoje galimybės ir ar jos išnaudojamos Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių šeimose.

                      Tyrimo objektas. Šeimos įtaka vaiko skaitymo kultūros ugdymui Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre.

                      Tyrimo tikslas. Išanalizuoti šeimos įtaką vaiko skaitymo kultūros ugdymui Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre.

                      Tyrimo uždaviniai:

 1. Aptarti skaitymo ir skaitymo kultūros esmę.
 2. Išsiaiškinti vaiko skaitymo kultūros ugdymo šeimoje galimybes.
 1. Išanalizuoti šeimos įtaką vaiko skaitymo kultūros ugdymui Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre.

                      Tyrimo metodai ir priemonės. Rašant kursinį darbą buvo taikomi teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, kiekybinis tyrimas (anketinė apklausa). Tyrimo imtis – 30 vaikų. Kiekybinio tyrimo duomenys apdoroti Microsoft Offise Excel 2013 kompiuterine programa.

                      Informacinių šaltinių apžvalga. Skaitymo reikšmę vaikystėje, jo įtaką formuojantis asmenybei bei jos skaitymo kultūrai, ir kaip visa tai priklauso nuo šeimos tyrinėja Lietuvos ir užsienio mokslininkai: J. Herring (1998), K. Buidovaitė (2010), E. Marcelionienė (2012), R. Bartaševičius (2012), O. Monkevičienė (2013), V. Stasėnaitė (2014), R. Kišūnaitė (2014), D. Andriuškevičienė (2014), tarptautinius penkiolikmečių (OECD PISA 2009 ir 2012) ir skaitymo gebėjimų (PIRLS 2011) tyrimus apžvelgia J. Dudaitė (2010), V. Vaicekauskienė (2014), M. Stundžia ir V. Vaicekauskienė (2013) bei I. Mackevičienė (2013). Prasmingomis įžvalgomis apie skaitytojų ugdymą šeimoje dalijasi D. Pennac (2004), A. Glosienė (2006), O. Tijūnėlienė (2008), D. T. Dodge, Sh. Rudick ir K. Berke (2008), V. Indrašienė ir E. Kapočiūtė (2008), D. Jakavonytė ir D. Kiliuvienė (2008), C. Rodriguez ir M. C. Rivera (2009), R. Sabaliauskienė ir R. Rimkienė (2009), S. Petružienė ir R. Gabalytė (2011), A. Augustaitienė (2012), E. Teixidor (2014), L. Sungailienė ir D. E. Solovjovienė (2014), J. Vansovič (2015), R. Elijošaitytė (2015).

 

Darbo tipas:
Apimtis:
8403 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SVARBIŲ TERMINŲ ŽODYNAS4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS6
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS6
 • ĮVADAS7
 • 1. SKAITYMO IR SKAITYMO KULTŪROS ESMĖ: TEORINIAI ASPEKTAI9
 • 1.1. Skaitymo kultūros samprata ir reikšmė9
 • 1.2. Skaitymo kultūros komponentai11
 • 2. SKAITYMO KULTŪROS UGDYMO ŠEIMOJE SPECIFIKA14
 • 2.1. Šeimos pasirengimas skaitymo kultūros ugdymui14
 • 2.2. Iniciatyvos, ugdančios vaikų skaitymo kultūrą šeimoje17
 • 3. ŠEIMOS ĮTAKA VAIKO SKAITYMO KULTŪROS UGDYMUI KRETINGOS RAJONO BAUBLIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE20
 • 3.1. Tyrimo metodologija20
 • 3.2. Institucijos charakteristika21
 • 3.3. Tyrimo rezultatų analizė ir apibendrinimas23
 • IŠVADOS34
 • REKOMENDACIJOS35
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS36
 • PRIEDAI39

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
,,Šeimos įtaka vaiko skaitymo kultūros ugdymui'' pristatymas
Prezentacija ,,Šeimos įtaka vaiko skaitymo kultūros ugdymui'' pristatymas

Išvados. 1. Šiandieninė skaitymo samprata labai plati. Skaitymas – procesas, kurį sudaro daug elementų: ir [...]

Martyno Mažvydo įtaka Lietuvos kultūrai
Referatas Martyno Mažvydo įtaka Lietuvos kultūrai

Pirmieji lietuvių humanistai, pasukę liuteronybės keliu, vienas kitą vadino saviškiais. Iš jų mokyčiausi buvo profesoriai [...]

Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kokią įtaką jauno žmogaus kultūrinei brandai daro bendravimas virtualioje socialinėje erdvėje
Rašinys Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kokią įtaką jauno žmogaus kultūrinei brandai daro bendravimas virtualioje socialinėje erdvėje

Socialinis tinklalapis, kaip žinoma, yra interaktyvi internetinė erdvė, kurioje žmonės bendrauja, diskutuoja įvairiomis temomis, seka [...]

Kokią įtaką jauno žmogaus kultūrinei brandai daro bendravimas virtualioje erdvėje?
Rašinys Kokią įtaką jauno žmogaus kultūrinei brandai daro bendravimas virtualioje erdvėje?

Šiandien, sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms, internetas teikia gausių virtualaus bendravimo priemonių rinkinį. Interneto paslaugos suteikia [...]

Kurie šiandieninės kultūros reiškiniai, jūsų manymu, daro didžiausią įtaką jauno žmogaus kultūrinei brandai?
Rašinys Kurie šiandieninės kultūros reiškiniai, jūsų manymu, daro didžiausią įtaką jauno žmogaus kultūrinei brandai?

10 klasės kalba - Kurie šiandieninės kultūros reiškiniai, jūsų manymu, daro didžiausią įtaką jauno žmogaus [...]

Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kokią įtaką jauno žmogaus kultūrinei brandai daro bendravimas virtualioje socialinėje erdvėje
Rašinys Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kokią įtaką jauno žmogaus kultūrinei brandai daro bendravimas virtualioje socialinėje erdvėje

Tikriausiai nei vienas iš mūsų neįsivaizduojame gyvenimo be bendravimo. Bendravimas mus ugdo visapusiškai, suteikia dvasinės [...]

Jaunimas vis geriau išmano naująsias technologijas. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinkite, kokią įtaką kultūrai gali turėti ši tendencija
Rašinys Jaunimas vis geriau išmano naująsias technologijas. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinkite, kokią įtaką kultūrai gali turėti ši tendencija

Gyvename XXIa., kuriame technologijos yra labai išvystytos. Sakoma, kad sritis, visiškai nesusijusios su technologijomis, privalo [...]

Šeimos įtaka jauno žmogaus brandai / vystumuisi (V. Mykolaitis Putinas ir Šatrijos Ragana)
Rašinys Šeimos įtaka jauno žmogaus brandai / vystumuisi (V. Mykolaitis Putinas ir Šatrijos Ragana)

Lietuvių literatūroje viena dažniausių nagrinėjamų temų yra santykiai šeimoje. Tai yra viena tų temų, į [...]

Šeimos įtaka vaiko socializacijai
Referatas Šeimos įtaka vaiko socializacijai

ĮVADAS   Temos aktualumas. Šeima-  yra svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra [...]

Daiktinės aplinkos įtaka ugdymo procesui
Referatas Daiktinės aplinkos įtaka ugdymo procesui

Mus supanti erdvė, kitaip tariant daiktinė aplinka, daro labai didelę įtaką mūsų kasdieniniam gyvenimui, ji [...]

Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]