Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Tekstilės pramonės aplinkosauginis - ekonominis vertinimas bei darnus išteklių panaudojimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Problema

Aplinkosaugos problema yra viena aktualiausių šiandieninių problemų visame pasaulyje. Sparčiai vystant ir tobulinant pramonę yra sunaudojama daug gamtos išteklių, energijos, naudingų iškasenų. Daug įvairių pramonės įmonių gamybos, technologinių procesų metu išmeta nemažai atliekų, susidaro šilumos nuostoliai, išskiria daug teršalų. Įvairios kenksmingos medžiagos keičia Žemės klimatą, sukelia šiltnamio efektą, rūgština dirvožemius ir vandens telkinius, taip pat prastėja oro kokybė. Visa tai kelia pavojų tiek žmonėms, tiek juos supančiai aplinkai, nes prastėja žmonių sveikata, žūsta augalai, gyvūnai, daromas neigiamas poveikis statiniams. Šias problemas būtina spręsti taikant aplinkos apsaugos metodus.

Aktualumas

Tekstilės medžiagų gamyba susideda iš nemažai procesų, iš kurių kiekvienas daugiau ar mažiau veikia aplinką. Išsiskyrę teršalai yra išleidžiami į orą, patenka į vandenis, dirvožemį ar išmetami kaip atliekos. Tai daro didelę neigiamą įtaką žmonėms, visai juos supančiai gamtai bei statiniams. Labai svarbu yra žinoti ir suvokti kokios yra aplinkos teršimo priežastys bei pasekmės, susipažinti su aplinkos apsaugos teisės aktais ir jų reglamentacija, aplinkos poveikio statiniams analize, taip pat išmokti aplinkosauginių – ekonominių rodiklių skaičiavimo, nes turint šių žinių galima spręsti aplinkos teršimo problemą.

Tikslas

Įvertinti UAB „Audėjas“ įmonės aplinkosaugines problemas ir jos daromą poveikį statiniams, išanalizuoti įmonės valymo įrenginių veiklą ir poveikį aplinkai, pateikti geriausius pasiūlymus, pritaikant techninius sprendimus, siekiant kuo mažesnio poveikio aplinkai bei ekonominės naudos tekstilės gamyboje.

Uždaviniai

  1.  

Aprašyti tekstilės pramonės bei UAB ,,Audėjas“ įmonės gamybos metu naudojamas žaliavas, išteklius, gamybinius – technologinius procesus, bei jų metu iškylančias aplinkosaugines problemas.

  1.  

Išanalizuoti UAB ,,Audėjas“ įmonės gaminio būvio ciklą.

  1.  

Apžvelgti ir išanalizuoti aplinkosaugos teisės aktus susijusius su gamtos išteklių naudojimų, oro tarša.

  1.  

Įvertinti aplinkos poveikį statiniams.

  1.  

Išanalizuoti darnios gamtonaudos taikymo galimybes, pasiūlyti švaresnės gamybos sprendimus.

  1.  

Apskaičiuoti UAB ,,Audėjas“ įmonės apslinkosauginius-ekonominius rodiklius.

  1.  

Nubraižyti UAB ,,Audėjas“ įmonės technologinę schemą, gaminio būvio ciklą ir darios gamtonaudos ar svaresnės gamybos taikymo galimybių shemą.

Praktinė vertė

Išanalizavus tekstilę gaminančios įmonės gamybinius – technologinius procesus, jos aplinkosaugines problemas, susipažinus su aplinkosaugos teisės aktais galima pateikti taršos mažinimo būdus, švaresnės gamybos sprendimus, ir taip sumažinti išteklių naudojimą bei prisidėti prie aplinkos taršimo problemos sprendimo.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8700 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Pramonės šakos aprašymas. Lietuvos ir užsienio šalių patirtis5
 • 1.1 Naudojamos žaliavos, ištekliai, gamybiniai – technologiniai procesai11
 • 1.2 Gamybos metu iškylančios aplinkosauginės problemos15
 • 2. Pasirinktos įmonės aprašymas. Gaminio būvio ciklas su įeinančiais ir išeinančiais srautais16
 • 3. Įmonės aplinkosauginės problemos. Atmosferos tarša, vandens tarša, dirvožemio tarša, susidarančios atliekos, fizinė tarša20
 • 4. Aplinkosaugos teisės aktų apžvalga ir analizė24
 • 5. Aplinkos poveikio statiniams analizė. Uždavinių skaičiavimai27
 • 6. Darniosios gamtonaudos taikymas. Švaresnės gamybos sprendimai36
 • 7. Aplinkosauginių – ekonominių rodiklių apskaičiavimas39
 • 7.1 Įmonės mokamų mokesčių už teršalų išmetimą apskaičiavimas39
 • Išvados47
 • Rekomendacijos48
 • Literatūra49

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės konkurencingumo vertinimas
Referatas Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės konkurencingumo vertinimas

Lietuvos aprangos ir tekstilės sektorius – viena iš svarbiausių [...]

Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Žemės ūkis iš kitų veiklos sričių išsiskiria savo specifinėmis savybėmis tokiomis kaip: sezoniškumas, klimatinės sąlygos [...]

Darnus vystymasis ir švaresnė gamyba. Darnaus vystymosi principų diegimas maisto pramonėje
Referatas Darnus vystymasis ir švaresnė gamyba. Darnaus vystymosi principų diegimas maisto pramonėje

Darbo aktualumas, naujumas: Pastaruoju metu daug kalbama apie gamtos išsaugojimą, kadangi žmogaus veikla kelia gamtai [...]

Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje

Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su darbuotojų sprendimo problemomis ir vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos [...]

Agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimas
Diplominis darbas Agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimas

Temos aktualumas. Agrarinis sektorius yra vienas svarbiausių šalies ūkio strateginių sričių. Jis svarbus ekonominiu, socialiniu [...]

Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas
Referatas Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių [...]

Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas
Prezentacija Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Uždaviniai ir metodai: Atlikti ekonomikos atvirumo aspektų teorinę analizę. Teorinės analizės pagalba įvertinti ekonomikos atvirumo rizikos veiksnius. Išanalizuoti [...]

Straipsnis: ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas
Referatas Straipsnis: ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Įvadas Pasaulinės ekonomikos nebūtų, jei valstybės veiktų viena nuo kitos nepriklausomai, tačiau, kaip žinoma, ištekliai Žemėje [...]

Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu
Prezentacija Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu

Solow modelis pavadintas kūrėjo – Roberto Mertono Solow (Solow, Robert Merton, g. 1924) – vardu.

Inovacijos projektavimo ekonominis vertinimas
Referatas Inovacijos projektavimo ekonominis vertinimas

Elektros energijos poreikiai pasaulyje nuolat didėja, elektros naudojimas pasižymi paprastumu ir universalumu. Be to, nuo [...]

Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas
Referatas Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas

Temos aktualumas – įmonei svarbu skaičiuoti visus įmonės ekonominius rodiklius, nes verslas dažnai žlunga, dėl [...]

UAB „Baldita“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas
Referatas UAB „Baldita“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas

Verslo ekonomika - tai naujausios verslo ekonomikos teorijos ir praktikos žinios, būtinos naujai situacijai adekvačiai kompetencijai [...]

Ekonominių idėjų apie turto nuosavybę raida ekonominės minties istorijoje ir jų vertinimas
Referatas Ekonominių idėjų apie turto nuosavybę raida ekonominės minties istorijoje ir jų vertinimas

Dabartiniam žmogui tikriausiai būtų labai sunku įsivaizduoti gyvenimą be privačios nuosavybės, kuri suteikia laisvės ir [...]

UAB „METALITA“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas
Referatas UAB „METALITA“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas

Įmonė tai gyvas, nuolat besikeičiantis subjektas, kuriam bet kokie rodyklių pokyčiai labai svarbūs. Jie leidžia [...]

AB „LESTO“ išteklių vertinimas, ilgalaikio turto analizė
Laboratorinis darbas AB „LESTO“ išteklių vertinimas, ilgalaikio turto analizė

Kiekvienai įmonei svarbu siekti savo veiklos tikslų – pelno. Materialusis veiksnys yra vienas iš svarbiausių [...]