Tekstilės pramonės aplinkosauginis - ekonominis vertinimas bei darnus išteklių panaudojimas

52 psl. / 8700 žod.

Ištrauka

Problema

Aplinkosaugos problema yra viena aktualiausių šiandieninių problemų visame pasaulyje. Sparčiai vystant ir tobulinant pramonę yra sunaudojama daug gamtos išteklių, energijos, naudingų iškasenų. Daug įvairių pramonės įmonių gamybos, technologinių procesų metu išmeta nemažai atliekų, susidaro šilumos nuostoliai, išskiria daug teršalų. Įvairios kenksmingos medžiagos keičia Žemės klimatą, sukelia šiltnamio efektą, rūgština dirvožemius ir vandens telkinius, taip pat prastėja oro kokybė. Visa tai kelia pavojų tiek žmonėms, tiek juos supančiai aplinkai, nes prastėja žmonių sveikata, žūsta augalai, gyvūnai, daromas neigiamas poveikis statiniams. Šias problemas būtina spręsti taikant aplinkos apsaugos metodus.

Aktualumas

Tekstilės medžiagų gamyba susideda iš nemažai procesų, iš kurių kiekvienas daugiau ar mažiau veikia aplinką. Išsiskyrę teršalai yra išleidžiami į orą, patenka į vandenis, dirvožemį ar išmetami kaip atliekos. Tai daro didelę neigiamą įtaką žmonėms, visai juos supančiai gamtai bei statiniams. Labai svarbu yra žinoti ir suvokti kokios yra aplinkos teršimo priežastys bei pasekmės, susipažinti su aplinkos apsaugos teisės aktais ir jų reglamentacija, aplinkos poveikio statiniams analize, taip pat išmokti aplinkosauginių – ekonominių rodiklių skaičiavimo, nes turint šių žinių galima spręsti aplinkos teršimo problemą.

Tikslas

Įvertinti UAB „Audėjas“ įmonės aplinkosaugines problemas ir jos daromą poveikį statiniams, išanalizuoti įmonės valymo įrenginių veiklą ir poveikį aplinkai, pateikti geriausius pasiūlymus, pritaikant techninius sprendimus, siekiant kuo mažesnio poveikio aplinkai bei ekonominės naudos tekstilės gamyboje.

Uždaviniai

Aprašyti tekstilės pramonės bei UAB ,,Audėjas“ įmonės gamybos metu naudojamas žaliavas, išteklius, gamybinius – technologinius procesus, bei jų metu iškylančias aplinkosaugines problemas.

Išanalizuoti UAB ,,Audėjas“ įmonės gaminio būvio ciklą.

Apžvelgti ir išanalizuoti aplinkosaugos teisės aktus susijusius su gamtos išteklių naudojimų, oro tarša.

Įvertinti aplinkos poveikį statiniams.

Išanalizuoti darnios gamtonaudos taikymo galimybes, pasiūlyti švaresnės gamybos sprendimus.

Apskaičiuoti UAB ,,Audėjas“ įmonės apslinkosauginius-ekonominius rodiklius.

Nubraižyti UAB ,,Audėjas“ įmonės technologinę schemą, gaminio būvio ciklą ir darios gamtonaudos ar svaresnės gamybos taikymo galimybių shemą.

Praktinė vertė

Išanalizavus tekstilę gaminančios įmonės gamybinius – technologinius procesus, jos aplinkosaugines problemas, susipažinus su aplinkosaugos teisės aktais galima pateikti taršos mažinimo būdus, švaresnės gamybos sprendimus, ir taip sumažinti išteklių naudojimą bei prisidėti prie aplinkos taršimo problemos sprendimo.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Pramonės šakos aprašymas. Lietuvos ir užsienio šalių patirtis5
 • 1.1 Naudojamos žaliavos, ištekliai, gamybiniai – technologiniai procesai11
 • 1.2 Gamybos metu iškylančios aplinkosauginės problemos15
 • 2. Pasirinktos įmonės aprašymas. Gaminio būvio ciklas su įeinančiais ir išeinančiais srautais16
 • 3. Įmonės aplinkosauginės problemos. Atmosferos tarša, vandens tarša, dirvožemio tarša, susidarančios atliekos, fizinė tarša20
 • 4. Aplinkosaugos teisės aktų apžvalga ir analizė24
 • 5. Aplinkos poveikio statiniams analizė. Uždavinių skaičiavimai27
 • 6. Darniosios gamtonaudos taikymas. Švaresnės gamybos sprendimai36
 • 7. Aplinkosauginių – ekonominių rodiklių apskaičiavimas39
 • 7.1 Įmonės mokamų mokesčių už teršalų išmetimą apskaičiavimas39
 • Išvados47
 • Rekomendacijos48
 • Literatūra49

Reziumė

Autorius
vi021
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 4, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai

Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Ekonomika Prezentacija maiguolida
Uždaviniai ir metodai: Atlikti ekonomikos atvirumo aspektų teorinę analizę. Teorinės analizės pagalba įvertinti ekonomikos atvirumo rizikos veiksnius. Išanalizuoti ekonomikos atvirumo indekso dinamiką Lietuvoje....