Socialiniai mokslai / Politologija

Politinė sistema Lietuvoje

2 atsiliepimai
Autorius:
Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; tam tikri visų institucijų dariniai, kuriuose vykdomi politiniai sprendimai; tam tikras modelis, kuris leidžia tyrinėti įvairių veiksnių įtaką politinės sistemos veikimui. Valstybės stabilumas priklauso nuo politinės sistemos veikimo stabilumo. Naujos valstybės, tokios kaip Lietuva, išgyvena politines krizes, nes politinės institucijos vystimąsi aplenkia visuomenės vystimasis.
Darbo tema„Lietuvos politinė sistema“
Tema yra aktuali, nes politinės sistemos koncepcija yra vienas rimčiausių ir populiariausių analitinių modelių siekiant pažinti valstybės politinio gyvenimo reiškinius.
Darbo objektas – Lietuvos Respublikoje egzistuojant politinė sistema.
Darbo tikslas – aprašyti Lietuvos politinę sistemą
Darbo uždaviniai :
1. Analizuoti politinės sistemos sampratą.
2. Panagrinėti konstitucinius politinės sistemos elementus.
3. Aprašyti Lietuvos politinės sistemos ypatumus
Darbas rašytas naudojant teisės aktų analizės, lyginamąjį metodus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7460 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • II. LIETUVOS POLITINĖ SISTEMA4
 • POLITINĖS SISTEMOS SAMPRATA4
 • Politinės sistemos sąvoka4
 • 1.2. Politinės sistemos tipologija6
 • 1.3. Politinės sistemos struktūra7
 • LIETUVOS POLITINĖ SISTEMA8
 • 2.1. Konstituciniai politinės sistemos elementai8
 • 2.1.1. Valdžių padalijimo principas8
 • 2.1.2. Valstybės valdymo forma10
 • 2.1.3. Rinkimai11
 • 2.1.4. Konstitucinė kontrolė13
 • 2.2. Lietuvos politinės sistemos struktūriniai elementai14
 • 2.2.1. Interesų grupės14
 • 2.2.2. Politinės partijos16
 • 2.2.3. Įstatymų leidžiamoji valdžia17
 • 2.2.4. Vykdomoji valdžia.19
 • 2.2.4.1. Prezidentas19
 • 2.2.4.2. Vyriausybė22
 • 2.2.5. Teisminė valdžia23
 • 2.2.6. Savivalda24
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪRA27

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Darbas gan geras, tik norėtūsi platesnio įvado ir išsamesnių išvadų.
, 2012-11-24
Puikus darbas :) Dėkui !
, 2014-03-02

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos politinė sistema
Referatas Lietuvos politinė sistema

Turbūt kiekvienas žmogus nors kartą gyvenime yra pagalvojęs, ką darytų, jei taptų prezidentu. Visi [...]

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema
Kursinis darbas Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi [...]

Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas
Referatas Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas

Politinė sistema šalia politikos yra svarbiausia politikos mokslų sąvoka. Politinė sistema ne tik apjungia visas [...]

Administracinių teismų sistema Lietuvoje
Referatas Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė.

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Lietuvos regioninė politika ES kontekste
Diplominis darbas Lietuvos regioninė politika ES kontekste

TEMOS AKTUALUMAS IR PROBLEMA. Pastaraisiais metais viena iš dažnai kartojamų frazių yra "Lietuvoje būtina vykdyti efektyvesnę [...]

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje
Referatas Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma [...]

Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.
Diplominis darbas Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.

Feminizmas laikoma viena iš postpozityvistinių teorijų, kurios vienas svarbiausių tikslų – politinių ir pilietinių moterų [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Vengrijos pilietinė visuomenė ir politinė sistema po komunizmo žlugimo
Referatas Vengrijos pilietinė visuomenė ir politinė sistema po komunizmo žlugimo

Vengrija kaip viena iš didžiausių Vidurio Europos šalių ir nuo seno garsėjanti savo išskirtinėmis tradicijomis [...]

Lietuvos viešojo administravimo sistema
Referatas Lietuvos viešojo administravimo sistema

Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas, kuriame nustatoma valstybės santvarka, jos valdžios institucijos bei jų tarpusavio [...]

Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema
Referatas Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema

Sveikatos   sistemos   reforma yra procesas, kurio tikslas pasiekti teigiamus pokyčius nacionalinėje sveikatos politikoje ir sistemoje [...]

Rusijos politinė sistema iki bolševikų perversmo
Referatas Rusijos politinė sistema iki bolševikų perversmo

Referato tema : Rusijos politinė sistema 1905 - 1917 m. (iki bolševikų perversmo) . Taigi [...]

Žemės sklypų registravimo sistema Lietuvoje
Referatas Žemės sklypų registravimo sistema Lietuvoje

Aktualumas. Že­mės skly­pas – tai te­ri­to­ri­jos da­lis, tu­rin­ti nu­sta­ty­tas ri­bas, ka­dast­ro duome­nis ir įre­gist­ruo­ta Ne­kil­no­ja­mo­jo [...]