Atsiskaitymų už darbą UAB „X“ įmonėje analizė

19 psl. / 5475 žod.

Ištrauka

Apskaitos informacija yra iš patikimo šaltinio gauti ir tinkamai užfiksuoti apskaitos duomenys, kuriuos naudoja savarankiški ūkiniai vienetai – įmonės jų valdymo procese arba kurie potencialiai ateityje gali būti naudingi vadybininkams bei kitiems apskaitos informacijos vartotojams. Šiuo atveju kalbėsime apie darbo apskaitą, kuri šiuolaikinėje visuomenėje yra ypač aktuali tiek darbdavio, tiek darbuotojo atžvilgiu. Svarbus apmokėjimo už darbą principas yra teisingas užmokestis už realius darbo rezultatus, kuris skatina darbuotoją panaudoti visus savo gebėjimus, o už tai darbdavys gauna puikius darbo vaisius. Kiekvienam žmogui reikėtų įsigilinti į šią sritį, nes bemaž kiekvienas moka arba gauna darbo atlygį, o apmokėjimo tvarka, įskaitymai į darbo užmokestį, mokami mokesčiai gali atrodyti tikra painiava, todėl šiame darbe paprastai papasakosiu apie darbo užmokesčio apskaitą ir išanalizuosiu UAB „X“ įmonės atsiskaitymų už darbą pirminę ir suvestinę apskaitą tiek iš darbdavio, tiek iš darbuotojo pusės.

Tyrimo objektas: UAB „X“ įmonės atsiskaitymų už darbą apskaita.

Darbo tikslas: išanalizuoti UAB „X“ įmonės atsiskaitymų už darbą pirminę ir suvestinę apskaitą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti atsiskaitymų už darbą apskaitos esmę ir jos reglamentavimą;
 2. Atlikti UAB „X“ įmonės atsiskaitymų už darbą pirminės apskaitos analizę;
 3. Atlikti UAB „X“ įmonės atsiskaitymų už darbą suvestinės apskaitos analizę.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir įmonės apskaitos dokumentų analizė.

Nagrinėjamas laikotarpis: 2013 – 2015 m.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. ATSISKAITYMŲ UŽ DARBĄ APSKAITOS ESMĖ IR APSKAITOS REGLAMENTAVIMAS
 • 1.1. Darbo laikas, jo trukmė ir suminė darbo laiko apskaita
 • 1.2. Atsiskaitymų už darbą apskaitos metodika
 • 1.3. Išskaitos iš darbo užmokesčio ir darbdavio mokamos įmokos nuo darbuotojų darbo užmokesčio
 • 2. ATSISKAITYMŲ UŽ DARBĄ PIRMINĖ APSKAITA UAB „X“ ĮMONĖJE
 • 2.1. UAB „X“ įmonės aprašymas
 • 2.2. Pirminiai UAB „X“ įmonės apskaitos dokumentai
 • 3. ATSISKAITYMŲ UŽ DARBĄ SUVESTINĖ APSKAITA UAB „X“ ĮMONĖJE
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
grigdanga
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Verslo įmonių apskaitos namų darbas

Apskaita Referatas baltojipuga
UAB „Gyvybė“ įregistruota 200X m. sausio 20 d., registracijos Nr. 704932. Bendrovės registravimo vieta yra Kęstučio g. 16a-18, Kaunas. Nuo 200X m. sausio...

Darbo užmokesčio apskaita.

Apskaita Referatas thisme
Darbo užmokestis - tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius (priedai,...

AB "Apranga" įmonės finansinių rodiklių analizė

Apskaita Referatas 2019 m. studentas geras
Įmonės finаnsinėse аtаskаitose pаteikiаmа dаug skаičių. Kаd jie virstų informаcijа, kuri būtinа priimаnt sprendimus, reikiа suprаsti, kаip sudаrytos finаnsinės аtаskаitos ir kuri iš...