Ekonomika ir verslas / Logistika

Krovinių gabenimas oro transportu: organizavimo ypatumai

0 atsiliepimų
Autorius:

                      Nuo transporto atsiradimo, jo reikšmė nuolatos auga. Transportas palengvina ne tik keliavimo ypatumus, tačiau juo yra pervežami dideli kiekiai krovinių. XIX a. vid. suintensyvėjo  geležinkelių statyba. 50 – aisiais paskutinio šimtmečio metais, mokslo ir technikos pažanga paspartino  automobilių transporto plėtrą. O jau XX a. ir XXI a. daug pastangų dėta tobulinant atskiras transporto rūšis, joms suteikiant techninius ir ekonominius rodiklius, kurie įgalina gerinti transporto priemonių panaudojimo efektyvumą. Ypač daug dėmesio skiriama oro transportui, kur oro transporte pradėti eksploatuoti viršgarsiniai keleiviniai lėktuvai ir t.t.

                      Šio tipo transportas pasižymi greitu krovinių pergabenimu, tačiau su ribota krova ir tam tikrais gabaritais. Visgi, oro transportu gabenami kroviniai esti labai brangūs. Lietuvoje vyrauja nemažai oro transporto bendrovių – Wizzair, Turksisz Airlines, Raynair ir t.t., kurios oro transporto skraidina keleivius po Europą ir kitas pasaulio šalis.

                      Krovinių gabenimą oro transportu nagrinėjo Baublys A. (2005), Pulauskas V. (2005), Urbonas J. A. (2005), Minalga R. (2007),  Palšaitis R. (2010), Vasiliauskas V. A. (2011) ir kt.

                      Vertinant gerėjančią šalies ekonominę padėtį, šalies makroekonominius rodiklius, didėja perspektyvos ir oro transporto paslaugų apimtys, dėl ko padidėja oro transporto bendrovių pajamos, šalies ekonomikos lygis kyla bei didėja valstybei mokama mokesčių suma. Atsižvelgiant į tokius rinkos pokyčius, galima pastebėti didėjančią oro transporto paslaugų svarbą rinkoje, dėl ko ypač svarbu išanalizuoti šio transporto rinkos paslaugų organizavimo ypatumus.

 

Darbo problema

                      Nepakankamas dėmesys skiriamas krovinių gabenimui oro transportu.

 

Darbo tikslas

                      Išanalizuoti krovinių gabenimo oro transporto organizavimo ypatumus.

Darbo uždaviniai

 

 1. Išnagrinėti istorinius oro transporto krovinių organizavimo ypatumus;
 2. Išnagrinėti teisinius oro transporto krovinių organizavimo ypatumus
 3. Nustatyti krovinių gabenimo oro transportu tarifus;
 4. Nustatyti ekspertų požiūrį į krovinių gabenimo ypatumus oro transportu.

Tyrimo metodai

 

                      Mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, lyginamoji analizė, teorijos perfrazavimas ir susisteminimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8105 žodžiai (-ų)
Lygis:
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. TEORINĖ DALIS7
 • 1.1. Oro transporto Lietuvoje istoriniai aspektai7
 • 1.2. Oro transporto dokumentai9
 • 1.3. Oro uostai12
 • 1.4. Oro uostų sandara13
 • 1.4.1. Keliai oro transporte16
 • 1.5. Techniniai procesai18
 • 1.6. Krovinio paruošimas gabenimui19
 • 1.7. Krovinių gabenimas oro transportu21
 • 1.7.1. Oro transporto krovinių gabenimo tarifai23
 • 2. PRAKTINĖ DALIS26
 • 2.1. Oro transporto privalumai26
 • 2.2. Ekspertinis vertinimas27
 • 2.3. Oro transporto programa iki 2015 metų30
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA33

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Muitinės veiklos ypatumai gabenant krovinius antžeminiu transportu
Diplominis darbas Muitinės veiklos ypatumai gabenant krovinius antžeminiu transportu

Temos naujumas ir aktualumas. Šiandieniniame verslo pasaulyje yra akivaizdūs globalizacijos reiškiniai, kai nacionalinis verslas tampa [...]

Avalynės krovinio gabenimas automobilių transportu Košice - Šiauliai
Referatas Avalynės krovinio gabenimas automobilių transportu Košice - Šiauliai

Lietuvoje didžiausią įtaką bendram krovinių vežimo apimties augimui turi kelių transportas , kuriam tenka beveik [...]

„UAB Kūbas“ krovinių gabenimo organizavimas
Kursinis darbas „UAB Kūbas“ krovinių gabenimo organizavimas

Temos aktualumas. Krovinių vežimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės [...]

Krovinių gabenimo oro transportu analizė
Referatas Krovinių gabenimo oro transportu analizė

Logistika- viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Tik nedaugeliui verslo sričių būdingi tokie stiprus [...]

UAB „Sunkiasvoris“ krovinių vežimų organizavimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais
Referatas UAB „Sunkiasvoris“ krovinių vežimų organizavimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais

Visame Pasaulyje labiausiai paplitusi transporto rūšis yra kelių transportas. Todėl keliais yra pervežama daugiausiai krovinių.

Organizacija, organizacinės sistemos ypatumai
Referatas Organizacija, organizacinės sistemos ypatumai

Vadyba - valdymas, vadovavimas socialinėms grupėms, žmonėms, įvairaus tipo organizacijoms, įmonėms, įstaigoms, mokykloms ir t.t.

Tarptautinis krovinių gabenimas: pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimas
Kursinis darbas Tarptautinis krovinių gabenimas: pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimas

          Temos aktualumas ir naujumas. Kursinio tema aktuali tuo, kad tarptautinių krovinių gabenimas – viena [...]

Pavojingų krovinių vežimo ypatumai
Referatas Pavojingų krovinių vežimo ypatumai

Temos aktualumas. Krovinių gabenimas - plati verslo sritis, reikalaujanti gero rinkos bei skirtingų krovinių savybių [...]

Bendravimo proceso ypatumai organizacijos lygmenyje
Referatas Bendravimo proceso ypatumai organizacijos lygmenyje

Bendravimas turi be galo didelę reikšmę žmogaus gyvenime. Mums yra svarbu užmėgsti, kurti ir išlaikyti [...]

Transporto reikšmė ir ypatumai prekių judėjime
Referatas Transporto reikšmė ir ypatumai prekių judėjime

Transporto reikšmė kiekvienais metais auga. Ir  vis dažniau išgirstame žodžius, kad transportas, būtinas siekiant visuomenės [...]

Komandinio darbo ypatumai “X” organizacijoje
Kursinis darbas Komandinio darbo ypatumai “X” organizacijoje

Šiandieninėje visuomenėje vienas iš esminių modernios, besimokančios organizacijos bruožų yra komandinė veikla. Komandos kuriamos, norint [...]

Avalynės krovinio gabenimas
Referatas Avalynės krovinio gabenimas

Lietuvoje didžiausią įtaką bendram krovinių vežimo apimties augimui turi kelių transportas , kuriam tenka beveik [...]

Transporto įmonės krovininio transporto priemonių palyginimas saugumo aspektu
Referatas Transporto įmonės krovininio transporto priemonių palyginimas saugumo aspektu

Temos aktualumas. Šiuolaikinis žmonių ir valstybių funkcionavimas neįsivaizduojamas ir iš esmės neįmanomas be transporto panaudojimo.

Tarptautinių krovinių gabenimas jūriniais konteineriais
Prezentacija Tarptautinių krovinių gabenimas jūriniais konteineriais

Tikslas: Išnagrinėti tarptautinių krovinių gabenimą jūriniais konteineriais. Darbo uždaviniai:  1. Išanalizuoti krovinių gabenimą jūra. 2. Išnagrinėti [...]

Krovinio gabenimo būdo ir optimalaus maršruto iš Lietuvos miesto į Danijos miestą parinkimas
Kursinis darbas Krovinio gabenimo būdo ir optimalaus maršruto iš Lietuvos miesto į Danijos miestą parinkimas

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, dar labiau suaktyvėjo mūsų šalies ryšiai ir bendradarbiavimas su kitomis [...]