Krovinių gabenimas oro transportu: organizavimo ypatumai

34 psl. / 8105 žod.

Ištrauka

                      Nuo transporto atsiradimo, jo reikšmė nuolatos auga. Transportas palengvina ne tik keliavimo ypatumus, tačiau juo yra pervežami dideli kiekiai krovinių. XIX a. vid. suintensyvėjo  geležinkelių statyba. 50 – aisiais paskutinio šimtmečio metais, mokslo ir technikos pažanga paspartino  automobilių transporto plėtrą. O jau XX a. ir XXI a. daug pastangų dėta tobulinant atskiras transporto rūšis, joms suteikiant techninius ir ekonominius rodiklius, kurie įgalina gerinti transporto priemonių panaudojimo efektyvumą. Ypač daug dėmesio skiriama oro transportui, kur oro transporte pradėti eksploatuoti viršgarsiniai keleiviniai lėktuvai ir t.t.

                      Šio tipo transportas pasižymi greitu krovinių pergabenimu, tačiau su ribota krova ir tam tikrais gabaritais. Visgi, oro transportu gabenami kroviniai esti labai brangūs. Lietuvoje vyrauja nemažai oro transporto bendrovių – Wizzair, Turksisz Airlines, Raynair ir t.t., kurios oro transporto skraidina keleivius po Europą ir kitas pasaulio šalis.

                      Krovinių gabenimą oro transportu nagrinėjo Baublys A. (2005), Pulauskas V. (2005), Urbonas J. A. (2005), Minalga R. (2007),  Palšaitis R. (2010), Vasiliauskas V. A. (2011) ir kt.

                      Vertinant gerėjančią šalies ekonominę padėtį, šalies makroekonominius rodiklius, didėja perspektyvos ir oro transporto paslaugų apimtys, dėl ko padidėja oro transporto bendrovių pajamos, šalies ekonomikos lygis kyla bei didėja valstybei mokama mokesčių suma. Atsižvelgiant į tokius rinkos pokyčius, galima pastebėti didėjančią oro transporto paslaugų svarbą rinkoje, dėl ko ypač svarbu išanalizuoti šio transporto rinkos paslaugų organizavimo ypatumus.

Darbo problema

                      Nepakankamas dėmesys skiriamas krovinių gabenimui oro transportu.

Darbo tikslas

                      Išanalizuoti krovinių gabenimo oro transporto organizavimo ypatumus.

Darbo uždaviniai

 1. Išnagrinėti istorinius oro transporto krovinių organizavimo ypatumus;
 2. Išnagrinėti teisinius oro transporto krovinių organizavimo ypatumus
 3. Nustatyti krovinių gabenimo oro transportu tarifus;
 4. Nustatyti ekspertų požiūrį į krovinių gabenimo ypatumus oro transportu.

Tyrimo metodai

                      Mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, lyginamoji analizė, teorijos perfrazavimas ir susisteminimas.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. TEORINĖ DALIS7
 • 1.1. Oro transporto Lietuvoje istoriniai aspektai7
 • 1.2. Oro transporto dokumentai9
 • 1.3. Oro uostai12
 • 1.4. Oro uostų sandara13
 • 1.4.1. Keliai oro transporte16
 • 1.5. Techniniai procesai18
 • 1.6. Krovinio paruošimas gabenimui19
 • 1.7. Krovinių gabenimas oro transportu21
 • 1.7.1. Oro transporto krovinių gabenimo tarifai23
 • 2. PRAKTINĖ DALIS26
 • 2.1. Oro transporto privalumai26
 • 2.2. Ekspertinis vertinimas27
 • 2.3. Oro transporto programa iki 2015 metų30
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA33

Reziumė

Autorius
yvonna
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2018
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

„UAB Kūbas“ krovinių gabenimo organizavimas

Logistika Kursinis darbas 2015 m. zymantez
Temos aktualumas. Krovinių vežimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės materialaus srauto turinį, užpildo transporto koridorius, užtikrina, kad...

Krovinių gabenimo oro transportu analizė

Logistika Referatas 2015 m. edvinculis
Logistika- viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Tik nedaugeliui verslo sričių būdingi tokie stiprus vidiniai ryšiai ir tokia plati veiklos geografija. Logistikos...

UAB "X" krovinių gabenimo organizavimas

Logistika Kursinis darbas 2020 m. dzastyna
Darbo aktualumas. Krovinių gаbenimo vаldymas yra neаtsiejamas nuo trаnsportavimo pаslaugas teikiаnčių įmonių logistikos procesų. Siekiаnt plėsti įmonės veiklą,...