Organizacinė valdymo struktūra AB “Anykščių vynas”

30 psl. / 31 žod.

Ištrauka

Žmonės jau gilioje senovėje suprato, kad susitelkę gali atlikti tokius darbus, kokių vienas žmogus nepajėgtų padaryti. Jie suprato ir tai, kad jų pastangos turi būti suderintos, kad kiekvienas turi žinoti, ką jis turi dirbti. Ir geriausia, kai yra žmogus, kuris kiekvienam tą nurodo. Tai buvo priežastis organizacijoms atsirasti. Organizacija yra vadovų pasaulio pagrindas ir vadybos gyvavimo priežastis. Dėl to reikia apibrėžti objektą ir įsitikinti, jog jį reikia valdyti.
Organizavimas, bendrąją prasme, yra ko nors surengimas, sutvarkymas į vieną visumą ar griežtą sistemą į kieno nors sandarą ar struktūrą. Tai vientisų žmonių, įrengimų ir medžiagų sistemų projektavimas, tobulinimas ir įgyvendinimas. Darbas irgi yra tokių sistemų elementas. Darbus nudirba žmonės, o organizavimo paskirtis yra nurodyti kiekvienam darbuotojui jo darbą, bei suteikti jam įgaliojimus, tai yra teises ištekliam panaudoti. Šiuolaikinis organizavimas remiasi sisteminiu požiūriu ir nuolatiniu bei visuotinius procesų racionalizavimu.
Organizavimas – tai organizacinių prielaidų, leidžiančių žmonėms ir jų grupėms efektyviai siekti užsibrėžtų tikslų, sukūrimo procesas. Organizavimas akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su daugeliu uždavinių.
Įmonėse organizavimas – tai sudarymas ir tobulinimas jos struktūros, kuri leidžia žmonėms bendrai ir rezultatyviai dirbti įgyvendinant įmonės tikslus.
Sunki ekonominė padėtis, nuolatinė bankroto grėsmė, silpna įstatyminė bazė, patirties gyvenimo rinkos sąlygomis stoka, nemokėjimas suderinti dirbančiųjų ir įmonės interesus, mažas darbuotojų aktyvumas labai apsunkina efektyvų sistemų diegimą įmonėje. Ką daryti, kad taip nebūtų? Bet vadovo darbas vertinamas ne valandų skaičiumi ar išlieto prakaito litrais, o galutiniu vadovaujamo kolektyvo darbo rezultatu. Kur kas sunkiau organizuoti darbą taip, kad viską būtų galima padaryti nesekinant savęs. Todėl vadovo darbo efektyvumą lemia ir sugebėjimas operatyviai spręsti užduotis, ir išmintingas nurodymas pavaldiniams, ir sugebėjimas operatyviai priimti sprendimus.
Valdymo sandara turi labai didelę įtaką įmonės veiklai: ji gali ir skatinti įmonės veiklos plėtrą, ir ją stabdyti. Įmonės sandara turi būti tokia, kad leistų įgyvendinti veiklos strategiją. Paprastai, kintant strategijai, tenka keisti ir organizacinę valdymo strategiją. Patirtis liudija, kad kas 5-7 metai subręsta sąlygos, verčiančios peržiūrėti valdymo sandarą. Prastinant ją, panaikinant nereikalingus lygius ar grandis, galima patobulinti valdymą, padaryti jį veiksmingesnį. Esant skirtingiems organizacinės valdymo sandaros tipams, įvairiai duodami sprendimų įgaliojimai, nurodymai, skiriasi jų vykdymo priežiūra ir kontrolė.
Šio darbo tikslas – aptarti organizacines valdymo struktūras, išsiaiškinti jų privalumus ir trūkumus bei išanalizuoti AB „Anykščių vynas“ organizacinę valdymo struktūrą.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą, apžvelgti įvairias organizacinių struktūrų formas;
2. Pateikti pasirinktos įmonės organizacinę valdymo struktūrą;
3. Išanalizuoti organizacinės struktūros sudarymo principus;
4. Pateikti išvadas.

Darbe naudota tyrimų metodika apima mokslinės ir periodinės literatūros, įmonės duomenų analizę.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • I. ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS SAMPRATA
 • IR JOS PROJEKTAVIMAS5
 • 1.1. Organizacijos samprata ir organizacinė struktūra5
 • 1.2. Organizacinės valdymo struktūros organizavimas ir pagrindiniai elementai6
 • 1.3. Organizacinis projektavimas7
 • 1.4. Organizacinės valdymo struktūros kūrimas (valdymo organizavimas)8
 • 1.5. Organizacijos struktūrinių grandžių sudarymas9
 • 1.5.1. Funkcinė organizacija9
 • 1.5.2. Produkto / rinkos organizacija11
 • 1.5.3. Matricinė organizacija11
 • 1.6. Kiti organizacinių valdymo struktūrų tipai13
 • 1.6.1. Patriarchalinė valdymo struktūra14
 • 1.6.2. Linijinė valdymo struktūra15
 • 1.6.3. Linijinė – funkcinė (štabinė) valdymo struktūra15
 • 1.7. Organizacinių struktūrų formų klasifikacijos įvairovė16
 • II. AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA19
 • 2.1. Įmonės charakteristika19
 • 2.1.1. Struktūros sudarymas19
 • 2.2. AB „Anykščių vynas“ organizacinės valdymo struktūros analizė20
 • 2.2.1. Bendrovės organizacinės valdymo struktūros pakopos20
 • 2.2.2. Pagrindinių grandžių struktūrinė schema21
 • 2.2.3. Vadybos funkcijų delegavimas atskiriems OVS blokams23
 • IŠVADOS29
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
andželo
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.05
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 25, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
30 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Aciu uz pagalba :)

Susiję darbai

AB “Anykščių vynas” analizė

Vadyba Referatas lukask
Savo darbe naudojausi teorine literatūra bei AB „Anykščių vynas“, internetine medžiaga. Santykinių rodyklių skaičiavimas turi didelę reikšmę įmonės pelningam egzistavimui,nes tai pradinis veiklos...

Uab “Dygsniukas” valdymo proceso analizė

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. baksas21
Organizacijos daro didelį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų gyvenimo lygio standartams ir mūsų ateičiai. Kadangi organizacijos ilgalaikės, jos padeda susieti mūsų praeitį, dabartį ir...

AB “Anykščių vynas” strategine analizė

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. ginteriukas
Dinamiškai kintančioje aplinkoje bei aštrioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviai veikti, jeigu jos moka apsibrėžti sau tikslinę orientaciją didesnei perspektyvai, parengti veiksmų bei...

Viešbučio organizacinė valdymo struktūra

Vadyba Diplominis darbas 2012 m. rasa13
Norint pagerinti savo organizacinę valdymo struktūrą, reikėtų išskirti struktūrinius padalinius: aptarnavimo personalo skyrių ir marketingo skyrių. Atlikus šį organizacinio valdymo struktūros patobulinimą būtų...