Sporto klubo pasirinkimo kriterijai arba ketinimas pirkti

37 psl. / 6251 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Pasak Karpavičiaus, Jucevičiaus (2009), sportas nuo pat antikos laikų buvo laikomas iš būtiniausių visuomenės funkcionavimo elementų. Tačiau šiais laikais vis tenka verslo atstovams, kurie siekia ekonominės naudos bei įžvelgia tame galimybes užsidirti. Stiprėjantis sporto sektorius tampa privačiomis verslo struktūromis, kuriose pagrindinis vaidmuo buti nemažus pinigų srautus (žr. [3]) .

Vilmos Tamulienės (2013) teigimu, sporto paslaugas teikiančios įstaigos, norėdamos sėkmingai vykdyti savo veiklą, turi atsižvelgti ne tik į politinę, ekonominę, socialinę, kultūrinę, technologinę aplinką, įvertinti savo konkurentus, tačiau būtina atsižvelgti į klientų poreikius, prioritetus renkantis paslaugas. Sporto, sveikatingumo organizacijos, sudarydamos strateginius rinkodaros planus, turi atsižvelgti kokie kriterijai renkantis sporto klubų teikiamas paslaugas klientams yra svarbiausi (žr. [20]).

Kaip vieną iš galimų paslaugų pasirinkimo kriterijų sporto klubuose galima būtų išskirti tai, jog besiplečianti sporto industrija turi labai susirūpinti savo specialistų kompetencija, nes tai tiesiogiai sąlygoja teikiamų paslaugų kokybę. Privačiame sektoriuje tai ypač svarbu, nes čia klientai darbuotojams kelia aukštesnius reikalavimus lyginant su viešojo sektoriaus sporto organizacijomis. Taigi, kaip viena iš svarbiausių sporto klubų veiklos efektyvumo skatinimą galima priskirti žmogiškųjų išteklių valdymą, kuriame svarbiausia - darbuotojų motyvacija. Motyvacija - veiklos priežastis, susijusi su objektyvių poreikių patenkinimu. Organizacijoje motyvacija turi dvi prasmes: tai veiklos stimulas, tenkinant individo poreikius ir skatinamoji priežastis, kurią sukelia motyvai, jų visuma. Iš to seka, jog motyvacijos procesas lemia organizacijos plėtrą ir išlikimą (Šavareinienė, 2012) (žr. [4]).

Darbo problema - išsiaiškinti potencialių sporto klubo klientų pasirinkimo kriterijus ir kokie veiksniai lemia vartotojų pasirinkimo elgesį.

Darbo tikslas - nustatyti kriterijus, kuriais remiantis vartotojai renkasi sporto klubus.

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti klientų elgesį, renkantis sporto klubus lyginant įvairių autorių tyrimus;

2. Nustatyti klientą įtakojančius veiksnius pasirinkime;

3. Išnagrinėti sporto paslaugas bei jų vertinimo kriterijus;

Tyrimo metodai:

Tiriamieji: tyrimo metu apklausti ManoApklausa.lt atsitiktiniai respondentai, užpildę pateiktą klausimyną apie sporto klubo pasirinkimo kriterijus.

Tyrimo metodai:

1. Mokslinės literatūros analizė;

2. Gautų duomenų analizė ir apibendrinimas;

3. Anketinė apklausa;

4. Apklausos rezultatų analizė.

 


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINĖ VARTOTOJŲ ELGESIO ANALIZĖ5
 • 1.1. Pasirinkimo kriterijų samprata5
 • 1.2. Veiksniai, įtakojantys paslaugos pasirinkimą5
 • 2. SPORTO KLUBAI IR JŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS7
 • 2.1. Sporto klubo samprata7
 • 2.2. Sporto klubo teikiamos paslaugos8
 • 2.2.1. Impuls veikla8
 • 2.2.2. Super-Gym veikla9
 • 2.2.3. Victoria Gym veikla10
 • 2.2.4. Savicko klubas „Big Z“11
 • 2.3. Sporto klubo pasirinkimo kriterijų vertinimo skalės12
 • 2.3.1.Final Choice Model12
 • 2.3.2.Conjoint analizė13
 • 2.3.3.Servqual modelis14
 • 3. APKLAUSOS REZULTATŲ ANALIZĖ17
 • 3.1. Klausimyno klausimų aptarimas17
 • 3.2. Respondentų, lankančių sporto klubus pasirinkimai20
 • 3.3. Klausimyno statistinė analize23
 • 3.4. Vertinimo klausimų analizė25
 • IŠVADOS (IR PASIŪLYMAI)33
 • LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI34
 • SANTRAUKA36
 • SUMMARY37
 • PRIEDAI38

Reziumė

Autorius
vika1
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 17, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
37 psl.

Susiję darbai

Sporto klubo „Šuolis“ atidarymas

Vadyba Referatas kristinap
Darbo tikslas: Suorganizuoti trijų dienų renginį viešbutyje „ Magis“ įvertinat iškeltus kriterijus. Uždaviniai: • išsiaiškinti renginių organizavimo galimybes viešbutyje „ Margis“ ; •...

Sporto klubo tyrimas

Vadyba Tyrimas 2020 m. Dovydas2
"GymPlius" sporto klubo tyrimo detali analizė. Prekinis ženklas, klubo pristatymas, klube vykstančios treniruotės, sporto klubo narysčių kainoraštis, kainos lyginimas

Sporto klubo rinkos tyrimas (prezentacija)

Vadyba Prezentacija 2020 m. Dovydas2
Pristatyme pateikta informacija: "GymPlius" pristatymas, prekinis ženklas, kainodara, kainos palyginimas su konkurentais, paslaugos, rinkos tyrimas, SSGG analizė, išvada.