Humanitariniai mokslai / Etninė kultūra

Užsienio studentų stereotipai apie suomius ir Suomiją

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

Prieš vykstant į naują vietą ir sutinkant naujus žmones neretai turime susidarę tam tikrą nuomonę, nes būname šį tą girdėję, matę, skaitę ar kas nors ką nors buvo pasakojęs ta tema. Kartais nuomonė būna pagrįsta, kartais ne visiškai atitinka realybę, tačiau tokiu būdu susidaro stereotipai, kurie yra gana paplitę, apie juos nevengiama kalbėti, jais pristatyti savo šalį. Išvykus studijuoti pagal mainų programą į Suomiją, sutikus kitataučius studentus buvo įdomu dalintis įspūdžiais apie Suomiją, jos gyventojus. Taip gimė idėja giliau paanalizuoti, kokius stereotipus susidarė studentai iš skirtingų pasaulio kraštų apie šią šalį ir pačius suomius.

Darbo objektas – užsienio studentų, atvykusių į Suomiją, stereotipai apie šalį ir jos gyventojus.

Darbo tikslas – atskleisti ir išanalizuoti stereotipų apie suomius ir Suomiją paplitimą tarp užsienio studentų, atvykusių studijuoti į Suomiją.

Uždaviniai:

1.Remiantis atliktu tyrimu suklasifikuoti vyraujančius stereotipus apie suomius ir Suomiją.

  1. Apžvelgti realius faktus remiantis moksline literatūra ir šaltiniais bei aptarti vyraujančius respondentų stereotipus.
  2. Palyginti išankstinę studentų nuomonę apie Suomiją ir jos gyventojus bei nuomonę pagyvenus šioje šalyje.
  3. Išanalizuoti, kaip skiriasi stereotipų paplitimas skirtinguose pasaulio regionuose.

Darbo naujumas ir aktualumas. Susitikus studentams iš skirtingų šalių, žemynų ir kultūrų Suomijoje labai įdomu ir populiaru lyginti savas kultūras su suomiška ir kartu kalbėti apie vyraujančius stereotipus apie šalį ir jos gyventojus. Tema yra nauja ir aktuali, nes lig šiol dar nebuvo tirti studentų stereotipai apie Suomiją.

Darbo metodai – anketavimas, aprašomasis ir lyginamasis metodai, literatūros ir šaltinių analizė. Anketavimo būdu išsiaiškinta studentų nuomonė ir žinios apie Suomiją bei jos gyventojus; aprašomasis ir lyginamasis metodai, literatūros ir šaltinių analizė padėjo išskirti vyraujančius stereotipus, palyginti juos su tikrais faktais.

Literatūros apžvalga. Prieš rašant darbą apžvelgta Yueh-Ting Lee, J. Jussim ir Clark R. McCauley knyga „Stereotype acuracy. Toward Appreciating Group Differences“, kurioje pateikta informacija, tyrimai ir diskusijos apie stereotipų tikslumą, realumą bei įrodymai, kad kai kurių stereotipų taiklumas padeda geriau suprasti skirtingas žmonių grupes. (Lee, Yueh-Ting; J. Jussim, Lee;  McCauley, Clark R., 2002). Valdo Pruskaus straipsnyje "Stereotipai ir jų devizualizacija tarpkultūrinėje komunikacijoje" analizuojamas stereotipas kaip reiškinys, jo atsiradimas, funkcijos, reikšmė, įtaka tarpkultūriniam bendravimui. (Pruskus Valdas, 2010) Bronio J. Kaslo išleistoje knygoje aptariami Baltijos šalių, tame tarpe ir Suomijos šalies atvejai. ( J. Kaslas Bronis, 1976) Deborah Swallow savo knygoje aprašo svarbiausius suomiškos kultūros aspektus, padedančius geriau pažinti Suomiją ir suomius. (Swallow Deborah, 2001) Straipsnyje „Perspectives to Finnish Identity“ aptariami svarbiausi Suomijos gyventojų identiteto, mentaliteto, gyvenimo būdo bruožai. (Ollila Anne, 2010) Didelė dalis informacijos, pateiktos šiame darbe, yra paremta „Facts about Finland“ leidiniu, kuriame aptariami Suomijos gyvenimo, kultūros, švietimo sistemos, politikos, socialinės gerovės, žmonių būdo ir kiti ypatumai, kuriuos sužinojus, galima visapusiškai pažinti šalį. (Eskola Matti, 1991) Jukka K. Korpela savo veikale pateikia pagrindinius suomių kalbos bruožus. (Korpela Jukka, 2014) Nacionalinė Suomijos gyventojų apklausa apie anglų kalbos vartojimą pateikia duomenis, kaip suomiai vartoja ir kokį požiūrį turi į šią užsienio kalbą. (National Survey on the English Language in Finland: Uses, meanings and attitudes, 2010) Straipsnyje „Religion and State in Finland“ kalbama apie Suomijos gyventojų santykį su religija, jos plėtrą XX a. pab. – XXI a. pr. (Kääriäinen Kimmo, 2011) Autorių Eric Solsten ir Sandra Meditz veikale pateikta informacija apie dominuojančius socialinius, ekonominius, karinius aspektus Suomijoje. (Solsten, Eric ir Meditz W., Sandra, 1988) Suomijos modernios medinės miesto architektūros  ypatumai pateikti Jouni Koiso-Kantila straipsnyje. (Koiso-Kantila Jouni) Suomijos mokyklų, universitetų švietimo sistemą, puikų suomių raštingumą ir jo priežastis aptaria straipsnis „The Finnish Education System and Pisa“ (Kupiainen Sirkku, Hautamäki Jarkko, Karjalainen Tommi, 2009) Terttu Leney savo knygoje supažindina su suomių charakteriu, jų laisvalaikio leidimo būdų, elgesio, bendravimo ypatumais. (Leney Terttu, 2009)

Tyrimo apžvalga. Pagrindinis darbo šaltinis yra autorės atliktas tyrimas internetinėje erdvėje adresu:

http://apklausa.lt/f/stereotypes-about-finns-and-finland-bjb1ubx/answers/new.fullpage. Apklausa norėta išsiaiškinti, kokie stereotipai apie konkrečius aspektus vyravo tarp užsienio studentų prieš atvykstant studijuoti į Suomiją apie šalį ir jos gyventojus bei kaip jie pakito po kurio laiko, pagyvenus šioje šalyje. Į anketas iš viso atsakė 42 studentai.  Pateikėjų lyčių pasiskirstymas labai panašus, vos aktyvesnės buvo merginos – į anketą atsakė 23 merginos ir 19 vaikinų. Amžiaus pasiskirstymas nuo 19 iki 27 m. : 2 devyniolikmečiai, 11 dvidešimtmečių ir tiek pat sulaukusių 21-erių, 5 sulaukę 22-jų, 8 pateikėjai 23 m., 3 – 24-erių, viena pateikėja 26 m. ir vienas – 27 m. Didžioji dalis 20 – 23 m. amžiaus. Tai visai suprantama, nes, kaip buvo galima pastebėti, dauguma studentų studijuoti pagal mainų programas renkasi studijuodami bakalauro 2-3 kurse arba 1 magistro kurse, todėl atitinkamas amžiaus pasiskirstymas atsiskleidė ir anketų atsakymuose.

Anketoje klausta, kiek laiko studentai gyvena Suomijoje. 2 studentai šalyje gyvena 9 mėn., po 3 studentus pasiskirstė gyvenančius 2, 2,5 ir 7 mėn. 4 studentai Suomijoje 4 mėn., ir po 13 studentų gyvenančių 3 arba 5 mėn. Didžioji dalis yra atvykę vienam semestrui, todėl dauguma apsistoję Suomijoje neilgiau kaip 5 mėn.

Studijuojamų sričių pasiskirstymas labai įvairus tarp įvairiausių sričių. Apibendrinant studentus pagal studijų programų fakultetus, jie pasiskirstė taip:  7 humanitarinių mokslų studentai, 8, studijuojantys matematikos ir gamtos mokslų fakultete, 4 medicinos studentai, 5 ekonomikos ar finansų studentai, 2, studijuojantys inžineriją ir 8 socialinių mokslų studentai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7646 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žiemos karas. Suomija Antrojo Pasaulinio karo metu
Referatas Žiemos karas. Suomija Antrojo Pasaulinio karo metu

Šio rašto darbo tikslai yra šie: išnagrinėti, kokie buvo rusų motyvai puolant Suomiją, kas visgi [...]

Suomijos užsienio politika1938-1939m.
Referatas Suomijos užsienio politika1938-1939m.

Tarpukario Suomija buvo suvereni valstybė Antrojo pasaulinio karo išvakarėse patekusi į labai sunkią padėtį. Nebūdama [...]

Suomijos dalykinio bendravimo ypatumai
Referatas Suomijos dalykinio bendravimo ypatumai

Temos aktualumas. Viena iš svarbiausių žmogaus savybių yra gebėjimas bendrauti, nes bendraudami mes galime perduoti [...]

Suomija. SSGG analizė
Referatas Suomija. SSGG analizė

Suomija garsėja aukščiausiu pragyvenimo lygiu, švara ir jaukumu, todėl keliautojams tai yra puiki galimybė išsiveržti [...]

Suomija
Prezentacija Suomija

Suomija yra viena iš penkių Šiaurės šalių ir šiauriausia Europos Sąjungos šalis. Suomija yra [...]

Prancūzija ir Suomija
Konspektas Prancūzija ir Suomija

Reljefas. Suomija palyginti žema, vidutinis paviršiaus aukštis – nuo 120 iki 190 m. virš jūros [...]

Suomijos verslo etiketas
Kursinis darbas Suomijos verslo etiketas

Verslumas yra vienas ryškiausių šiandieninės modernios visuomenės bruožų. Žvelgiant globaliai, vienos tautos mums be dvejonių [...]

Lietuvių kalba: Stereotipai apie Lietuvos miestus
Rašinys Lietuvių kalba: Stereotipai apie Lietuvos miestus

Kiekvienas iš mūsų kone kasdien susiduriame su gausybe pačių įvairiausių stereotipų: išvaizdos, tautybės, krašto, kuriame [...]

Darbo rinkos prognozavimo modelis Suomijoje
Referatas Darbo rinkos prognozavimo modelis Suomijoje

Suomijos populiacija siekia truputį daugiau nei 5,4 milijono gyventojų, iš jų – apie 2,5 mln.

Suomijos ir Maltos kultūra
Referatas Suomijos ir Maltos kultūra

1994 metais Suomija gavo palankų Europos Tarybos įvertinimą už pavyzdinį požiūrį į meną ir kultūrą.

Priešpriešinis sujungimas  užsienio studentų besimokančiųjų lietuvių kalba tekstuose
Kursinis darbas Priešpriešinis sujungimas užsienio studentų besimokančiųjų lietuvių kalba tekstuose

Šio darbo pasirinkimo motyvas – noras sužinoti bei įsigilinti, kokia yra priešpriešinio sujungimo svarba ir [...]

Viešųjų elektroninių paslaugų gyventojams Skandinavijos šalyse (Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje) tyrimas
Referatas Viešųjų elektroninių paslaugų gyventojams Skandinavijos šalyse (Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje) tyrimas

ĮVADASTema ir jos aktualumas Šių laikų ekonomika vis labiau krypsta nuo prekių mainų prie paslaugų [...]

Suomijoje kartu gyvenančių, bet nesusituokusių porų perėjimas į santuoką bei socioekonominių veiksnių įtaka
Referatas Suomijoje kartu gyvenančių, bet nesusituokusių porų perėjimas į santuoką bei socioekonominių veiksnių įtaka

Įvadas Pasirinkau suomių tyrėjos Elina Mäenpää straipsnį apie šiuolaikines poras, gyvenančias Suomijoje, jų pasirinkimą tuoktis ar [...]

Naujausi Suomijos moksliniai laimėjimai ir inovacijos
Prezentacija Naujausi Suomijos moksliniai laimėjimai ir inovacijos

  Tai viena iš lyderiaujančių inovacijų srityje šalių, esanti Šiaurinėje Europos dalyje. Šiuo metu daugiausia [...]