Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje

37 psl. / 7785 žod.

Ištrauka

Įmonių veiklos analizės kursinio darbo tema yra aktuali, nes šešėlinės ekonomikos apimtys yra matuojamos pasauliniu mastu ir jos stiprus neigiamas poveikis juntamas visose gyvenimo srityse. Oficialiai neapskaityta ekonomika iškraipo statistinius ir finansinius rodiklius neatspindėdami realios tiesos apie svarbius reiškinius, kuriuos nagrinėjant priimami svarbūs valdymo, ekonominiai bei kiti sprendimai ir prognozės. Įmonės lygiu šešėlinė ekonomika nuslepia tikrąją įmonės finansinę būklę, neteikia tikslių duomenų valdymo sprendimams priimti ir leidžia įmonei nesąžiningai konkuruoti rinkoje.
Individualios įmonės „X“ veikloje pastebimi santykinių rodiklių ir darbo užmokesčio nukrypimai nuo statistinių reikšmių, todėl ji patenka tarp rizikingų įmonių, kurios gali vykdyti šešėlinę ekonomiką. Problema gali būti gana gili, nes esant šešėlinei ekonomikai finansiniai rodikliai iškraipo tikrą tiesą apie įmonės būklę, todėl reikia nustatyti jos daromą įtaką turtui, įsipareigojimams ir rezultatams bei pateikti siūlymus, kaip įmonei išspręsti iškilusias problemas.
Tyrimo tikslas –patikrinti kokią įtaką individualios įmonės rezultatams turi šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibūdinti šešėlinę ekonomiką.
2. Apibūdinti IĮ “X” įmonės veiklą, bei atlikti finansinę analizę.
3. Darbo užmokesčio apskaita, apskaičiavimas ir analizė įmonėje “X”, poveikis įmonės rezultatams.
Tyrimo objektas: Individualios įmonės „X“ finansinės atskaitomybės duomenys bei LR Statistikos departamento duomenys.
Tyrimo metodai: finansinių duomenų ir santykinių rodiklių palyginamoji analizė, mokslinių ir kitų literatūros šaltinių analizė, modeliavimas, grafinė analizė.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. Šešėlinė ekonomika5
 • 1.1. Darbo užmokesčio mokesčių našta7
 • 2. IĮ “X” įmonės analizė8
 • 2.1. IĮ „X“ veiklos charakteristika8
 • 2.2. Įmonės finansinių ataskaitų rodiklių struktūros (V) ir dinamikos (H) įvertinimas10
 • 2.2.1. Vertikalioji (struktūros) analizė11
 • 2.2.2. Horizontalioji (dinamikos) analizė13
 • 2.3. Pelningumo rodiklių analizė15
 • 3. Darbo užmokestis apskaitoje ir analizė įmonėje IĮ “X”16
 • 3.1 Darbo užmokesčio slėpimo struktūrograma16
 • 3.1.1 Darbo užmokesčio slėpimas16
 • 3.1.2 Darbo užmokesčio judėjimo apskaitoje struktūra17
 • 3.1.3 Darbo užmokesčio slėpimo įtaka turtui, įsipareigojimams ir rezultatams20
 • 3.2 Darbo užmokesčio įtakos rezultatams apskaičiavimas23
 • 3.3 Pasiūlymai24
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS27
 • PRIEDAI28
 • 1 Priedas. Balansas1
 • 2 Priedas. Pelno (nuostolio) ataskaitos2
 • 3 Priedas. Vertikalioji balanso analizė3
 • 4 Priedas. Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaita4
 • 5 Priedas. Horizontalioji balanso analizė5
 • 6 Priedas. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaita6

Reziumė

Autorius
ginteriukas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 28, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
37 psl.

Susiję darbai

Šešėlinė ekonomika, jos formavimosi priežastys

Ekonomika Referatas 2013 m. grigdanga
Šešėlinės veiklos aktyvumas visais laikais priklausė ir priklauso nuo valstybės aktyvumo ir šalies ūkio sistemos. Per paskutiniuosius dvidešimt metų atlikta daug šešėlinės ekonomikos...

Šešėlinės ekonomikos analizė

Ekonomika Referatas 2014 m. vodafone
Šešėlinė ekonomika Lietuvoje yra itin aktuali problema. Skaičiuojama, kad pas mus šios pilkosios ekonominės veiklos apimtis sudaro beveik trečdalį bendrojo vidaus produkto. O...