Finansinė analizė įmonėje AB „Anykščių vynas“

28 psl. / 3112 žod.

Ištrauka

Kiekviena pelno siekianti įmonė, norinti vystyti pelningą veiklą bei išsilaikyti konkurencinėje rinkoje, labai didelį dėmesį turi skirti savo finansinei veikos analizei. Be finansų neįmanoma vystyti jokios veiklos. Todėl labai svarbus yra firmos veiklos analizavimas, įvairių finansinių rezultatų vertinimas. Įmonės veiklos analizė gali padėti atrasti silpnąsias veiklos puses, pasirinkti tinkamą veiklos strategiją.
Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" yra moderni, šiuolaikiška, atitinkanti tarptautinius kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos standartus įmonė. Kokybės vadybos sistemos suteikia prestižo, praplečia eksporto galimybes, padeda nuolat tenkinti vartotojų poreikius bei užtikrinti jų pasitikėjimą.. Užbaigta technologinė modernizacija leidžia gaminti aukštos kokybės gėrimus : vyną, sidrą, likerius, trauktines, degtinę, brendį, viskį, kokteilius. Savo gaminiams bendrovė naudoja natūralias žaliavas, vaisius bei uogas ir tiki, kad vartotojai tai įvertins.
Įmonės finansinė atskaitomybė buvo parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Taikyti apskaitos principai yra tinkami ir finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais parodo teisingą vaizdą.

TIKSLAS:
Atlikti pasirinktos įmonės finansinę analizę, nurodant priežastis, lėmusias įmonės veiklos rezultatus.

UŽDAVINIAI:
1. Apibūdinti nagrinėjamos problemos teorinius aspektus.
2. Atlikti pasirinktos įmonės finansinę analizę.
3. Nustatyti įmonės finansines problemas.
4. Nustatyti ir įvertinti analizuojamą problemą įmonėje.
5. Modeliavimo pagalba pateikti galimus problemos sprendimo variantus.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. AB ,, ANYKŠČIŲ VYNAS“ NAGRINĖJAMOS PROBLEMOS TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 2. AB “ANYKŠČIŲ VYNAS” FINANSINĖ ANALIZĖ6
 • 2.1. ĮMONĖS BALANSO HORIZONTALI ANALIZĖ6
 • 2.2. ĮMONĖS BALANSO VERTIKALI ANALIZĖ11
 • 2.3. AB “ANYKŠČIŲ VYNAS” PELNO (NUOTOLIO) ATASKAITOS HORIZONTALI ANALIZĖ17
 • 2.4. AB “ANYKŠČIŲ VYNAS” PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS VERTIKALI ANALIZĖ19
 • 2.5. ĮMONĖS SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ19
 • 2.5.1. Pelningumo rodiklių analizė20
 • 2.5.2. Apyvartumo rodiklių analizė21
 • 2.5.3. Likvidumo rodiklių analizė22
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA23
 • PRIEDAI24
 • 1 priedas. Balanso horizontali analizė24
 • 1 priedas tęsinys25
 • 2 priedas. Balanso vertikali analizė26
 • 3 priedas. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali ir vertikali analizės27
 • 4 priedas. Santykinių rodiklių analizės skaičiavimai28

Reziumė

Autorius
ginteriukas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 28, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Įmonės "X" finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. grreettaaa
Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas....

Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. karpis
Darbe atliekama įmonės finansinė analizė ir pagal apskaičiuotus finansinius rodiklius yra prognozuojama tolimesnė įmonės raida. Apžvelgiami galimi sunkumai ir stabilumo įvertinimas.

AB "Anykščių vynas" mokumo būklės analizė

Finansai Kursinis darbas 2014 m. nori123
Mokumas yra labai svarbi įmonės išlikimo sąlyga. Visoms įstaigoms būtina vykdyti savo įsipareigojimus. Priešingu atveju įmonė praranda autoritetą ir gebejimą konkuruoti...