Ekonomika ir verslas / Finansai

Finansinė analizė įmonėje AB „Anykščių vynas“

0 atsiliepimų
Autorius:
Kiekviena pelno siekianti įmonė, norinti vystyti pelningą veiklą bei išsilaikyti konkurencinėje rinkoje, labai didelį dėmesį turi skirti savo finansinei veikos analizei. Be finansų neįmanoma vystyti jokios veiklos. Todėl labai svarbus yra firmos veiklos analizavimas, įvairių finansinių rezultatų vertinimas. Įmonės veiklos analizė gali padėti atrasti silpnąsias veiklos puses, pasirinkti tinkamą veiklos strategiją.
Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" yra moderni, šiuolaikiška, atitinkanti tarptautinius kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos standartus įmonė. Kokybės vadybos sistemos suteikia prestižo, praplečia eksporto galimybes, padeda nuolat tenkinti vartotojų poreikius bei užtikrinti jų pasitikėjimą.. Užbaigta technologinė modernizacija leidžia gaminti aukštos kokybės gėrimus : vyną, sidrą, likerius, trauktines, degtinę, brendį, viskį, kokteilius. Savo gaminiams bendrovė naudoja natūralias žaliavas, vaisius bei uogas ir tiki, kad vartotojai tai įvertins.
Įmonės finansinė atskaitomybė buvo parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Taikyti apskaitos principai yra tinkami ir finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais parodo teisingą vaizdą.

TIKSLAS:
Atlikti pasirinktos įmonės finansinę analizę, nurodant priežastis, lėmusias įmonės veiklos rezultatus.

UŽDAVINIAI:
1. Apibūdinti nagrinėjamos problemos teorinius aspektus.
2. Atlikti pasirinktos įmonės finansinę analizę.
3. Nustatyti įmonės finansines problemas.
4. Nustatyti ir įvertinti analizuojamą problemą įmonėje.
5. Modeliavimo pagalba pateikti galimus problemos sprendimo variantus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3112 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. AB ,, ANYKŠČIŲ VYNAS“ NAGRINĖJAMOS PROBLEMOS TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 2. AB “ANYKŠČIŲ VYNAS” FINANSINĖ ANALIZĖ6
 • 2.1. ĮMONĖS BALANSO HORIZONTALI ANALIZĖ6
 • 2.2. ĮMONĖS BALANSO VERTIKALI ANALIZĖ11
 • 2.3. AB “ANYKŠČIŲ VYNAS” PELNO (NUOTOLIO) ATASKAITOS HORIZONTALI ANALIZĖ17
 • 2.4. AB “ANYKŠČIŲ VYNAS” PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS VERTIKALI ANALIZĖ19
 • 2.5. ĮMONĖS SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ19
 • 2.5.1. Pelningumo rodiklių analizė20
 • 2.5.2. Apyvartumo rodiklių analizė21
 • 2.5.3. Likvidumo rodiklių analizė22
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA23
 • PRIEDAI24
 • 1 priedas. Balanso horizontali analizė24
 • 1 priedas tęsinys25
 • 2 priedas. Balanso vertikali analizė26
 • 3 priedas. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali ir vertikali analizės27
 • 4 priedas. Santykinių rodiklių analizės skaičiavimai28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
AB “Anykščių vynas” analizė
Referatas AB “Anykščių vynas” analizė

Savo darbe naudojausi teorine literatūra bei AB „Anykščių vynas“, internetine medžiaga. Santykinių rodyklių skaičiavimas [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”
Kursinis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”

Temos aktualumas. Ilgalaikis materialusis turtas vaidina labai reikšmingą vaidmenį daugelio įmonių veikloje, nes jo neturint [...]

AB “Anykščių vynas” strategine analizė
Kursinis darbas AB “Anykščių vynas” strategine analizė

Dinamiškai kintančioje aplinkoje bei aštrioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviai veikti, jeigu jos moka apsibrėžti [...]

AB
Kursinis darbas AB "Anykščių vynas" mokumo būklės analizė

  Mokumas yra labai svarbi įmonės išlikimo sąlyga. Visoms įstaigoms būtina vykdyti savo įsipareigojimus. Priešingu atveju [...]

Finansinė įmonės analizė turto požiūriu
Referatas Finansinė įmonės analizė turto požiūriu

Finansų analizė rinkos ekonomikos sąlygomis yra mikroekonomikos mokslo šaka, apibendrinanti praktikoje vykstančius finansinės veiklos procesus [...]

Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu
Referatas Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu

1. Vertikaliosįmonėsanalizė atlikimas a. Balanso b. Pelno(nuostolių) ataskaitos 2. Horizontalios įmonės analizės atlikimas a. Pelno(nuostolių) ataskaitos b. Balanso 3. Santykinių rodiklių analizė a. Pelningumo rodikliai. b. Likvidumo rodikliai. c. Apyvartumo rodikliai. d. Finansinio padengimo rodikliai. 4. Bankroto tikimybės [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė
Referatas Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė

Žodis ,,analizė“ išvertus iš graikų kalbos reiškia ,,išskaidyti“. Būtent finansinės informacijos skaidymas padeda nustatyti vienų [...]

Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė
Kursinis darbas Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė

Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti [...]

Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė
Referatas Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė

Temos aktualumas: Viena iš šiuo metu aktualiausių Lietuvos verslo problemų – didelis nemokių, bankrutuojančių ir [...]

Įmonės
Kursinis darbas Įmonės "X" finansinė analizė

Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos [...]

Įmonės
Kursinis darbas Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Kursinio darbo tikslas – atlikti X įmonės finansinę analizę, apskaičiuojant įmonės veiklos efektyvumo, pelningumo rodiklius [...]

„N“ įmonės finansinė analizė
Kursinis darbas „N“ įmonės finansinė analizė

Šiame darbe atliekama įmonės „N“ finansinė analizė, skaičiuojami tokie rodikliai kaip pelningumas, mokumas bei veiklos [...]

Įmonės finansinė analizė
Referatas Įmonės finansinė analizė

Šiuo metu Lietuvoje aktualia verslo problema tampa didelis nemokių, bankrutuojančių ir likviduojamų įmonių skaičius. Daugelis [...]