Jokūbinių šventės Leckavos miestelyje organizavimo analizė

50 psl. / 12164 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. ”Šventės – tai nekasdieniškas, dažniausiai papročio, tradicijos ar kitos visuomenės normos nustatytas iškilmingas bendraujamojo pobūdžio renginys, kuriuo metu laikinai žmogus atsipučia nuo kasdieninės veiklos bei įprastos gyvensenos.“ (Vyšnniauskaitė A. 2002).

Šventės yra neapčiuopiamos, besikeičiančios, tai nėra produktas, kurį žmogus gali išbandyti, paliesti, ar kitaip sužinoti jo poveikį, tai paslauga, kurią reikia pajausti emociškai. Įvairaus tipo šventes dažniausiai organizuoja įmonės. Netradicinės šventės organizuojamos tam tikroje vietoje, tam tikru laiku, jos dažniausiai nėra atkartojamos, todėl organizatoriai kruopščiai organizuoja renginį nuo pat pradžios iki pabaigos, stengiasi, kad visi organizavimo aspektai būtų išpildyti ir šventė vyktų sklandžiai bei būtų atliktas kokybiškas darbas. Šie etapai yra svarbus renginių organizatoriams, nes būtent jie nusako nuo ko priklausys šventės kokybė ir tolimesnis vartotojų susidomėjimas. Taip pat švenčių paskirtis yra sukelti teigiamų išgyvenimų, sužadinti gerą nuotaiką, paskatinti žmogiškąjį orumą, individualumą (Vasiliauskaitė Z. 2015).

Problematika. Organizavimas yra vienas iš svarbiausių renginių aspektų, siekiant pritraukti, kuo daugiau žmonių. Kiekvienam šventės organizatoriui svarbu pritraukti, kuo daugiau lankytojų, todėl norint tai padaryti reiktų atsižvelgti į lankytojų poreikius, padaryti kuo įdomesnį scenarijų, programą, atskleisti esmę, tikslą, pateikti pagrindine renginio idėja. Kadangi mokslinėje literatūroje yra mažai informacijos apie švenčių kokybišką organizavimą, kyla klausimas, kaip sukurti kokybišką bei patrauklią šventę, kuri galėtų išlaikyti savo populiarumą ne tik tarp vietos gyventojų, bet ir tarp kitų miestų žmonių ar netgi kitos šalies gyventojų

Tyrimo objektas. Jokūbinių šventė Leckavos miestelyje organizavimas.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti Jokūbinių šventės Leckavos miestelyje organizavimo aspektus.

Tyrimo uždaviniai:

 1. ]Išsiaiškinti šventės sampratą;

 2. Išnagrinėti šventės organizavimo teorinius aspektus.

 3. Išanalizuoti Jokūbinių šventės organizavimo aspektus Leckavos miestelyje.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu, apklausa žodžiu (pusiau struktūrizuotas interviu, lyginamoji analizė, matematinė – statistinė.

 


Turinys

 • Turinys
 • Įvadas4
 • 1. TYRIMO APŽVALGOS METODIKA5
 • 2.1 Šventės teorinė apibrėžtis7
 • 3. ŠVENČIŲ ORGANIZAVIMO TEORINIAI ASPEKTAI10
 • 4. JOKŪBINIŲ ŠVENTĖS LECKAVOS MIESTELYJE ORGANIZAVIMO ASPEKTŲ EMPIRINĖ ANALIZĖ17
 • 4.1 Jokūbinių šventės Leckavos miestelyje tradicijos17
 • 4.2 Lankytojų nuomonės apie Jokūbinių šventės Leckavos miestelyje organizavimą apklausos rezultatų analizė21
 • 4.3 Jokūbinių šventės Leckavos miestelyje organizatorių ir lankytojų lyginamoji apklausos rezultatų analizė32
 • Išvados36
 • Pasiūlymai37
 • Literatūros sąrašas38
 • Priedų sąrašas39
 • 1 priedas. Kursinio darbo autoriaus raštiškas įsipareigojimas dėl neplagijavimo
 • 2 priedas. Kursinio darbo pažyma dėl įmonės vardo ir duomenų naudojimo
 • 3 priedas. Jokūbinių šventės Leckavos miestelyje apklausa lankytojams.
 • 4 priedas. Jokūbinių šventės Leckavos mietelyje organizatorės pusiau struktūrizuoto interviu atsakymai.
 • 5 priedas. Jokūbinių šventės Leckavos miestelyje 2 organizatorės pusiau struktūrizuoto interviu atsakymai.

Reziumė

Autorius
ewute_
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€10.68
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 4, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
50 psl.

Susiję darbai

Kelionės į Briuselį organizavimas

Turizmas Referatas 2011 m. printemps
Kodėl Briuselis? Briuselis turi tiek veidų, kiek tautų čia gyvena, maždaug trečdalis miestiečių turi užsienio pasus. Nuo 1950 m. pabaigos miestas žinomas kaip...

Kelionės į Stokholmą organizavimas

Turizmas Referatas brigituke
Kelionę į Stokholmą pasirinkau todėl, kad jau seniai esu girdėjusi jog tai vienas patraukliausių pasaulio miestų, kartu - vienas sunkiausiai apibūdinamų. Norėjau pamatyti...

Tarptautinio turizmo sistemos analizė Portugalijoje

Turizmas Referatas 2012 m. gintarėt
SANTRAUKA   Darbe analizuojama Portugalijos tarptautinio turizmo sistema. Apžvelgiamos visos svarbios sritys: bendra šalies tarptautinio turizmo situacija; gamtinė aplinka; garsiausios Portugalijos lankytinos vietos;...