„SWAROVSKI“ juvelyrinių gaminių vartotojų elgsenos modeliavimas

35 psl. / 6988 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiandieniniame pasaulyje labai sunku išsiskirti iš milijardinės žmonių minios, tad norint būti pastebėtam reikia kažkuo atkreipti kitų dėmesį. Norėjimas išsiskirti iš kitų mums nėra svetimas jausmas, visi mes norime būti ypatingi ir matomi. Vyrai tam, jog būtų pastebėti dažniausiai renkasi prabangias mašinas, o moterys – papuošalus. Pastaruosius renkasi ne vien dėl to, kad norima išsiskirti, bet ir dėl to, kad tai suteikia didesnį savivertės jausmą, estetinį pasitenkinimą. Pasaulinėje rinkoje yra labai daug prekės ženklų, kurie siūlo vertingus ir mažiau vertingus juvelyrinius gaminius. Bene žinomiausia iš tokių įmonių yra „SWAROVSKI“, kurie siūlo itin prabangius papuošalus.  Jų asortimentas yra labai platus: nuo dekoruotų raštinių prekių iki baldų ar transporto priemonių. Dėl labai prestižiškai nušlifuotų juvelyrinių gaminių, juos jau pamėgo dauguma vartotojų, ir labai retas žmogus, nežino kas tai yra „SWAROVSKI“. Dauguma šį prekinį ženklą sieja būtent su papuošalais, todėl mes šiame darbe bandysime atpažinti, koks yra šių gaminių vartotojas, kokias tikslais perka šią produkciją ir kaip elgiasi prieš pirkimą, pirkdami ir po jo.

Darbo tikslas. Išsiaiškinti „SWAROVSKI“ juvelyrinių gaminių vartotojo elgseną.

Darbo problema. Neaiškus juvelyrinių gaminių „SWAROVSKI“ vartotojų elgsenos modelis.

Iškelti uždaviniai:

 1. Išanalizuoti „SWAROVSKI“ juvelyrinių gaminių verslo koncepciją;
 2. Aprašyti empirinį „SWAROVSKI“ juvelyrinių gaminių tyrimą;
 3. Išsiaiškinti „SWAROVSKI“ juvelyrinių gaminių vartotojų elgsenos sprendimo priėmimo procesą;
 4. Sudaryti „SWAROVSKI“ juvelyrinių gaminių vartotojo elgsenos modelį.

Darbo objektas.  „SWAROVSKI“ juvelyrinių gaminių vartotojų elgsena.

Hipotezė. Kiek prekės ženklas yra pagrindinis motyvatorius perkant „SWAROVSKI“ juvelyrinius gaminius?


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1 „SWAROVSKI“ SITUACIJOS APŽVALGA4
 • 1.1 „SWAROVSKI“ istorija4
 • 1.2 „SWAROVSKI“ verslo koncepcija4
 • 1.3 „SWAROVSKI“ verslo augimas pasaulyje5
 • 1.4 „SWAROVSKI“ SSGG analizė6
 • 1.5 „SWAROVSKI“ verslo Lietuvoje plėtra ir perspektyva7
 • 2 EMPIRINIS „SWAROVSKI“ JUVELYRINIŲ GAMINIŲ VARTOTOJŲ ELGSENOS TYRIMAS9
 • 2.1 „SWAROVSKI“ juvelyrinių gaminių vartotojų elgsenos tyrimo metodologija9
 • 2.2 Tyrimo rezultatų analizė ir apibendrinimas10
 • 2.3 Tyrimo respondentų demografinių duomenų analizė11
 • 2.4 Tyrimo respondentų elgsenos iki pirkimo analizė12
 • 2.5 Tyrimo respondentų pirkimo analizė14
 • 2.6 Tyrimo respondentų elgsena po pirkimo analizė14
 • 2.7 Tyrimo respondentų asociacijos su prekiniu ženklu duomenų analizė15
 • 2.8 Tyrimo respondentų individualybės analizė16
 • 3 IŠPLĖSTINIS „SWAROVSKI“ JUVELYRINIŲ GAMINIŲ VARTOTOJŲ ELGSENOS MODELIS18
 • 3.1 „SWAROVSKI“ juvelyrinių gaminių vartotojų sprendimo priėmimo procesas (etapai)18
 • 3.2 „SWAROVSKI“ juvelyrinių gaminių vartotojo profilis19
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS20
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS21
 • PRIEDAI22

Reziumė

Autorius
filomele
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 16, 2018
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2012 m. nijole40
Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės, kurios tam tikrais atvejais vartotojo sąmonėje net nėra...

Vartotojų elgsenos kaita

Rinkodara Referatas 2007 m. guoba
Rinkoje prekės ir paslaugos perkamos asmeniniam vartojimui arba gamybai. Pirkėjai stipriai skiriasi pagal amžių, pajamas, išsilavinimą, skonius ir kitus veiksnius. Individualaus pirkėjo elgsena...

Pieno produktų vartotojų elgsena

Rinkodara Tyrimas 2013 m. svajūnė
Darbo aktualumas: Jau seniai vartotojas ir jo poreikiai tapę vienu iš svarbiausių objektų kiekvienos įmonės veikloje. Svarbiausias verslo organizacijų tikslas – patenkinti vartotojų...