Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos

23 psl. / 6793 žod.

Ištrauka

Remiantis “Vaikų teisių konvencija” galima teigti, kad kiekvienas vaikas turi turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi. Todėl reikia pripažinti, kad vaikai, kurių tėvai dirba, galėtų naudotis vaikų priežiūros ir ugdymo įstaigomis, kurios siekia sudaryti tokias ugdymo sąlygas, kurios mažiems vaikams būtų tarsi antrieji namai po šeimos (Vaikų teisių konvencija, 1999).

Daugelis tėvų, į ugdymo įstaigas atvesdami 2 – 3 metų  ir dar mažesnius vaikus, iš pedagogų tikisi, kad jų vaikai būtų ugdomi visapusiškai, tačiau patys tėvai, dėl nuolatinio skubėjimo ir įtampos dažnai pastebi, kad jų vaikai ima nebeklausyti, prieštarauti ar kitaip negatyviai elgtis. Norint suprasti vaiko elgesį vienoje ar kitoje situacijoje, reikia visų pirma tėvams ir pedagogams išsiaiškinti, kokios aplinkybės verčia juos vienaip ar kitaip elgtis. Namie ar su bendraamžiais elgiasi vienaip, darželyje su pedagogais – vėl kitaip. Lewin teigė, jog elgesys yra veikiamas sąveikos tarp žmogaus ir aplinkos. Skirtinga aplinka ir skirtingi žmonės, supantys mažą vaiką, veikia jo elgesį. Tačiau E. Eriksonas manė, kad ankstyvoje vaikystėje vaiko autonomiškumui kyla pavojus, jei tėvai ar kiti suaugę nesupras vaiko poreikių ir norų (pagal D. G. Myers, 2000).

Darbo reikšmė. Šis darbas reikšmingas tuo, kad jame atskleistos 2 – 3 metų amžiaus vaikų ugdymo problemos, jų sprendimo būdai ir aplinkos poveikis vaikų elgesiui.

                      Visa tai skatina gilintis į mažo vaiko veiklą grupėje, grupės aplinkos sudarymą, gilinti žinias apie egzistuojančias 2 – 3 metų vaikų elgesio, ugdymo  problemas grupėje, skatina nagrinėti šią problemą.

Tyrimo tikslas: atskleisti 2 – 3 metų vaikų elgesio problemas  ir sprendimo galimybes grupėje.

Tyrimo metodai:


Turinys

 • Įvadas
 • 1.Ankstyvojo amžiaus vaiko raida
 • 2. Aplinkos poveikis vaikų ugdymui
 • 3. Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos
 • 3.1 Adaptacija
 • 3.2 Trečiųjų metų krizė
 • 3.3 Vaikų konfliktai
 • Tyrimas
 • Išvados
 • Literatūra
 • Priedai

Reziumė

Autorius
linuxas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 28, 2018
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Pedagogika Kursinis darbas svetlana
Darbo aktualumas. Vaikai rašyti ir skaityti pradeda nevienodai dėl skirtingų pažintinių, socialinių ir emocinių galių. Kad vaikas skaityti ir rašyti mokytųsi remdamasis savo...

Gabių vaikų ugdymas: problemos ir metodai

Pedagogika Referatas 2013 m. saule3
,,Dabartinė žmonija išgyvena didžiulį virsmą - vaikų auklėjimą ir švietimą grindžiančių pažiūrų esminį pasikeitimą. Galima drąsiai teigti, jog vien sudėtingiausių šiandienos užduočių -...