Socialiniai mokslai / Pedagogika

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos

0 atsiliepimų
Autorius:

Remiantis “Vaikų teisių konvencija” galima teigti, kad kiekvienas vaikas turi turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi. Todėl reikia pripažinti, kad vaikai, kurių tėvai dirba, galėtų naudotis vaikų priežiūros ir ugdymo įstaigomis, kurios siekia sudaryti tokias ugdymo sąlygas, kurios mažiems vaikams būtų tarsi antrieji namai po šeimos (Vaikų teisių konvencija, 1999).

Daugelis tėvų, į ugdymo įstaigas atvesdami 2 – 3 metų  ir dar mažesnius vaikus, iš pedagogų tikisi, kad jų vaikai būtų ugdomi visapusiškai, tačiau patys tėvai, dėl nuolatinio skubėjimo ir įtampos dažnai pastebi, kad jų vaikai ima nebeklausyti, prieštarauti ar kitaip negatyviai elgtis. Norint suprasti vaiko elgesį vienoje ar kitoje situacijoje, reikia visų pirma tėvams ir pedagogams išsiaiškinti, kokios aplinkybės verčia juos vienaip ar kitaip elgtis. Namie ar su bendraamžiais elgiasi vienaip, darželyje su pedagogais – vėl kitaip. Lewin teigė, jog elgesys yra veikiamas sąveikos tarp žmogaus ir aplinkos. Skirtinga aplinka ir skirtingi žmonės, supantys mažą vaiką, veikia jo elgesį. Tačiau E. Eriksonas manė, kad ankstyvoje vaikystėje vaiko autonomiškumui kyla pavojus, jei tėvai ar kiti suaugę nesupras vaiko poreikių ir norų (pagal D. G. Myers, 2000).

Darbo reikšmė. Šis darbas reikšmingas tuo, kad jame atskleistos 2 – 3 metų amžiaus vaikų ugdymo problemos, jų sprendimo būdai ir aplinkos poveikis vaikų elgesiui.

                      Visa tai skatina gilintis į mažo vaiko veiklą grupėje, grupės aplinkos sudarymą, gilinti žinias apie egzistuojančias 2 – 3 metų vaikų elgesio, ugdymo  problemas grupėje, skatina nagrinėti šią problemą.

Tyrimo tikslas: atskleisti 2 – 3 metų vaikų elgesio problemas  ir sprendimo galimybes grupėje.

Tyrimo metodai:

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6793 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • 1.Ankstyvojo amžiaus vaiko raida
 • 2. Aplinkos poveikis vaikų ugdymui
 • 3. Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos
 • 3.1 Adaptacija
 • 3.2 Trečiųjų metų krizė
 • 3.3 Vaikų konfliktai
 • Tyrimas
 • Išvados
 • Literatūra
 • Priedai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos problemos
Tyrimas Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos problemos

Perėjimas iš vaikų darželio į pradinę mokyklą yra svar­bus žingsnis vaiko gyvenime. Pedagoginiu ir psichologi­niu [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės
Diplominis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės

Aktualumas. Pyktis dažnai kyla, kai žmogus jaučiasi nesuprastas, įskaudintas, negali kontroliuoti situacijos ar įveikti sunkumų [...]

Ankstyvojo amžiaus vaikų skaitymo ypatumai
Referatas Ankstyvojo amžiaus vaikų skaitymo ypatumai

1-2 metų amžiaus vaikams ypatingai svarbu pažinti jį supantį pasaulį ir žmones. Toks pažinimas geriausiai [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje
Diplominis darbas Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje. Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai
Referatas Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi [...]

Gabių vaikų ugdymas: problemos ir metodai
Referatas Gabių vaikų ugdymas: problemos ir metodai

,,Dabartinė žmonija išgyvena didžiulį virsmą - vaikų auklėjimą ir švietimą grindžiančių pažiūrų esminį pasikeitimą. Galima [...]

Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje
Diplominis darbas Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje

Temos aktualumas ir problema. Šių dienų pedagogo veikla yra įvairiapusė. Sisteminant V. Jakavičius (1998) išskiria [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas
Tyrimas Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas

Dabartiniu metu didžiausias dėmesys skiriamas formaliam švietimui, tačiau norint paruošti mokinius gyventi ir veiksmingai dirbti [...]

Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė
Diplominis darbas Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja aktyvus gyvenimo tempas. Žmonės susvetimėja, nebėra šiltų bei glaudžių santykių net su [...]