Vartotojų elgsenos tyrimas

30 psl. / 7429 žod.

Ištrauka

Istorinės vartotojų elgsenos kaip mokslo šaknys glūdi marketinge. Gana ilgai marketologus domino ne vartojimo, o pirkimo procesas, nes buvo rūpinamasi galutiniais rezultatais – pardavimais, o ne veiksniais, kurie daro įtaką siekiant to rezultato. Vartotojo elgsenos studijos yra vienos iš marketingo krypčių, įgalinančių padėti pažinti vartotoją, pirkėją, klientą ir kartu įmonei kryptingiau veikti, ypač siekiant vartotoją paveikti arba mėginti jo elgseną keisti.

                      Vartotojų elgsenos tyrimo srityje aktyviai dirba ir sociologai,psichologai,teisininkai ir kiti specialistai. Įvairiapusis domėjimasis elgsena neleidžia šios sąvokos traktuoti vienareikšmiškai .

                      Dabartiniame Lietuvių kalbos žodyne aiškinama, jog elgsena yra „gyvenimo ir veikimo būdas, elgimasis”. Elgimasis suprantamas kaip elgesys, t.y. vienoks ar kitoks veikimas, santykiavimas.

                      Vartotojų elgsena – tai žmogaus veikla, įsigyjant, vartojant produktą, paslaugą, apimanti sprendimų priėmimo procesus, kurie atliekami iki pirkimų ir po jų.

                      Vartotojo elgsena - mokslo sritis, atsiradusi ekonomikos ir psichologijos sandūroje. Vartotojų elgseną, pasitelkus modelius ar metodus, galima studijuoti įvairiais aspektais, pvz. vartotojo poveikį, motyvaciją, apsisprendimo procesą, elgesį po pirkimo ir pan.

                      Moksliniuose vartotojo elgsenos tyrimuose dominuoja loginio mąstymo metodai, kuriais siekiama: suprasti ir numatyti vartotojo elgseną; išsiaiškinti priežasties ir pasekmės ryšius, kurie per įtikinėjimus, informavimą, mokymą valdo vartotoją (1, p. 5).

                      Mūsų darbo tikslas – išanalizuoti vartotojų elgsenos ypatybes. Savo 29 puslapių apimties darbe pateikėme teorinę ir metodinę medžiagą apie vartotojų elgsenos sampratą, vartotojų asmeninių ir aplinkos veiksnių įtaką elgsenai, sprendimo priėmimo procesą, jo etapus.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Vartotojų elgsenos sąvokos, apibrėžimai4
 • 1.1 Vartotojų elgsenos samprata4
 • 1.2 Vartotojų elgsenos modeliai4
 • 1.3 Vartotojų tipai ir pagrindiniai vartotojų elgsenos bruožai6
 • 2. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojų elgsenai8
 • 2.1 Grupė, jos samprata8
 • 2.2 Grupių įtaka9
 • 2.3 Šeimos narių įtaka pirkiniams10
 • 2.4 Kultūros samprata ir jos reikšmė vartotojų elgsenai11
 • 3. Vartotojų asmeniniai veiksniai ir jų įtaka elgsenai13
 • 3.1 Vartotojo asmenybė13
 • 3.2 Informacijos suvokimas ir pertvarkymas.14
 • 3.2.1 Informacijos suvokimo svarba vartotojui14
 • 3.2.2 Informacijos priėmimo ir pertvarkymo procesas15
 • 4. Vartotojų sprendimo priėmimo procesas19
 • 4.1 Vartotojų sprendimai ir jiems įtakos turintys veiksniai19
 • 4.2 Vartotojų sprendimo priėmimo etapai20
 • 4.3 Vartotojų sprendimo proceso sudedamosios dalys22
 • 5. Vartotojų elgsenos analizės taikymas praktikoje27
 • 6. Išvados29
 • 7. Literatūros sąrašas30

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 11, 2018
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

UAB “Bodesa” vartotojų elgsenos tyrimas

Rinkodara Tyrimas 2008 m. boriseviciene
Temos aktualumas. Visų įmonių vadovai, ko gero, vieningai sutaria, kad vartotojas yra verslo dėmesio centre, kad įmonės sėkmė ir ateitis priklauso nuo vieno...

Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2012 m. nijole40
Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės, kurios tam tikrais atvejais vartotojo sąmonėje net nėra...

Pieno produktų vartotojų elgsena

Rinkodara Tyrimas 2013 m. svajūnė
Darbo aktualumas: Jau seniai vartotojas ir jo poreikiai tapę vienu iš svarbiausių objektų kiekvienos įmonės veikloje. Svarbiausias verslo organizacijų tikslas – patenkinti vartotojų...