Tikslieji ir gamtos mokslai / Geodezija

Kraštovaizdžio projektavimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Kraštovaizdis – žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių (archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys. Tai žmonių suvokiama vietovė (teritorija), kurios pobūdį nulėmė gamtiniai ir (ar) antropogeniniai veiksniai ir jų sąveika. [1]

  Baigiantis XX amžiui, išryškėjo šie tipologiniai kraštovaizdžio arealai:

 •  išlikusios ir padidėjusios gamtinio kraštovaizdžio teritorijos (daugiausia miškų masyvai ir pelkės);
 • didelės intensyviai melioruoto kaimiškojo kraštovaizdžio erdvės, įgijusios kolūkinės gamybos ir industrinės aplinkos požymių, tačiau praradusios etnokultūrinį savitumą;
 •  kaimiškųjų teritorijų fragmentai su išlikusiais iki 1940 metų susiklosčiusiais požymiais;
 •  naujos standartizuotos statybos miestų dalys, nauji miestai, kaimų gyvenvietės;
 •  išlikę istoriniai miestai ir miestų dalys (senamiesčiai), miesteliai ir kaimai;
 •  sukurti nauji dideli inžineriniai ir infrastruktūros objektai.

Kad būtų užtikrintos Lietuvos kraštovaizdžio – gamtinio, agrarinio, urbanizuoto – formavimo socialinės, ekonominės (gyvenamoji, agrarinė, miškų ūkio, rekreacinė ir kitos) ir ekologinės (konservacinė ir kompensacinė apsaugos) funkcijos, reikia laikytis šių principų:

 • formuoti kraštovaizdį pagal moksliškai pagrįstus ir siektinus kraštovaizdžio etalonus, diferencijuotus pagal funkcinio naudojimo prioritetus ir darnios plėtros principus;
 •  formuoti kraštovaizdį remiantis teritorinės erdvinės struktūros, joje vykstančių morfologinių procesų, istorinės raidos ir vertybių pažinimu, gerąja kitų šalių kraštovaizdžio formavimo patirtimi, strateginių ir teritorijų planavimo dokumentų galimybėmis;
 •  siekti, kad kuriamas kultūrinis kraštovaizdis būtų biologiškai visavertis, informatyvus, estetiškas, socialiai priimtinas, patogus ir ekonomiškas;
 •  formuoti sąmoningą visuomenės požiūrį į kraštovaizdį kaip vieną svarbiausių žmogaus gyvenamąją aplinką formuojančių veiksnių.

Kad būtų užtikrinta tinkama kraštovaizdžio apsauga, naudojimas, tvarkymas, planavimas, išsaugoti krašto saviraiškos bruožai, reikia laikytis šių principų:

 •  saugoti bendrąją šalies kraštovaizdžio teritorinių vienetų ir jų sudedamųjų dalių įvairovę;
 •  saugoti kraštovaizdžio biologinę įvairovę, užtikrinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių ir bendrijų tinkamų buveinių išsaugojimą;
 •  teritorijų planavimo procese įvertinti kraštovaizdžio gamtinius ir kultūrinius ypatumus ir jais vadovautis rengiant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 • plėtoti ir propaguoti etnografiniams regionams būdingų kraštovaizdžio tvarkymo priemonių įvairovę, optimizuoti žemės naudojimo ir žemėvaldų teritorinę struktūrą, skatinti tradicinę kraštotvarkos veiklą.

Kad būtų užtikrintas kryptingas šalies kultūrinio kraštovaizdžio formavimas, jo tvarumas, reikia laikytis šių principų:

 •  optimizuoti gamtinių, agrarinių ir urbanizuotų teritorijų santykį;
 • racionaliai naudoti kraštovaizdžio teritorinį erdvinį potencialą – sudaryti sąlygas atkurti kraštovaizdžio išteklius;
 •  sudaryti sąlygas ekosistemoms visaverčiai egzistuoti kultūrinio kraštovaizdžio struktūroje;
 •  numatyti ir rezervuoti teritorijas, kad vyktų natūrali etaloninė kraštovaizdžio raida;
 •  skatinti pažeistų kultūrinio kraštovaizdžio teritorinių vienetų atkūrimą.[1] 

Baigiamojo darbo tikslas: išanalizuoti kraštovaizdžio projektavimo principus, taisykles, su kraštovaizdžiu susijusius nuostatus, literatūrą, mokslinius straipsnius, įstatymus.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti kraštovaizdžio sampratą;
 2. Apžvelgti kraštovaizdžio kaitą Lietuvoje;
 3. Apžvelgti kraštovaizdžio formavimą;
 4. Apžvlegti kraštovaizdžio apsaugą ir reglamentavimą Lietuvoje.

Darbas parengtas: naudojantis literatūrinių šaltinių ir teisinių dokumentų analizės metodu.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3402 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KRAŠTOVAIZDŽIO SAMPRATA4
 • 1.1.Kraštovaizdžio tipai4
 • 1.2.Lietuvos kraštovaizdžio istorinė kaita6
 • 1.3.Fundamentiniai ir taikomieji kraštovaizdžio tyrimai7
 • 2. KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAVIMAS9
 • 2.1. Kraštovaizdžio formavimo paradigmos9
 • 2.2. Kraštovaizdžio plano samprata ir vieta planuojant teritorijas10
 • 2.3. Kraštovaizdžio formavimo ir apsaugos politika12
 • 2.4. Kraštovaizdžio apsauga ir jos reglamentavimas Lietuvoje12
 • IŠVADOS16
 • INFORMACIJOS ŠALTINIAI17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Aviacinių paslaugų įmonės valdymo informacinės sistemos projektavimas
Diplominis darbas Aviacinių paslaugų įmonės valdymo informacinės sistemos projektavimas

Norint užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, darbą vykdyti efektyviai ir išlaikyti konkurencingumą, būtinas operatyvus resursų panaudojimas [...]

Kompiuterinio projektavimo laboratorinis darbas. Modelio konvertavimas į brėžinį
Laboratorinis darbas Kompiuterinio projektavimo laboratorinis darbas. Modelio konvertavimas į brėžinį

Darbo tikslas: Išmokti perkelti erdvinį modelį į darbo brėžinį. Išmokti pasirinkti darbo brėžinio formatą ir atlikti jo [...]

Kompiuterinio projektavimo laboratorinis darbas. Erdvinio kūno modeliavimas apjungiant eskizų profilius
Laboratorinis darbas Kompiuterinio projektavimo laboratorinis darbas. Erdvinio kūno modeliavimas apjungiant eskizų profilius

Darbo tikslas: Susipažinti su erdvinio kūno modeliavimu sukant apie ašį. Susipažinti su eskizo sudarymu, ašių parinkimu [...]

110kv įtampos dvipusio maitinimo linijos su atšaka projektavimas
Kursinis darbas 110kv įtampos dvipusio maitinimo linijos su atšaka projektavimas

Elektros energijos perdavimui ir skirstymui sukurtos sudėtingos sistemos. Klasikinę elektros tiekimo sistemą sudaro elektros tinklo [...]

Molėtų krašto reljefo ir kraštovaizdžio tyrimas
Referatas Molėtų krašto reljefo ir kraštovaizdžio tyrimas

Užduotis. Išanalizuoti Molėtų apskrities reljefą ir kraštovaizdį.

Rir filtrų projektavimo metodai
Laboratorinis darbas Rir filtrų projektavimo metodai

1 Tikslai 1. Išmokti projektuoti skaitmeninius filtrus kai duotos filtro dažninės specifikacijos dviem metodais: a. Langų; b. Lygiabangių filtrų metodais; [...]

NIR filtrų projektavimas ir įgyvendinimas
Laboratorinis darbas NIR filtrų projektavimas ir įgyvendinimas

1 Tikslai a. Išmokti projektuoti NIR skaitmeninius filtrus; b. Išmokti įgyvendinti filtrus pagal skirtingas struktūrinių schemų formas. 2 Naudojamos MATLAB funkcijos butter() – [...]

Automatizuoto informacinių sistemų projektavimo galimybių tyrimas
Kursinis darbas Automatizuoto informacinių sistemų projektavimo galimybių tyrimas

Šiuolaikinių technologijų pasaulyje labai sparčiai didėja informacinių technologijų integracija į verslo, mokslo ar kitas industrijos [...]

Inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos projektavimo praktiniai darbai
Laboratorinis darbas Inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos projektavimo praktiniai darbai

1. Vamzdžio tinklo sistemos nustatymas 2. Slėgį sumažinančio vožtuvo statinė analizė 3. Praplėsto periodo analizė 4. Gaisrinio vandens [...]

Vandentiekio tinklų projektavimas mike Urban ir ArcGIS programinėmis įrangomis
Referatas Vandentiekio tinklų projektavimas mike Urban ir ArcGIS programinėmis įrangomis

Savarankiško darbo užduotis: pagal X miesto (rajono) rastrinį sluoksnį suprojektuoti vandentiekio tinklus MIKE URBAN ir [...]

Sąvartyno Tauragės rajone projektavimas
Kursinis darbas Sąvartyno Tauragės rajone projektavimas

Atliekos – neatsiejama vartotojiškos visuomenės dalis. Tik 8 % atliekų Lietuvoje yra perdirbama ir net [...]

Ekologinių teisės aktų “Europos kraštovaizdžio konvekcija”, Žemės gelmių įstatymas ir kt. analizė
Referatas Ekologinių teisės aktų “Europos kraštovaizdžio konvekcija”, Žemės gelmių įstatymas ir kt. analizė

Teisės aktas yra tautos, valstybės institucijų, pareigūnų ar pavienių asmenų tam tikra tvarka priimtas oficialus [...]

Jiesios kraštovaizdžio draustinis
Prezentacija Jiesios kraštovaizdžio draustinis

 Į pietryčius nuo Kauno miesto centro, kairiajame Nemuno krante, yra sena Jiesios gyvenvietė ir to [...]

Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė
Referatas Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė

Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo problemą pirmiausia lemia tai, kad dėl vis didėjančio žmogaus kišimosi [...]

Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Kursinis darbas Nuotekų valymo įrenginių projektavimas

Trims ketvirtadaliams žmonijos aprūpinimas vandeniu bei jo kokykė tebėra aktuali problema. Vartojamojo vandens resursų išsaugojimas [...]