Ekonomika ir verslas / Raštvedyba

Vadovavimo ir motyvavimo analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Šiais laikais įmonių veikla vadovaujasi tam tikromis vadybos funkcijomis. Remiantis įvairių mokslininkų tyrimais dvi jų yra: vadovavimas ir motyvavimas. Šios dvi funkcijos yra neatskiriamos viena nuo kitos ir vargu ar bent viena sėkminga įmonė galėtų vykdyti savo veiklą neatsižvelgdama į vertingą mokslinę medžiagą susijusią su šiomis temomis. 

Problematika. Jau pakankamai senai žmonija suprato, jog taktiškai ir sistemingai vadovaujant bei motyvuojant darbuotojus pasiekiami gerokai našesni rezultatai, negu kad verčiant atlikti darbą priverstinai jėga, pasitelkiant psichologinį spaudimą atsižvelgiant tik į savanaudiškus tikslus. Nors ir atrodo pakankamai paprasta, žvelgiant iš praktiškosios pusės galima teigti, jog dalis Lietuvoje besiverčiančių įmonių vis dar nesupranta šių dviejų vadybos funkcijų esmės. Daugelyje įmonių tarp vadovo ir darbuotojų tvyro įtampa, vadovai dažnai nenori leistis į kompromisą su savo darbuotojais, taip pat daugumoje darboviečių vyrauja neteisinga nuomonė, jog darbuotoją galima motyvuoti tik pinigais. Darbdaviai labai dažnai elgiasi tironiškai, nesupratingai ir netgi nesuvokia, jog tinkamai vadovaudami ir motyvuodami darbuotojus galėtų pasiekti kur kas geresnių rezultatų Šiais laikais šis klausimas vis dar išlieka labai aktualus, būtent todėl dažnai yra analizuojamas mokslininkų.

Darbo objektas – vadovavimo ir motyvavimo.

Darbo tikslas – išanalizuoti vadovavimą ir motyvavimą teoriniu ir praktiniu aspektu.

Darbo uždaviniai:

 1. Teoriškai išnagrinėti darbuotojų vadovavimą ir motyvavimą.
 2. Išanalizuoti  UAB „Amber food“ vadovavimo sistemą.
 3. Atlikti UAB „Amber food“  vadovavimo stilių analizę
 4. Nustatyti UAB „Amber food“ taikomas motyvavimo priemones ir jų efektyvumą.

 Darbo metodai: mokslinių šaltinių analizė, surinktų dokumentų kaupimas, stebėjimas, analizė, palyginimas, apibendrinimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4742 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Santrauka4
 • Įvadas5
 • 1. DARBO OBJEKTŲ, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA6
 • 2. VADOVAVIMO IR DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO TEORIJOS ANALIZĖ8
 • 2.1 Vadovavimo samprata ir esmė8
 • 2.2 Vadovavimo stiliai9
 • 2.3 Motyvavimo sąvokos apibrėžimas11
 • 2.4 A.Maslou poreikių teorija12
 • 3. UAB „AMBER FOOD“ VADOVAVIMO IR MOTYVAVIMO PRAKTINĖ ANALIZĖ14
 • 3.1 Įmonės vadovavimo sistema14
 • 3.2 Taikomi vadovavimo stiliai15
 • 3.3 Motyvavimo priemonės ir darbuotojų poreikių tenkinimas16
 • Išvados ir pasiūlymai19
 • Literatūros sąrašas20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]

Vadovavimo stilių analizė įmonėje
Kursinis darbas Vadovavimo stilių analizė įmonėje

Temos aktualumas. Kylant šalies išsivystymo lygiui, kuriantis naujoms organizacijoms, vadovavimo problema tampa vis aktualesnė. Esamiems [...]

Vadovavimo darbuotojams AB “Lietuvos draudimas” pobūdžio analizė
Diplominis darbas Vadovavimo darbuotojams AB “Lietuvos draudimas” pobūdžio analizė

Vadovavimo ir vadybos plėtros srityje vyksta pokyčiai, todėl visų grandžių organizacijų vadovai, bet kuriame karjeros [...]

Gamybinės įmonės vadovavimo ypatumų analizė
Diplominis darbas Gamybinės įmonės vadovavimo ypatumų analizė

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje vis dar vyrauja didelis skirtumas tarp darbdavio ir darbuotojo. Dažnai vadovas [...]

Vadovo asmenybės įtakos vadovavimo stiliui analizė
Referatas Vadovo asmenybės įtakos vadovavimo stiliui analizė

Šiame darbe analizuojama vadovo asmenybės įtaka vadovavimo stiliui. Kiekviena įmonė ar organizacija turi [...]

Vadovavimo proceso analizė organizacijoje
Referatas Vadovavimo proceso analizė organizacijoje

Dar Sokratas kadaise yra pasakęs, kad žmogus nesiims jokio, net ir menkiausio darbo, kurio jis [...]

Pagrindinių motyvavimo proceso organizacijoje etapų analizė
Referatas Pagrindinių motyvavimo proceso organizacijoje etapų analizė

Temos aktualumas: Manau ši tema visada bus labia aktuali, nes daugelis žmonių dirbantys organizacijose nori [...]

Lyderiavimas ir vadovavimas: panašumai ir skirtumai
Referatas Lyderiavimas ir vadovavimas: panašumai ir skirtumai

Daugelis autorių sutaria, kad terminai lyderiavimas ir vadovavimas nėra tapatūs, tačiau nesutaria dėl šių terminų [...]

Motyvavimas ir darbo apmokėjimas
Prezentacija Motyvavimas ir darbo apmokėjimas

Motyvavimas – tai konkrečių, tarpusavyje susijusių skatinimo priemonių ir būdų visuma, naudojama darbuotojų suinteresuotumui ir [...]

Lyderystė ir vadovavimas
Referatas Lyderystė ir vadovavimas

Darbo problema. Lyderiavimas yra svarbi tema vadovams, nes vadovai vaidina lemiamą vaidmenį, užtikrindami grupės ir [...]

Vadovavimas ir vadovavimo stiliai AB “Rokiškio sūris”
Diplominis darbas Vadovavimas ir vadovavimo stiliai AB “Rokiškio sūris”

Vadovavimas – tai vienas iš grupinių procesų, vykstančių organizacijose šalia kitų grupinių procesų, tokių kaip [...]

Vadovavimo stilius ir jo efektyvumo įvertinimas
Kursinis darbas Vadovavimo stilius ir jo efektyvumo įvertinimas

Temos aktualumas ir naujumas. Vadovavimas – tai ypač svarbi ir sudėtinga funkcija ypač aktuali šiais [...]

Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida

Vadybos studijų metu teko įsitikinti, jog organizacijos pagrindas yra žmonės, kurie yra pagrindiniai organizacijų nariai [...]

Vadovavimas įmonėje
Referatas Vadovavimas įmonėje

Vadovavimas turi didele įtaka organizacijos efektyviai veiklai palaikyti ir teisingam darbo paskirstymui įmonės veikloje. Vadovavimas [...]

Lojalumo programos analizė
Tyrimas Lojalumo programos analizė

Darbe pristatoma "lojalumo" samprata ir svarba. Kartu pristatomas "Camelia" vaistinių tinklas bei jų lojalumo programa [...]