Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas

23 psl. / 5939 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Nuolat kintančioje aplinkoje bei nuožmioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviau veikti, jeigu jos moka apibrėžti sau ilgesnės perspektyvos tikslus, parengti veiksmų ir priemonių programas numatytiems tikslams pasiekti, valdyti strateginius pokyčius. Visa tai įmonėje apibendrintai jungia strateginio valdymo sistema arba funkcija. Strateginis valdymas – tai ilgalaikių tikslų formavimo, siekimo, vertinimo (visai organizacijai ar jos padaliniui) procesas, prieš pastatantis turimus (prieinamus) išteklius ir atsiveriančias galimybes

Problematika.Strateginis planavimas labai svarbus įmonei, nes ją įgyvendinant apibrėžiami organizacijos tikslai ir nustatomi veiksmai bei priemonės tiems tikslams įgyvendinti. Ar įmonė gerai vykdo strateginį planavimą, yra išsikėlusi sau tikslus, turi suformalavusi įmonės misiją, viziją, vertybes.

Darbo tikslas:Išnagrinėti verslo įmonės strateginį valdymą ir jo tobulinimą

Darbo objektas:Strateginis verslo įmonės valdymas ir jo tobulinimas

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti strateginį valdymą teoriniu požiūriu.
 2. Paaiškinti strategijos įgyvendinimą
 3. Išanalizuoti strateginio valdymo tobulinimą.

Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė, struktūrizuotas interviu, įmonės duomenų analizė, palyginimas, stebėjimas.


Turinys

 • Santrauka5
 • Įvadas6
 • 1. DARBO OBJEKTŲ, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA7
 • 2. STRATEGINIO VALDYMO TEORIJOS ANALIZĖ8
 • 2.1 Prognozavimo galimybės8
 • 2.2 Strateginio valdymo perspektyvos10
 • 2.3 Strateginio valdymo įgyvendinimas12
 • 2.3.1 Strateginis įmonės planavimas13
 • 2.3.2 Įmonės tikslinė orientacija15
 • 2.3.3 Strategijos įgyvendinimo programos16
 • 2.3.4 Užduočių rengimas ir perdavimas17
 • 2.3.5 Įmonės strateginio valdymo tobulinimas19
 • Terminų ir sąvokų žodynas22
 • Literatūros sąrašas23

Reziumė

Autorius
edvinculis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 12, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Verslo procesų valdymas organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Šiomis didelės pokyčių spartos dienomis organizacijos valdymui klasikinės vadybos jau neužtenka. Siekiant įgyvendinti organizacijoje užsibrėžtus tikslus, atsiranda poreikis tobulinti jos valdymą, kyla būtinybė...

Įmonės strateginio valdymo sistema

Vadyba Referatas 2015 m. edvinculis
Strateginis valdymas visada susijęs su perspektyva, t. y. Strategija keliama ateičiai, nors ji naudojama ir dabartiniu momentu. Galimybėmis reikia mokėti pasinaudoti. Požiūris į...

Tarptautinio verslo pletra ir strateginis valdymas

Vadyba Prezentacija 2020 m. kamrep117
Darbo tikslas – išanalizuoti tarptautinio verslo plėtros galimybes, vadovaujantis valdymo principais, atsispindinčias įmonės strategijoje. Uždaviniai: Išsiaiškinti tarptautinio verslo sampratą bei...