VĮ “Regitra" veiklos ekonominė analizė

44 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiandieninėje nuolat kintančioje aplinkoje įmonėms išsilaikyti rinkoje darosi vis sudėtingiau. Naujų technologijų tobulėjimas, informacijos plitimo greitis, didėjanti konkurencija ir kiti veiksniai įmonių vadybininkus verčia nuolat tirti ne tik savo, bet ir konkurentų finansinę būklę, vertinti išorinę verslo aplinką. Nes tik tada galima priimti laiku ir tinkamus valdymo sprendimus.

Tyrimo problema. Įmonių vadovai nėra pakankamai finansiškai išprusę, jie nesupranta kaip kritiškai įvertinti įmonę, turint jos finansinius rezultatus. Priimdami sprendimus, vadovai paprastai atsižvelgia į tai, ką žino apie rinką, konkurenciją, klientus ir t.t. Tačiau jeigu jie atsižvelgtų ir į finansų analizę, jų sprendimai būtų geresni. Gera finansų analizė vadovams yra langas į ateitį, kuris padėtų daryti racionalesnius ir žinojimu pagrįstus pasirinkimus.

Darbo objektas - transporto įmonės veiklos procesai ir jų rezultatai.

Darbo tikslas – išanalizuoti transporto įmonės veiklos ekonominius procesus ir jų rezultatus.

Darbo uždaviniai:

1. Išnagrinėti transporto įmonės veiklos ekonominius procesus teoriškai.

2. Nusakyti įmonės “Regitra” vidinės ir išorinės (tiesioginio ir netiesioginio poveikio) aplinkos ypatybes.

3. Išnagrinėti įmonės “Regitra” pardavimo pajamas ir savikainą lemiančius veiksnius.

4. Išanalizuoti įmonės “Regitra” balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų dinamiką ir struktūrą.

5. Išnagrinėti įmonės “Regitra” finansinius santykinius rodiklius (mokumo, pelningumo, veiklos efektyvumo).

6. Įvertinti įmonės “Regitra” bankroto tikimybę ir pateikti “Regitra”  transporto įmonės SSGG analizę bei strategines kryptis.

Išnagrinėjus įmonės “Regitra” veiklos ekonominę analizę, galima teigti, įmonė yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą bei jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.  Įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas ir, tenkinant viešuosius interesus, siekti pelningos veiklos. Įmonėje įgyvendinami socialiniai ir politiniai valstybės tikslai.


Turinys

 • Santrauka4
 • Įvadas6
 • 1. ĮMONĖS VEIKLOS, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA7
 • 2. TRANSPORTO ĮMONĖS EKONOMINĖS ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI10
 • 2.1. Ekonominės analizės reikšmė įmonės veiklai10
 • 2.2. Transporto įmonės vidinės ir išorinės aplinkos13
 • 2.3. Transporto įmonės pardavimo ir savikainos skaičiavimo metodai15
 • 2.4. Žmogiškųjų išteklių ekonominis vertinimas17
 • 2.5. Finansiniai santykiniai rodikliai18
 • 3. VĮ “REGITRA” VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ19
 • 3.1. VĮ “Regitra” vidinės ir išorinės aplinkos ypatybės19
 • 3.2. VĮ “Regitra” pardavimo dinamika ir savikainą lemiantys veiksniai20
 • 3.3. VĮ “Regitra” darbo išteklių ekonominė analizė20
 • 3.4. VĮ “Regitra” finansinių santykinių rodiklių analizė22
 • 3.5. VĮ “Regitra” bankroto diagnostika, SSGG ir strateginės kryptys33
 • Išvados ir pasiūlymai36
 • Literatūros sąrašas37

Reziumė

Autorius
edvinculis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 12, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

Virtualios organizacijos

Vadyba Referatas 2011 m. linmat
XXI amžius – informacinių technologijų amžius. Darbo priemonė yra informacija, o darbo įrankis – informacinė technika bei ryšys. Įmonių veiklos pobūdį pakeitė naujų...

Viešbučių užsakymas internetu

Vadyba Referatas 2012 m. donatag
Šiuolaikinė rinka kinta labai sparčiai. Globalizacija, įmonių susiliejimai ir įsigijimai, stiprėjanti organizacijų konkurencija, technologinės naujovės skatina kompanijas pergalvoti savo verslo strategijas. Stipri tarpusavio...