Spaustuvės UAB 'OGRIMA' elektros įrenginių projektas

38 psl. / 6765 žod.

Ištrauka

Elektros energija vis plačiau naudojama tiek pramonės šakose, tiek privačiuose namuose – buityje. Jos sistemų paklausa nesustojamai auga ir be jos neapsieina daugelis žmonių. Norint tinkamai prisitaikyti prie augančios elektros sistemų paklausos, reikia naujų projektų bei esamų sistemų atnaujinimų. Įmonių elektros sistemas sudaro: transformatorių pastotė, tiekimo linija, automatinai jungikliai, kabeliai, skirstomieji skydai, saugikliai. Šie elektros įrenginiai turi būti parinkti taip , kad būtų užtikrintas patikimas ir kokybiškas elektros energijos tiekimas.

Spaustuvė UAB „Ogrima” savo veiklą pradėjo 1998 metais ir 2009 metais įsikūrė naujose patalpose. Visą įmonės elektros ūkio veiklą (projektavimą, įrengimą, eksploataciją) dėl jos sudėtingumo ir galimų savitų pavojų griežtai reglamentuoja oficialūs norminiai dokumentai – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (2012), Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės, Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Šatas, 2006).

Šio tipo įmonės priskiriamos prie antros elektros energijos tiekimo kategorijos. Antros kategorijos elektros energijos vartotojai turi būti aprūpinami elektra iš dviejų nepriklausomų maitinimo šaltinių. Nutrūkus elektros perdavimui iš vieno šaltinio, galimas elektros tiekimo pertrūkis, kol budintis personalas įjungs rezervinį maitinimą, tačiau ne ilgesniam kaip 3 valandos laikotarpiui.

Rengiant įmonės elektros sistemos projektą svarbu tinkamai atlikti visus skaičiavimus, nes tai užtikrina linijos patikimumą ir saugų darbą su elektros įrenginiais. Renkant įrenginius tai pat labai svarbu vadovautis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis. Šie aktai padeda užtikrinti patikimą, saugų, ekonomišką elektros imtuvų eksploatavimą.

Darbo tikslas: Suprojektuoti spaustuvės UAB „Ogrima” elektros tinklo projektą.

Darbo uždaviniai:

 1. Parinkti elektros tiekimo schemą.

 1. Apskaičiuoti elektros apkrovas objekte.

 1. Parinkti galios transformatorius.

 1. Parinkti reikiamus elektros tinklo laidus.

 1. Parinkti apsauginius aparatus.

 1. Kompensuoti reaktyviąją galią.

 1. Apskaičiuoti įžeminimo kontūrą.

 1. Atlikti trumpojo jungimo srovių skaičiavimus.


Turinys

 • 1.
 • Projektuojamo objekto charakteristika
 • 7
 • 2.
 • Elektros tiekimo schemos parinkimas
 • 8
 • 3.
 • Elektros apkrovų skaičiavimas
 • 11
 • 3.1.
 • Apkrovų skaičiavimo metodai
 • 11
 • 3.2.
 • Skaičiavimo pavyzdys
 • 12
 • 4.
 • Transformatorių parinkimas
 • 15
 • 5.
 • Elektros tinklo laidininkų parinkimas
 • 18
 • 5.1.
 • Laidininkų parinkimas pagal leistinąjį įšilimą.
 • 18
 • 5.2.
 • Laidininkų parinkimas pagal įtampos nuostolius
 • 19
 • 5.3.
 • Laidininkų parinkimas pagal ekonominį srovės tankį
 • 20
 • 5.4.
 • Skaičiavimo pavyzdys
 • 21
 • 6.
 • Apsauginių jungiklių parinkimas
 • 24
 • 7.
 • Reaktyviosios galios kompensavimas
 • 26
 • 8.
 • Įžeminimo kontūro skaičiavimas
 • 28
 • 9.
 • Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas
 • 32
 • \

Reziumė

Autorius
initas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 13, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

Spaustuvės UAB 'OGRIMA' apšvietimo projektas

Inžinerija Kursinis darbas 2018 m. initas
Šviesa – svarbus ir reikalingas veiksnys mūsų gyvenime. Nuo šviesos priklauso mūsų darbingumas, nuotaika ir daugelis kitų dalykų. Todėl kokybiškas ir subalansuotas patalpų...